Υπερβάσεις 200% στα μικροσωματίδια ΡΜ 2,5, με τα όρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καταγράφονται στην ατμόσφαιρα του Βόλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η ερευνητική ομάδα GreenYourAir του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη και στον Αν. Καθηγητή κ. Γιώργο Σαχαρίδη.
Ειδικότερα, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας GreenYourAir ενημερώνει για τα εξής:
1) Ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου έως 2,5 μικρόμετρα (PM2.5) για την δωδεκάμηνη περίοδο από 01/03/2019 ως και 29/02/2020 ανήλθε σε 30,03 μg/m3, με ετήσιο όριο βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα 10 μg/m3 και με ετήσιο όριο βάση της ελληνικής νομοθεσίας τα 25 μg/m3. Αυτό μεταφράζεται σε μια υπέρβαση 200,3% σε ότι αφορά τα όρια που έχει θεσπίσει ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας και 20,12% σε ότι αφορά τα όρια που έχει θεσπίσει η ελληνική νομοθεσία. Στο διάγραμμα (1η φωτογραφία) για το έτος 2017 (πιο πρόσφατο δημοσιευμένο στατιστικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου έως 2,5 μικρόμετρα για κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και οι αποκλίσεις αυτών από τα ετήσια όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και του παγκόσμιου οργανισμού υγείας.