Οι θέσεις της ΠΠΜ για τα ιχθυοτροφεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣμέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΒόλος 27/05/2011 Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας επιθυμεί να εκφράσει τις απόψεις της, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τις ιχθυοκαλλιέργειες. 1) Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια...