Η μικρή μας Βιβλιοθήκη

Συνοπτικός θεματικός κατάλογος

Στα γραφεία μας υπάρχει μια μικρή οικολογική βιβλιοθήκη, με υλικό (περιοδικά, έντυπα, φάκελοι, βιβλία) σχετικά με τα διάφορα τοπικά και γενικά οικολογικά θέματα. Αυτά κατά κανόνα ανήκουν σε μέλη της οργάνωσής μας, που τα προσφέρουν οικειοθελώς. Αν ενδιαφέρεσθε για το υλικό αυτό, είναι στη διάθεσή σας. H εργασία γίνεται σε καθαρά εθελοντική βάση και δεν υπάρχει προσωπικό επιφορτισμένο με αυτή τη δουλειά. Εάν έχετε βιβλία περιοδικά κλπ. σχετικά με οικολογικά θέματα και νομίζετε ότι θα ήταν καλό αυτά να είναι στη διάθεση κάποιου (μικρού έστω) κοινού, μπορείτε να τα διαθέσετε στη βιβλιοθήκη με προσωπική συνεννόηση.

Παγασητικός
# Εκτίμηση ρύπανσης Παγασητικού 1
# Εκτίμηση ρύπανσης Παγασητικού 2
# Ρύπανση κλειστών κόλπων (Περίπτωση Παγασητικού)
# Πρακτικά Συμποσίου 9,10,11/5/85 (x2)
# «Ο Παγασητικός σήμερα» 31/3/89 Πρακτικά ημερίδας
# Αλιευτική έρευνα των Βενθοπελαγικών ψαριών του Ευβοϊκού και Παγασητικού κόλπου/ Τεχνική έκθεση Αθήνα 1989 Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
# 1 Βιομηχανική ρύπανση του Παγασητικού / ΕΛΚΕΠΑ
# 2 Βιομηχανική ρύπανση του Παγασητικού / ΕΛΚΕΠΑ
# Ανανέωση νερών Παγασητικού Κόλπου / Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης
# Ρύθμιση της αλιείας στον Παγασητικό Διαχειριστική Πρόταση /Εποπτεία αλιείας Βόλος
# Παγασητικός (1) Τεχνική Έκθεση 1986-1990
# Παγασητικός (2)
# Παγασητικός (3)
# Εκτίμηση υδάτινων απορροών στις Λεκάνες απορροής του Βόρειου Παγασητικού (χ2)
# Το πρόβλημα του Παγασητικού
Βιομηχανική ανάπτυξη και περιβάλλον
1. «Βιομηχανική Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 4-5/12/87 Πρακτικά Συμποσίου
2. “ΤΕΟΚΑΡ” Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α’ Αύγουστος 92
3. “Μαμιδάκης & ΣΙΑ» Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
4. «ΒΕΜΕΚΕΠ ΕΠΕ» Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών
5. Προέγκριση Χωροθέτησης των κτιριακών και λιμενικών εγκαταστάσεων της Κυλινδρόμυλος Λούλη Α.Ε. στον όρμο Αγ. Ιωάννη του Παγασητικού κόλπου του Νομού Μαγνησίας
6. KAOIL Άδεια συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων στη θέση Τσιγγέλι Αλμυρού Ν. Μαγνησίας 7/4/97
7. VPI Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα Παραγωγής Ρητίνης21/3/96
8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ :ΚΑΒΑΛΑ
10. Ζητούνται απόψεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τον Εκσυγχρονισμό με επέκταση των εγκαταστάσεων του ενιαίου συγκροτήματος παραλαβής, αποθήκευσης, και διακίνησης Υγρών καυσίμων προϊόντων των εταιρειών Shell, BP, Mobil που ευρίσκεται στην Αγριά Βόλου. ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 1993
11. Εξοικονόμιση ενέργειας στην βιομηχανία τροφίμων Κ.Α.Π.Ε. Δραστηριότητα του προγράμματος SAVE 1994
12. Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας ΕΤΒΑ 1994
13. Γενετική Μηχανή : Το ανυπολόγιστο Ρίσκο
14. Έργα και μελέτες κατά την πρώτη δεκαετία ΕΚΒΥ Νοέμβριος 2001.
15. Έργα ΕΚΒΥ (Χ2)
16. Μύλος Λούλη Α.Ε, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,Οκτώβριος 2003
17. EU Environmental Policy,An EEB Publication
18. Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων και Υγρών Αποβλήτων,Βιομηχανικής Μονάδας παραγωγής Μεθυλεστέρων Λιπαρών Οξέων (Βιοντήζελ) ΕΛΙΝ, Μάρτιος 2004
19. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Βιομηχανικής Μονάδας παραγωγής Μεθυλεστέρων Λιπαρών Οξέων (Βιοντήζελ) ΕΛΙΝ, Μάρτιος 2004
20. Διαγνωστικές εκθέσεις, Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικών προιόντων και τομέων της Θεσσαλίας των Ομάδων έργου του «Δικτύου Πληροφόρησης – Υποστήριξης του Πληθυσμού της Θεσσαλικής Υπαίθρου 2002-2003
Δήμοι
1.Νέοι Δήμοι Τεχνικές Υπηρεσίες Πρακτικά ημερίδας 28 / ΤΕΕ Βόλος 1999
Ύδατα – Υγρότοποι
1. Το υδάτινο δυναμικό και η ορθολογική διαχείριση του στο Νομό Μαγνησίας
2. Ας μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων Ενημ. Δελτίο Δ.Μ.SOS
3. Καταγραφή πηγών ρύπανσης σε υδάτινους αποδέκτες του Αλμυρού /Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας Βόλος 1989
4. Εγκατάσταση υδροστομίων στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου 28/7/97
5. Η αφαλάτωση θαλάσσινου νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης / ΤΕΕ Μαγνησίας 24/5/90
6. Χρήση ενός απλού μοντέλου υγρασίας του εδάφους για τη βελτιστοποίηση παραγωγής και άρδευσης. Εφαρμογή τούτου στο αραβόσιτο σε υποερημικά κλίματα επί δεκαημέρου βάσεως /ΤΕΕ Μαγνησίας 5/90
7. Ειδική περίπτωση 1: Δέλτα του Νέστου, Ακτές και λιμνοθάλασσες δυτικά της Κεραμωτής.
8. Θαλάσσιες χελώνες Έκδοση του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας.
9. Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης
10. «Προστασία και διαχείριση των Ελληνικών Υγροβιότοπων» Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης 1990
11. Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) ΕΚΒΥ Θεσ/νίκη 1993
12. Φυτοκοινωνιολογική – Οικολογική Μελέτη της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και Προτάσεις Διαχειρίσεως ΕΚΒΥ Θεσ/νίκη 1993
13. Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως ΕΚΒΥ Θεσ/νίκη 1993
14. Μεθοδολογία Ομαδοποίησης Υγρότοπων με Πολλαπλά Κριτήρια ΕΚΒΥ 1993
15. Διερεύνηση του Πληθυσμού και των Συστημάτων Παραγωγής των Βουβάλων σε Ελληνικούς Υγροτόπους ΕΚΒΥ 1993
16. Η Ρύπανση των Θαλασσών (1)
17. Η Ρύπανση των Θαλασσών (2)
18. Η Ρύπανση των Θαλασσών (3)
19. Υδατοκαλλιέργεια – ανάπτυξη – περιβάλλον ΓΕΩΤΕΕ Βόλος 1989
20. ΔΕΥΑΜΒ (Φάκελλος με έντυπο υλικό)
21. EC. Pacte Programme Water Management – Recycling in Industrial Regions / Mariona Coll Institut Catala & Energia Region of Catalonia
22. Πορίσματα Διημερίδας για το Κοινοτικό Πρόγραμμα «Pacte» «Διαχείριση Υδάτινων πόρων – Ανακύκλωση στις Βιομηχανικές περιοχές»/ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Θεσσαλίας Πορταριά 1995
23. Η βιώσιμη ανάπτυξη των ακτών και των νησιών της Μεσογείου / Νειάδας Εμμανουήλ, Ρόδος Σεπτέμβριος 1994
24. Παραλίες της Ρόδου, Οικολογική επισκόπηση των παραλιών της Ν. Ρόδου / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου 1997
25. Φράγματα της Κύπρου/ Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων τμήμα αναπτύξεως υδάτων Λευκωσία 1980
26. Δήμος Πρεσπών Φεβρουάριος 2000
27. Απογραφή Ελληνικών Υγροτόπων ως φυσικών πόρων 2 / ΕΚΒΥ 1994
28. Εθνική Στρατηγική για τους Υγροτοπικούς Πόρους 7 (1/) ΥΠΕΧΩΔΕ 1999
29. Εθνική Στρατηγική για τους Υγροτοπικούς Πόρους 8 (2) / ΥΠΕΧΩΔΕ 1999
30. Πρόγραμμα Net Wet «Προώθηση της Διαπεριφερειακής Συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδροβιότοπων 45 INTERREG II C(2)
31. Νερό Ύδρευση Βόλου
32. Η Σημασία των Υγροτόπων
33. Lakeland Outdoor Education
34. Διαχείριση Ρεμάτων/ΤΕΕ Τμήμα Μαγνησίας- Ημερίδα 13 Ιανουαρίου 1997
35. Διαχείριση Ρεμάτων Βόλου
36. Μεσόγειος
37. Annual Report
38. Γνωρίζοντας τους Υγροτόπους
39. Μεσόγειος
40. Clean Seas Depend on You
41. Υποδομές και Διαχείριση Υδατικών πόρων για μια αειφόρο γεωργία Υπουργείο Γεωργίας Ιούνιος 2001
42. Διημερίδα Οδηγία της ΕΕ (2000/60) για την πολιτική επί των υδάτων Αθήνα 2001
43. Παραλίες της Ρόδου, Οικολογική επισκόπηση των παραλιών της νότιας Ρόδου / University Press 1995
44. Lebende Fliess-Gewasser in Karten
45. Karntner Umweltbericht 1999
46. Πρόγραμμα Ελέγχου Ρύπανσης του Πηνειού Λάρισα 1989 ΔΕΥΑΛ
47. Natura 2000 Συνοπτική Παρουσίαση περιοχών όπως Έλος Σούρπης, Σκιάθος Κουκουναριές. (Φύσης 2000 Τυποποιημένη μορφή δεδομένων).
48. Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Τόμος Ι, Πρακτικά Διεθνές Συνεδρίου, Αίθουσα ΤΕΕ, Λάρισα 1996
49. Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Τόμος ΙΙ, Πρακτικά Διεθνές Συνεδρίου, Αίθουσα ΤΕΕ, Λάρισα 1996
50. Ποτάμια, Υδάτινοι Δρόμοι,Εκδόσεις Τοπίο
51. Το πρόβλημα της υδροδότησης του πολεοδομικού συγκροτήματος / εισήγηση 11 απόψεις και προτάσεις .
52. Η Ευρωπαική Ενωση υπέρ του καθαρού νερού/Ευρωπαική Επιτροπή ,Γεν.Δ/νση Περιβάλλοντος.
Κάρλα
1. Τέως Λίμνη Κάρλα και η Αποκατάστασή της 49 / Α. Χατζηλάκος Λάρισα 1992
2. Ο Ιδεότυπος της τέως Λίμνης Κάρλας / ΕΚΒΥ Γ. Χ. Ζαλίδης, Ξ. Π. Δημητριάδης, Σ.Λ. Χατζηγιαννάκης Ιούλιος 1995
3. Λίμνη Κάρλα Η αρχαία Βοιβηίς. Η αποκατάσταση ενός υγρότοπου στην Ελλάδα από τους σημαντικότερους της Ευρώπης/ ΤΕΕ Μαγνησίας
4. Κοινή απόφαση Υπουργ. ΠΕΧΩΔΕ – Γεωργίας – Υπ. Πολιτισμού.Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο επαναπλημμυρισμού πρώην λίμνης Κάρλας σε έκταση 42000 στρεμμάτων, καθώς επίσης και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών – αρδευτικών έργων στο Θεσσαλικό Κάμπο (ευρύτερη περιοχή Κάρλας) στα διοικητικά όρια των Νομών Μαγνησίας και Λαρίσης. Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ
5. Η επιστροφή της Κάρλας, Γιάννης Ρούσκας, Αθήνα 2001
6. Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, Σταματία Μωραιτη – Σωτήρης Γκανάτσιος , Δήμος Κάρλας 2001 (2)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
1. Περιβάλλον και μαθητές 12/91 ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Ε.Ε.Φ.
2. α) Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση β) Στοιχεία μεθοδολογίας και τεχνικών κοινωνικής έρευνας γ) Οδηγός ανίχνευσης θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο INTERNET / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας … Αθήνα 1997
3. Φάκελος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Ελληνική Εταιρεία Περιβ. Ενημ. & Εκπαίδευσης Αθήνα 1/96
4. Χαρακτηριστικά Βιώσιμης Οικονομίας Σεμινάριο Π.Ε (2)
5. Πληροφορίες για την όξινη βροχή / Θεσσαλονίκη 1985
6. Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 18 / Κέντρο Περιβ. Εκπαίδ. Μουζακίου
7. Στον κόσμο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 25 / ΕΠΕΑΕΚ Σάμος 1999
8. Περιβαλλοντική αγωγή για μια φιλική ματιά γύρω μας 40 /Πρόγραμμα κινητικότητας Ν. Φλώρινα 1998
9. Οικολογία – Κοινωνία – Εκπαίδευση, πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα 34 / ΥΠΕΠΘ, ΓΓΝΓ, ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 1996 (x2)
10. Περιβαλλοντική Εκπ. στη Ζάκυνθο (Η) 41Τεύχος 2 ΔΠΕΖ – ΓΠΕ Ζάκυνθος 98-99
11. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 42 / Παν/μιο Θεσσαλίας Βόλος 1999
12. Πρακτικά Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα Προπτικές και Δυνατότητες Επιμέλεια Βασιλική Παπαδημητρίου Λάρισα 2000
13. Enviroment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability
14. «Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση: Αόρατη αλλά όχι ανύπαρκτη» Περιβαλλοντική Ομάδα 3ου Λυκείου.
15. «Η Διατροφή σε σχέση με την παράδοση στο βουνό των Κενταύρων» ΚΠΕ Μακρυνίτσας
16. Περιβαλλοντική στο Θαλάσσιο & Παράκτιο Περιβάλλον-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, Υπ. Μακεδονίας-Θράκης/Πρακτικά Ημερίδων
17. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Δ/νση Α’ Βάθμιας Εκπ/σης Άρτας, χορηγός ΥΠΕΧΩΔΕ
18. Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας / Μεσολόγγι 1997
19. Οι Υγρότοποι της Μαγνησίας Οικολογική Ομάδα 5ου Λυκείου Βόλου, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 1998-2000. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΝΑΜ-ΑΝΕΜ, Βόλος, 2001
20. Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία Σχολική εργασία
21. ΚΠΕ Μακρυνίτσας «Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ» Λίμνες Πηγή Έμπνευσης για προγράμματα ΠΕ.
22. “Μεσόγειος Θάλασσα Πηγή Ζωής” Εκπαιδευτικό πακέτο/ Ελληνικό παιδικό μουσείο-Medasset. (x2).
23. «Το νερό ως πηγή ενέργειας» καθώς και ενημερωτικό υλικό από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου
24. Οικολογία-Κοινωνία-Εκπαίδευση, Πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα,Νέα Σύνορα, Εκδόσεις Λιβάνη, 1996
25. Καταγραφή των απόψεων, της στάσης και της συμπεριφοράς των νέων σχετικά με το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, Νέα Σύνορα, Εκδόσεις Λιβάνη, 1996
26. Περιβαλλοντική Εκπ. στη Ζάκυνθο Τεύχος 3 ΔΠΕΖ – ΓΠΕ Ζάκυνθος 2001
Κλίμα
1. Το κλίμα αλλάζει Ενημ. Δελτίο Δ.Μ.SOS
2. Η κλιματική μεταβολή το ελληνικό πρόγραμμα.
3. Στόχος της Ε.Ε: Η καθαρή αμτόσφαιρα, Ευρωπαική Επιτροπή
Λύματα
1. Έργα επεξεργασίας Λυμάτων – ανάπτυξης & προστασία περιβάλλοντος /Ημερίδα 8/4/89 Λάρισα
2. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Λάρισας
3. Εγκατάσταση προχωρημένης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων μείζονος περιοχής Βόλου / ΔΕΥΑΜΒ
4. Τι είναι και πως λειτουργεί η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΔΕΥΑΜΒ Βόλος
5. Ανάλυση Περιστατικών Ρύπανσης και Αποφάσεων Επιβολής Κυρώσεων 2000
Απόβλητα – απορρίμματα
1. Τοξικά απόβλητα / Nigel Hawkes ΚΕΔΡΟΣ
2. «Εναλλακτικές λύσεις διάθεσης αποβλήτων κοινότητας Στεφανοβικείου» / ΕΛΚΕΠΑ Τεχνική Έκθεση 12/89
3. Διαμόρφωση Ολοκληρωμένης πρότασης επεξεργασίας & διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων στις Βόρειες Σποράδες / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Βόλος 1995
4. Προμελέτη για την οργάνωση και διαχείριση των απορριμμάτων
5. Προμελέτη για την οργάνωση και διαχείριση των απορριμμάτων
6. Διαχείριση Απορριμμάτων Πτολεμαϊδας
7. Ατμοσφαιρική Ρύπανση Πτολεμαϊδας
8. Διαχείριση Απορριμμάτων και Υγεία
9. Εγχειρίδιο Εξοπλισμού Απορρύπανσης
10. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμάτων, Για το περιβάλλον και τη δημόσια Υγεία,ΥΠΕΧΩΔΕ,Ιούνιος 2003
11. Η ΕΕ και η διαχείριση των αποβλήτων, Ευρωπαική Ενωση
Ελαιοτριβεία
1. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελαιοτριβείου Ν.Κ.
2. Το πρόβλημα της ρύπανσης από τα ελαιουργεία του Νομού Μαγνησίας : Υφιστάμενη κατάσταση, δυνατότητες, προοπτικές / Θες/νίκη 1994
3. Έντυπο καταγραφής ελαιοτριβείων Νομού Μαγνησίας
4. Κοινοτική Νομοθεσία για τα Απόβλητα των Ελαιοτριβεία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 1994
5. Φάκελος Ελαιοτριβεία
Ανακύκλωση
1. Ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων ΤΕΕ Μαγνησίας 31/1/92
2. ΠΑΚΟΕ Τετράδιο Σημειώσεων από ανακυκλωμένο χαρτί
3. Guia de Consumo Responsible en Aragon, Cuadernos de Consumo No6 Dirreccion General de Consumo, Gobierno de Aragon
4. Περιοδικό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, τεύχος 10
Απασχόληση
1. Προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών: Δυνατότητα δημιουργίας Απασχόλησης / ΕΟΚ & ΕΟΑ 5/96
2. Περιβάλλον και απασχόληση: Διαχείριση Ακτών/Εταιρεία διαχείρισης και Ανάπτυξης. 1986
3. Η ΕΕ συγκεντρώνει τις προσπάθειες της στην πράσινη απασχόληση, Ευρωπαική Επιτροπή.
Πήλιο
1. Λιθόστρωτα Πηλίου / ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Βόλος 7/9/94
2. Βελτίωση Οργάνωσης – Παραγωγής Ανθοθερμοκηπίου Ανατολικού Πηλίο» /Τεχνική Έκθεση Βόλος 12/89
3. Πηλιορείτικα Καλύβια 43 / Μ. Γκαγκάκης Βόλος 1998 (x4)
4. Ψάρεμα με δυναμίτες στις ακτές του Ανατολικού Πηλίου / Μ. Γκαγκάκης Βόλος 2000
5. Τεχνική Έκθεση Διαδρομής Βυζίτσα-Καλά Νερά
6. Οδηγός Πηλίου για Περιπατητές / Ν. Χαρατσής
7. Χλωρίδα Πανίδα Νοτίου Πηλίου
8. Άγνωστοι Βιότοποι του Ορεινού Πηλίου
9. Ειδική Χωροταξική Μελέτη Πηλίου – Γ’ Φάση
10. Το τρενάκι του Πηλίου – Λύκειο Αγριάς, Βόλος 2001
11. Ξωκλήσια του Δυτικού Πηλίου-Ενιαίο Λύκειο Αγριάς, Αγριά 2001
12. Ειδική Χωροταξική Μελέτη Πηλίου και Β. Σποράδων, Νοέμβριος 1987
13. Ο «Πάν» Έκδοση Φυσιολατρικού Ομίλου Βόλου, Βόλος 1999
Τοπική Αυτοδιοίκηση
1. Παρουσίαση Προγραμμάτων έργων που υλοποιούνται στο Νομό/ Βόλος 2/95
2. Φάκελος: Νερό ΑΝΕΜ
3. Ανάπτυξη κ΄ Οικολογική Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας(χ4)
4. Απολογισμός & Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων(χ2)
5. Περιβαλλοντικά Προβλήματα στο Ν. Μαγνησία
6. Μελέτη Κυκλοφορίας Βόλου
7. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών νομού Μαγνησίας
8. Σχέδιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Νομού Μαγνησίας/Μάρτιος 1999
9. Τοπική Αυτοδιοίκηση-Αποκέντρωση, Μάρτιος-Απρίλιος 1999
Τεχνικές εκθέσεις
1. Οργάνωση προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 50 προβατίνων σε περιοχή του νομού Μαγνησίας έκτασης 60 στρεμμάτων / ΕΛΚΕΠΑ Βόλος 12/89
2. Αποκατάσταση τοπίου σε λατομείο / ΕΛΚΕΠΑ Βόλος 12/89
3. Βελτίωση μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Βιομηχανικών αποβλήτων/ ΕΛΚΕΠΑ 12/89
4. Εγνατία Οδός Γίνεται
5. Τεχνικό Σεμινάριο «Τεχνολογίες σύγχρονου Γυαλιού» Βόλος 11-12 / 10 /2000 Κείμενα διαλέξεων.
6. Νέοι Δήμοι Τεχνικές Υπηρεσίες
7. Leader Books
8. Leader Books
9. Χρυσός σε χρώμα κυανίου (χ2)
Κραυσίνδωνας – Ξηριάς
1. Αξιοποίηση – ανάπλας
2. η Χειμάρρου Κραυσίδωνα/ Δήμος Ν. Ιωνίας 4/97
3. Το Οικοσύστημα του Χειμάρρου Ξηριά
Πολεοδομία – αρχιτεκτονική
1. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αλμυρού / Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος 1/12/85
2. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου ΤΕΕ Μαγνησίας Βόλος 1990
3. Άρθρα και μελέτες και σχετική βιβλιογραφία για τα κυκλοφοριακά θέματα.
4. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
5. Ηλιακή Ενέργεια και Αρχιτεκτονική
6. Οικολογικά Κτίρια
7. Αστικό Φόρουμ για τη Βιώσυμη Ανάπτυξη
8. Οικολογική Δόμηση
9. Αστικό Πράσινο
10. Leader Book
11. Φτιάνοντας πόλεις για ποδήλατο
12. Η πόλη πάει μπροστά με ποδήλατο
13. Οι Ροδίτικες Κρήνες / Τεχνικό Επιμελ. Ελλάδας Τμήμα Δωδεκανήσου Σεπτ. 2000
14. Δημοτικά Λουτρά / Δήμος Ροδίων Σεπτ. 2000
15. Νομός Μαγνησίας Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης / ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 1984
16. Λακωνική Μάνη Ανάδειξη Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής Φυσιογνωμίας ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 2000
17. Αρχιτεκτονικές Μνήμες,Ζωντανά Τμήματα της Πόλης,ΤΕΕ τμ. Ν.Μαγνησίας,Βόλος 1991
18. Συνθήκες Διαμόρφωσης της Σύγχρονης Ελληνικής Πόλης, Ρόιδω Μητούλα, Εκδ. Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2001
19. Μειώνοντας την εξάρτηση από το Ιδιωτικό αυτοκίνητο,Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, Μια Ευρωπαική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης,Ευρωπαική Επιτροπή, Συνέδριο Βόλου 2000
Γορίτσα
1. Λόφος Γορίτσας Β’ Τεύχος
Εφημερίδα κυβέρνησης
1. Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Προβλήματα (1) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 19 Δεκεμβρίου 1994
2. Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Προβλήματα (2)
Πολιτεία
1. Κοσμογονία 20.000 έργων ΠΑΣΟΚ
2. Πρασινίζοντας το μέλλον.. Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον Θεματικό
3. Τοπική Αυτοδιοίκηση-Αποκέντρωση
4. Βηματισμό του 21ου αιώνα (στο) 4/ Αλέκος Βούλγαρης Βόλος 1999 (x2)
5. Συνταγματικές Επιχειρηματολογίες για την Συνταγματική Αναθεώρηση 48 Α. Παπατόλιας Αθήνα Κομοτηνή 1999
6. Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αποκέντρωση 50 Ιούλιος – Οκτώβριος 1998
7. Συνήγορος του Πολίτη 47 / Ετήσια Έκθεση 1998
Χλωρίδα
1. Αγριολούλουδα του Παρθένου Δάσους Δράμας 1 / Οικολογική Κίνηση Δράμας,Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Δράμας 1997 (χ4)
2. Θάμνοι και Δένδρα στην Ελλάδα /Τόμος Ι / Οικολογική Κίνηση Δράμας Θ. Αραμπατζής Δράμα 1998 (x3)
3. Τα δάση της χώρας μας / Φυλλάδιο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας, Το θεματικό Συνέδριο Ε.Ν.Α.Ε. Δράμα 1997(x2)
4. Forest fires: Needs and Innovations, International Symposium Delfi Action supported by EC, DG. XII
5. Η Σωτηρία των Δασών της Αττικής μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη / Εργατουπαλληλικό Κέντρο Αθήνας , ΕΚΑ Αθήνα 2000 (χ2)
6. Θάμνοι και Δένδρα στην Ελλάδα /Τόμος ΙΙ Οικολογική Κίνηση Δράμας Θ. Αραμπατζής Δράμα 2001
Εθελοντισμός
1. Εθελοντισμός και φυσικό περιβάλλον 6/ ΓΓΝΓ & ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
2. Προγράμματα Εθελολοντικής Εργασίας
3. Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Προμηθεύς/ Friends of the Earth International, Νέα Οικολογία, Φίλοι της Γης Ελλάδα (χ2)
4. Θέσεις του ΟΗΕ για τον εθελοντισμό, Υπουργείο Εξωτερικών
Ενέργεια
1. Ενέργεια και Περιβάλλον 11 / ΠΔΟΟ Εισηγήσεις 10ου Συνεδρίου Οικολογική Κίνηση Πάτρας 1998
2. Ηλιακή Ενέργεια
3. Το νερό ως πηγή Ενέργειας (βρίσκεται και κάτω από την Π.Ε.)
4. Τα επιδεικτικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα
5. Solar thermal process heating in industrial applications
6. Energy Efficient Technologies in high temperature industries
7. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
8. Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κλάδο Τροφίμων
9. Ενέργεια & Ανάπτυξη ΕΠΕ, 01-02-03/2001
10. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Περιβάλλον, ΚΑΠΕ
11. Ο ρόλος της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς στην Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΕΕ-Γεν. Δ/νση για την ενέργεια (SAVE)
12. Ενέργεια και Βιομηχανία, Υπ. Ανάπτυξης, Φεβρουάριος 1997
13. Εγχειρίδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: I) Αιολική Ενέργεια, ii) Ενέργεια από βιομάζα, iii) Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, iv) Ενεργειακά Ηλιακά Συστήματα, v) Φωτοβολταϊκά Συστήματα
14. Μέτρα Ενθάρρυνσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ΚΑΠΕ, ΕΕ-Γεν. Δ/νση για την Ενέργεια (SAVE)
15. Wind Power Monthly, Vol. 17 No 5, May 2001
16. The Utgrunden wind farm in Sweeden
17. Wind Power: our climate’s future, 01/2001
18. New Energy, magazine for renewable energies, No.2, April 2001
19. Annual Report 2000
20. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση “Ενέργεια Περιβάλλον Ανάπτυξη”/ Κων/νος Πατσέας Ελληνικά Γράμματα/ Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα 1999.
21. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία –Υγεία & Περιβάλλον Πρακτικά Ημερίδας Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας(2)
22. Research in the fields of Energy and the Environment.Καθηγητής Ν. Μουσσιόπουλος,Θεσσαλονίκη 1999.
Πληροφορική
1. Κόσμος του ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ο) 26 / Κώστας Βασιλειάδης Αθήνα 1997
2. ΙΝΤΕΡΝΕΤ με απλά λόγια (Το) 19 / Γ. Κάππος Αθήνα 1998
3. Leader Books
Κοινωνία – πρόνοια
1. Ποιότητα ζωής – Καταγραφή Δράσεων 44 / Γραφείο Ποιότητας Μάϊος 1999 (X2)
2. Περιβάλλον και Κοινωνία
3. Η Επίδραση στον Ανθρώπινο Οργανισμό της Εκπεμπόμενης Ακτινοβολίας
4. Καταγραφή των απόψεων,της στάσης και της συμπεριφοράς των νέων σχετικά με το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών,ΥΠΕΠΘ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, Σειρά “Επιστήμες της Αγωγής”
5. Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Ε.Σ.Υ.Ν., Εισηγήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 4ο Συνέδριο ΕΣΥΝ. Ιούλιος 2000
6. Κοινωνία και Υγεία, Γιάννης Τούντας, Εκδ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ/ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ
7. Αρχές κανόνες μέτρα προστασίας των καταναλωτών στην Ελλάδα και την Ευρωπαική Ενωση, Ενωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας, Βόλος 2001
8. Κόψτε το κάπνισμα σε 24 ώρες, Δημήτρης Ασσιώτης, Αθήνα 2004
Ιστορία
1. Περιστέρι η Ιστορία του Τόπου το Χρονικό των Ανθρώπων Νίκος Θεοδοσίου / ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Αθήνα 1997
2.Εθνομάρτυρας-Άγιος Μητροπολίτης Δράμας – Σμύρνης Χρυσόστομος/ Ευαγγέλου Β. Βασιλείου /Έκδοση Δήμου Δράμας – ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΡΑΜΑ1996
3.Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας από απαρχής μέχρι σήμερα Δράμα 1997
4.Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι β’ Επιστημονική Συνάντηση Δράμα 18-22 Μαϊου 1994
4Α.Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ β’ Επιστημονική Συνάντηση Δράμα 18-22 Μαϊου 1994
5.Αρχαιλογικός και Ιστορικός Οδηγός Θεσσαλίας Βαγγέλης Σκουβάρας Κίτσος Μακρής Εκδόσεις Όμηρος Βόλος 1998
5. Βιβλιογραφικός Οδηγός Μαγνησίας, Βιβλιοθήκες Δήμου Βόλου,Δημ.Κεν.Ις.&Τεκμ. Βόλος 2002
6. CENTURY, Phaidon, 2003
Λογοτεχνία
1. Νέοι Ρυθμοί Μηνιάτικο λογοτεχνικό περιοδικό 1926-1929 Δράμα/ Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης,Δήμος Δράμας
2. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1918-1965 ΛΕΎΚΩΜΑ ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΡΑΜΑ 1996
3. ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ Σενάριο: Μακρίδης Κων/νος & Σαμαρτζίδου Ανθή Εικονογράφηση:Σαμαρτζίδου Ανθή. Δήμος Δράμας
4. Ο δράκος που έτρωγε σκουπίδια Αχίλλειο 1999 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αχιλλείου
5. Πέρα από τα Όρια (επιμέλεια: Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας)
6. Μικρές Πατρίδες 25 Οδοιπορικά στο Ελληνικό Τοπίο , Κώστας Στεφ. Τσίπηρας, Αθήνα 2002
Νομοθεσία
1. Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις
2. Εγχειρίδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις
3. Σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
4. Νομοθεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
5. Your Rights
Ιχθυοκαλλιέργειες
1. Δυνατότητες οστρακοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
2. Ιχθυοκαλλιέγειες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΚΕΠΑ Βόλος 12/89
3. Μονάδα πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στο Παγασητικό Κόλπο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΚΕΠΑ Βόλος 12/89
Περιβάλλον
1. Αναγνώριση στοιχείων φυσικού Περιβάλλοντος στην περιοχή Βόλου ΕΛΚΕΠΑ 12/89
2. Πανελλήνια Συνάντηση Περιβάλλοντος βαθμοφόρων / Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Πήλιο 1/98
3. Αναλυτική Έκθεση θεμάτων Περιβάλλοντος Ν. Μαγνησίας 1985
4. “ΟΔΗΓΟΣ Οικολογία και καταναλωτής” Ειδική έκδοση ΤΑ ΝΕΑ GREENPEACE
5. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σεμινάριο) Α’ Τεύχος Βόλος 1994
6. Η Ελλάδα Οικολογικό και Πολιτισμικό Απόθεμα ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 1995
7. Σταθμός Βοηθείας κ’ Προστασίας Αγρίων Ζώων κ’ Πουλιών Ν. Ιωνία Μαγνησίας 1994
8. Εναλλακτική Κίνηση Οικολόγων Αθήνας Αθήνα 1985
9. Τυπική επαγγελματική ετοιμότητα των «Περιβαλλοντικών» Δημοσιογράφων σε μια μεσαία Επαρχιακή Πόλη Παν/μιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος 1992.
10. Οικολογική Δημοτική Δράση
11. Οικολογικό Κίνημα & Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρακτικά Ημερίδας / Οικολογική Κίνηση Πάτρας 1997
12. Ρύπανση επί τάπητος / Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1995
13. Απαραίτητος το καλοκαίρι ο Βιολογικός Καθαρισμός /Εφημερίδα ΛΑΟΣ Βέροια 1995
14. Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος / εφημερίδα ΠΑΚΟΕ 1995
15 Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας β’ μέρος 1990 ΤΕΕ
16.Σύντομη παρουσίαση του Οργανισμού Μελετών 1993
17.Funding Nature Conservation in Europe / Bird life International
21. An agenda for action:reform of the CAP/Birdlife International
19.Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός «Τουρισμός και περιβάλλον»/ ΕΟΤ 1993
20. Μεταφορές και Περιβάλλον η Χρηματοδότηση του παραλόγου Greenpeace 1994
21 Στόχος η αειφορία Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την πολιτική και την δράση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.(2)
22 Στόχος η αειφορία (1) / Επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 1993
23 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κοινή ευθύνη /φυλλάδιο από τη σειρά η Ευρώπη σε εξέλιξη.
24 Οδηγός Παρνασσού για περιπατητές / Νίκος Χαρατσής Α’ Έκδοση Εκδόσεις Επικοινωνία Βόλος 2000
25 Εθνικό Κομβικό σημείο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 9 / ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΟΠ. (X2)
26 Εξώφυλλα βιβλίων – Εγκόλπιο για : τη φύση το περιβάλλον την οικολογία 13 / Σάκης Κουρουζίδης Αθήνα 1996
27 Εξώφυλλα Περιοδικών για την οικολογία το περιβάλλον, τη φυσιολατρεία και την γεωργία 14 / Αθήνα 1995
28 Φύση στην Οικολογία (Η) 54
29 Ευρύτερη Ευρυτανία για την ενότητα του Ορεινού χώρου 16 / Καρπενήσι 1999
30 Έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα Δίκτυο Φύση 2000 (Το) 15 / ΕΚΒΥ
31 Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕ.Ρ.Ε.ΜΕ.Ρ.)23 (x4)
32 Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας Δέκα χρόνια λειτουργίας Εορταστική έκδοση 89-99 24
33 Κατάσταση του Πλανήτη 1996 (Η) 22 / Lester Braun Δ.Ι.Π.Ε. ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1996
34 Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, Κατάλογος των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών – Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 53/ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1997
35 Οικολογία / Πιέρ Σαμουέλ Αθήνα 1973
36 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Οικολογικά Κινήματα 39 / Πανταζοπούλου Βασιλική Καλαμάτα 97-98
37 Περιβάλλον και δημόσια έργα – έννοιες αντίπαλες 38 / ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 1999
38 Πάνω στη γη (Απερήμωση) / Υπουργείο Γεωργίας , Γεν. Γραμ. Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Αθήνα 1997
39 Τουριστικός Οδηγός Φθιώτιδας 52 / Έκδοση 1997
40 Κατάλογοι των μη Κυβερνητικών Οικολογικών 21 – Περιβαλλοντικών Οργανώσεων & Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων της αρχικής έρευνας για τις ΜΚΟ – ΠΟ/ ΕΚΚΕ
41 Μόλυνση Οικολογική Εγκυκλοπαιδεια 17, 1977
42 Εκθέσεις Περιβαλλοντικών επιδόσεων ΕΛΛΑΔΑ OECD Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 2000 (Βιβλίο)
43 Δράμα, η αθέατη πόλη / Δήμος Δράμας (μικρός τουριστικός οδηγός)
44 Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών –Περιοχές Προστασίας και Φορείς Διαχείρισης
45 Seminar on public access to environmental information /OECD/ Hosted by the Hellenic Ministry for environment, Physical Planning and Public Works Athens 2000
46 Φυλλάδιο ενημερωτικό «5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2000 ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»
47 Φυλλάδιο ενημερωτικό The UN/ECE in your daily life All involved for a Better Environment.
48 Η ΟΔΗΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΥΠΕΧΩΔΕ(5)
49 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ Συντονιστικός φορέας για την εφαρμογή της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα στην Ελλάδα
50 Estadisticas del Medio Ambiente / Informe de la Situacion General en materia de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente, 1995-1996
51 Greening the Treaty II: Sustainable Development in a Democratic Union, Proposals for the 1996 Intergovernmental Conference. Nov ’95 (x4)
52 Environmental liability in Europe EEB, Concerning the need for a European Directive on environmental liability.
53 Working for Environmental Sustainability Brussels, April 1998 (x4)
54 Διασυνοριακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας Ελλάδας – Βουλγαρίας (*2)
55 Το Πρόβλημα του Όζοντος
56 Τεχνολογία “Έρευνα και Πειραματισμός”
57 Οικοφορία “Διαχείριση Απορριμάτων Πτολεμαϊδάς”
58 Φυσικό Περιβάλλον-Φυσικοί Κίνδυνοι
59 Ένα Βήμα Προς την Αειφορία
60 Βιολογική γεωργία Πήλιο – Φ. Φουντής, Π. Μάιερ (x3)
61 Οικολογία-Περιβάλλον Βιβλιογραφία, Τεχν.Επιμ.Ελλάδας-Ευώνυμος Οικολ.Βιβλ.,Αθήνα 1999. (2)
62 Ελληνικό Προσχέδιο Δράσης Κατά της Απερήμωσης
63 Activities in1999,plans for 2000
64 EEB Memorandum to the French Presidency
65 Η καταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου στην θερμική οικονομία ισορροπία του πλανήτη και τα όρατα όρια του θανάτου του φυσικού περιβάλλοντος.
66 Ελλάδα Καθαρή ( περιοδικό τεύχος 4)
67 Οι 5 καθοριστικές παράμετροι στην παγκόσμια γεωργία και η μελλοντική κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών σε τρόφιμα-Βασίλης Μπουφίδης/Φεβρουάριος 1994
68 Η Υπερχρέωση και Καταχρέωση της Πτηνοτροφίας/Αθήνα, Μάρτης 1999
69 Συνέδριο Σαντορίνη 2001 ” What lifestyles for the third Millenium? Parliamentary Assembly
70 Συνέδριο Γαλλία 2000 “Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρώπη”
71 Σταθμός Προστασίας Αγρίων Ζώων και Πουλιών “Εισαγωγές έτους 2000”
72 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας Πρακτικά Ενότητες: Ατμόσφαιρα, Νερά, Απόβλητα, Έδαφος και Υπόγεια Νερά, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Σχεδιασμός, Περιβαλλοντική Ανάλυση και Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση, 1-4 Μαρτίου 2002, Θεσσαλονίκη.
73 Κύκλος Εκδηλώσεων «Εκστρατεία για το Περιβάλλον» Διοργάνωση ΥΠΕΧΩΔΕ
74 Φαρμακευτικές ιδιότητες βοτάνων … άλλοτε νοστιμίζουν και άλλοτε θεραπεύουν
75 Ημερίδα: Έργα Επεξεργασίας Λυμάτων – Ανάπτυξη & Προστασία Περιβάλλοντος
76 Το Δικαίωμα στο Περιβάλλον: Προσβολές και προστασία του. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Αθήνα 1997
77 “Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές” Θ. Λαζαρέτου, Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών Γ. Καρέτσος / ΓΓΝΓ (Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς) , ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) Περιβαλλοντικές εκδόσεις.
78 Περιβαλλοντικά προβλήματα και δίκαιο Θ. Λαζαρέτου ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΝΓ, ΕΚΚΕ, Περιβαλλοντικές εκδόσεις
79 Άρδευση αμπελώνων Υπολογισμός Αρδευτικών Αναγκών Αμπελώνων Άρδευση και Ανάπτυξη της Αμπέλου Ποιότητα Αρδευτικού Νερού
80 Πρακτικά Συνεδρίου συνάντησης εργασίας Γεωργία και Περιβάλλον / Υπουργείο Γεωργίας/ Κέντρο Γαία – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
81 Προστατευόμενες φυσικές περιοχές προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης / Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.
82 Η Ευρωπαική Ενωση και το Περιβάλλον
83 PROCESOL 2000,Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στο Βιομηχανικό Τομέα
84 Η πόλη πάει μπροστά με το ποδήλατο, Ευρωπαική Επιτροπή.
85 NATURA 2000 Ελληνικές περιοχές και οι Φορείς Διαχείρισης τους, ΥΠΕΧΩΔΕ
86 Η Οδηγία των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ & το Δίκτυο NATURA (x2)
87 “ENEΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’» Εισηγήσεις του 10ου Συνεδρίου (1998) του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
88. ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΓΥΡΕΥΩ…, Αντώνης Καπετάνιος, εκδόσεις ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ, Αθήνα 2003
89. Ομαδικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία, Μιχαηλίδης Μάριος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2003. (χ2)
90. ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ιωάννης Ζήσης, ΥΠΕΧΩΔΕ- ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Αθήνα 2004
91. Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Πρακτικά 15ου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Σάμος 2003
92. Οι δρόμοι της αειφορίας, Περιβάλλον-Εργασία-Επιχειρηματικότητα,Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003
93. Environmental Information Centres, Resources and Services, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Hungary 2004
Νέα Οικολογία (άρθρα)
1. Γαία: η ζωή σε ισορροπία Πάτρικ Ρήβερς Σελ 12-15 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
2. Ο απειλούμενος πλανήτης Γιώργου Πολίτη Σελ 21-25 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
3. Θα σωθούν τα δάση της γης; Κίμωνα Χατζημπίρου Σελ 26-31 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
4. Η Βιολογική ποικιλότητα Μαρτίνου Γκαιτλιχ Σελ 33- 39 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
5. Η πληθυσμιακή έκρηξη, Εντουρταντ Γκολντσμίθ Σελ 40-47 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
6. Το μέλλον της αστικοποίησης, Λέστερ Μπράουν και Ζόντι Γιάκομπσον Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
7. Τοξικά στο περιβάλλον Δημήτρη Παπαϊωάννου Σελ 62-67 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
8. Προς μια οικονομία χαμηλής ενέργειας Ηλία Ευθυμιόπουλου Σελ 68-73 Τεύχος ειδική έκδοση Ιανουάριος 1990
Τουρισμός
1. Struga, Republic of Macedonia, 2001
2. The Great of the Mediterranean
3. Montenegro, Crna Gora, Les Plages
4. NIKSIC, Jedan Pogled
5. Με δύο ρόδες, χωρίς κινητήρα – Γιάννης Γερόπουλος, Αγριά 2001
Μεταλλαγμένα
1. Πρακτικά Διημερίδας Λάρισας Φεβρουάριος 1999
2. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Αποτίμησης Τεχνολογίας / Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης
Κλωνοποίηση
1. Το πρόσωπο της κλωνοποίησης / Τάσος Κουράκης Περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 1997
Διατροφή
1. Τρόφιμα Υγιεινή Διατροφή, Έλεγχος Παραγωγής Ασφάλεια από κινδύνους, Προστασία των καταναλωτών / Χρήστος Παυλόπουλος, Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας Βόλος 2002 (χ7)
2. Μακροζωία και 1 το κρατούμενο, Χαρά Παπαδημητρίου, HarMi press
Ευρωπαϊκά προγράμματα
1. Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) Ειδικός Οδηγός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Άλλων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πεδία συμμετοχής – συνεργασίας και δράσης των κοινωνικών φορέων στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. Νοέμβριος 2003 (χ3)
Ανθρωπιστικά θέματα
1. Ως εδώ Καμπάνια
2. Διάλογος με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, Προάσπιση των δικαιωμάτων σας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
3.Ρατσισμός,φυλετικές διακρίσεις, ξενοφοβία και συναφείς μισαλλοδοξίες – Θέσεις ΟΗΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων, Υπουργείο Εξωτερικών 2
4.Ο Αγραφος Νόμος στην Αλβανία, Margaret Hasluck,εκδόσεις Ισνάφι
5.ΟΙΚΟΦΑΣΙΣΜΟΣ Μαθήματα από την Γερμανική εμπειρία, εκδόσεις Ισνάφι
Johannesburg
1. Πολιτική διακήρυξη διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Jo1)
2. Τελική απόφαση διάσκεψης (Jo2)
3. Highlights of commitments and implementation initiatives (Jo3)
4. Εισήγηση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος κας Ροδούλα Ζήση (Jo4)
5. A framework for Action on Biodiversity and Ecosystem Management (Jo5)
6. A framework for Action on Water and Sanitation (Jo6)
7. A framework for Action on Agriculture (Jo7)
8. Type 2 partnership initiatives (Jo8)
9. Side event, The Mediterranean Eco-region: the first firm steps towards Sustainability (Jo9)
10. Εισήγηση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κας Βάσω Παπανδρέου (J10)
11. Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ. Πρώτες εκτιμήσεις. ΥΠΕΧΩΔΕ Γεν. Δ/νση Προγ/μου κ’ Έργων Τμήμα ΔΔ & ΕΟΚ (Jo11)
12. Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ΥΠΕΧΩΔΕ Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. (Jo12)
13. ΟΗΕ, Ενημερωτικό σημείωμα (Έκθεση αποστολής) (Jo13)
14. A framework for Action on Health and the Environment (Jo14)
15. A framework for Action on Energy (Jo15)
16. 2002 Country Profile Greece (Jo16)
17. National Strategy for Sustainable Development Greece (Jo17)
18. Η Ελληνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Jo18)
19. CD JOHANNESBURG (JO19)
Βιολογική Γεωργία
1. Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Β’ ΤΑΞΗ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Ειδικότητα: Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού / Υπ. Παιδείας κ’ Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
2. Προβλήματα & Προοπτικές της Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου , Αγρίνιο 2004, Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας.
Δίκαιο και περιβάλλον
1. Η νομολογία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και βασική κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον/ Ιωάννης Δημητρακόπουλος/ Εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκούλα/ Αθήνα – Κομοτηνή 2003
2. 5 Χρόνια μετά τη Σύμβαση του Ααρχους, Συμβούλιο Φυσικού Περιβάλλοντος της Ελλ. Ετ. Για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα 2004
3. Πρακτικά 11ου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ, Λαμία 1999 (χ3)
Βουνά της Ελλάδας
1.ΟΛΥΜΠΟΣ, Κείμενα και εικόνες δύο αιώνων,Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε, 2001
Εκδόσεις Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΕΒ)
1. European chemicals policy reform. From emotions to facts, March 2004, Brussels.
2. Structural and Cohesion Funds in the new Member States.How are they supposed to work? , December 2003
3. “TIPS AND TRICKS” for water framework directive implementation, March 2004
4. Is organic farming an alternative for the new Member States? December 2003
5. Environmental requirement s at the end of the accession process. December 2003
6. Work programme and Budget 2004, October 2004
7. The Europe we want. Annual Conference of the European Environmental Bureau, March 2004
8. EEB Annual Report 2002 and Plans for 2003
9. Your right to know about sources of pollution, European Eco Forum,December 2003
10. Public Participation in Strategic Environmental Decisions, European Eco Forum, December 2003.