Εγγραφή συνδρομητή

Η ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έχει περάσει στην ηλεκτρονική έκδοση αυξάνοντας έτσι κατά πολύ τον αριθμό των συνδρομητών της. Έχει ως συνδρομητές ιδιώτες, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες και πολλούς φορείς. Επίσης και όλες σχεδόν τις Ελληνικές Οικολογικές Οργανώσεις. Συνδρομητές επίσης είναι όλες οι Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον. Επίσης όλοι οι Υπεύθυνοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε όλους τους νομούς της χώρας.

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά Πρόσωπα 10 ΕΥΡΩ, Υπηρεσίες-Φορείς-Δημόσια Πρόσωπα 15 ΕΥΡΩ, Εξωτερικού 15 ΕΥΡΩ. Παρακαλούμε στείλετε το ποσό της συνδρομής

  • είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Γαζή 216, 38222 ΒΟΛΟΣ
  • είτε με κατάθεση στην ALPHA BANK, αριθ. λογαριασμού 310002002039126 (στο όνομα της ΠΠΜ), IBAN: GR1801403100310002002039126, βάζοντας ως καταθέτη το ονοματεπώνυμό σας ακολουθούμενο από τη διεύθυνσή το τηλέφωνό και το email σας

Τηλ. επικοινωνίας: 6977686838