Βόλος 12/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επανειλημμένα η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας έχει επισημάνει τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ στην πόλη του Βόλου και ιδιαίτερα με την καύση σκουπιδιών που ξεκίνησε το 2017 και συνεχώς εντείνεται. Τις ανησυχίες αυτές έρχεται να επιβεβαιώσει πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε (Ιούνιος 2021) στην Ιταλία και αφορά στη λειτουργία αντίστοιχης βιομηχανίας που καίει ορυκτά καύσιμα και σκουπίδια στην πόλη Barletta με 93.000 κατοίκους και μια τσιμεντοβιομηχανία στον αστικό ιστό της, με παραγωγή περίπου ενός εκατομμυρίου τόνους τσιμέντου ανά έτος. Ο τίτλος της μελέτης είναι: «Βιο-συσσώρευση Τοξικών Μετάλλων σε Παιδιά εκτεθειμένα σε Αστική Μόλυνση και Εκπομπές Τσιμεντοβιομηχανίας». Τα συστήματα φίλτρων που εφαρμόζονται δεν παρεμποδίζουν επαρκώς τη μόλυνση του περιβάλλοντος και του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτά τα τοξικά αέρια. Η υγεία τους επηρεάζεται είτε άμεσα από τις τοξίνες αυτές (π.χ. αναπνευστικές, καρδιακές ή αλλεργικές παθήσεις), είτε έμμεσα μέσα από βιο-συσσώρευση και μοριακών επιδράσεων υπό τη μορφή νευρολογικών διαταραχών ή καρκίνου. Η εν λόγω μελέτη αποδεικνύει την σαφή και υπέρμετρη επιβάρυνση των παιδιών της περιοχής, που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην εναέρια μόλυνση του εργοστασίου, σε σχέση με παιδιά από άλλες περιοχές της ίδιας πόλης.Στην προκειμένη μελέτη μετρήθηκαν 24 μέταλλα σε 366 παιδιά (6-10 ετών), τα οποία ζουν και παρακολουθούν σχολεία σε μια πόλη που φιλοξενεί μια τσιμεντοβιομηχανία.  Έγινε παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των PM10 και του Διοξειδίου του Αζώτου (NO2) στον αέρα. Οι υψηλότερες μέσες συγκεντρώσεις των PM10 βρέθηκαν στις περιοχές κοντά στην τσιμεντοβιομηχανία, ενώοι ψηλότερες συγκεντρώσεις NO2 βρέθηκαν στις υπόλοιπες περιοχές ελέγχου, όπου οι κύριες πηγές μόλυνσης ήταν τα αυτοκίνητα και η οικιακή θέρμανση. Τα εκτεθειμένα παιδιά είχαν ψηλότερες συγκεντρώσεις Νικελίου (Ni), Καδμίου (Cd), Υδραργύρου (Hg) και Αρσενικού (As). Μόνο το Βάριο (Ba) ήταν πιο αυξημένο στα νύχια των υπόλοιπων παιδιών.
Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά στα παιδιά, είναι ιδιαίτερα βαρείς. Συνοπτικά, παιδιά που ζουν και παρακολουθούν σχολείο σε αστική περιοχή που είναι εκτεθειμένη στις εκπομπές μιας τσιμεντοβιομηχανίας δείχνουν μια χρόνια συσσώρευση στους ιστούς τοξικών μετάλλων, όπως και μια σημαντική έκθεση σε μόλυνση από PM10. Τσιμεντοβιομηχανίες σε κατοικημένες περιοχές φαίνονται βλαβερές και θα πρέπει να εφαρμόζονται στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης για την υγεία των παιδιών.
Η πρόταση των επιστημόνων που έχουν επιμεληθεί την εν λόγω μελέτη είναι η απομάκρυνση της τσιμεντοβιομηχανίας μακριά από την πόλη και πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα καύσιμα και την ποιότητά τους. Προτείνουν επίσης τη χρήση εναλλακτικών μορφών καυσίμων (φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιο-υλικά), έτσι ώστε να μειωθεί αισθητά το τοξικό φορτίο των απαερίων του εργοστασίου.
Μετά από όλα αυτά είναι αυτονόητο ότι είναι βαριές οι ευθύνες της Πολιτείας και ιδιαίτερα των αρχών και φορέων της περιοχής (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου, Επιστημονικοί Φορείς), ακόμα και για τους πολίτες, για να ανατραπούν η δυσμενείς συνέπειες για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα παιδιά, από τη λειτουργία της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ μέσα στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου. Κανείς πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε!

Σημείωση για τους συντάκτες: τη συνολική μελέτη θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο:

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s12403-021-00412-w?sharing_token=yuhIKhJKLzkludhKRTC0hfe4RwlQNchNByi7wbcMAY4hfQFHXWeOxc5wiieH7OMbgr4aNODSMKvPJu3imCs62jFE4hPLCmJi2vEbdECEHuXwOvNdYWtvKcHHwhqc9F2NqjRst6_VwHIpvUfn3uCSazWR5evAZGdHwL3Qo5aBPdA%3D&fbclid=IwAR26H_M8vmgyGY8wktwqAipmsPcQOdWbc5FV5vCw-7GEs5Tmpdyb1fjL_wQ