Βόλος 03/06/2021
Δελτίο Τύπου
Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 είχε εισαχθεί για συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η αίτηση ακύρωσης της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας (ΠΠΜ) και του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ το Φεβρουάριο του 2017, με Αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Σωκράτη Φάμελλο.Με την Απόφαση αυτή είχε επιτραπεί, μεταξύ άλλων, η θαλάσσια μεταφορά σκουπιδιών από το εξωτερικό για καύση στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Βόλο με επιδότηση.
Στις 29 Απριλίου 2021, μετά από τέσσερα χρόνια εκκρεμοδικίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκδόθηκε νέα ΑΕΠΟ, με Υπουργό Περιβάλλοντος τον κ. Κώστα Σκρέκα και Υφυπουργό Περιβάλλοντος τον κ. Γιώργο Αμυρά και αυτή τη φορά χωρίς διαβούλευση, αφού «θεωρήθηκε» ότι δεν επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές, αν και περιέχει πλήθος νέων στοιχείων που επιδεινώνουν την κατάσταση στην πόλη του Βόλου, σε σχέση με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Αντιθέτως, στην έκθεσή του,  ο εισηγητής της υπόθεσης, Πάρεδρος του ΣτΕ, κ. Χρήστος Παπανικολάου αναφέρει ότι «…τίθεται εν προκειμένω ζήτημα καταργήσεως της ανοιγείσης, με την κρινόμενη αίτηση, δίκης.»! Αυτό σήμαινε ότι από τις 29 Απριλίου 2021 τίθεται ζήτημα άσκησης νέας Αίτησης Ακύρωσης κατά της τελευταίας ΑΕΠΟ, η οποία όμως δήθεν«δεν επέφερε ουσιώδεις μεταβολές»!
Με αυτά τα δεδομένα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΠΠΜ και του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, κ. Γιώργος Νικόπουλος, υποστήριξε, με έγγραφο αίτημά του, ότι σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) το Δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο να αναβάλει την υπόθεση, διότι, επιπροσθέτως, το ΥΠΕΝ δεν έστειλε ΠΟΤΕ τις Απόψεις του επί των Προσθέτων Λόγων Ακύρωσης (που καταθέσαμε τον Οκτώβριο 2019) και δεν ενημέρωσε ΠΟΤΕ το Δικαστήριο για την έκδοση της νέας ΑΕΠΟ!
Χρειάστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας να επιχειρηματολογήσει για το αυτονόητο, δηλαδή για την υποχρεωτική αναβολή, η οποία θα έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτη, από τη στιγμή που παραδώσαμε, εμείς και όχι η Διοίκηση, τη νέα ΑΕΠΟ στα χέρια του και την επικαλείται στη Συνοπτική Έκθεσή του ο ίδιος ο Εισηγητής! Χρειάστηκε επίσης, το Δικαστήριο να αποσυρθεί και να διασκεφθεί, επί τριάντα λεπτά(!), για να αποφασίσει τη χορήγηση αναβολής για τις 16 Ιουνίου 2021.
Επισημαίνουμε ότι στις παραπάνω παραλείψεις της Διοίκησης προστίθεται και η πρωτοφανής αδράνειά της να μας χορηγήσει αντίγραφα της νέας Μελέτης Διασποράς Ρύπων, που αναφέρεται στη νέα ΑΕΠΟ και την οποία έχουμε ζητήσει αμέσως μετά τη δημοσίευσή της.  Με αυτή τη συμπεριφορά της, η Διοίκηση μας οδηγεί σε ένα δικαστικό αδιέξοδο, κατά τη δικάσιμο της 16ης Ιουνίου 2021.
Στις συνθήκες αυτές, η σκέψη μας ανατρέχει στη σοφία και στο θάρρος της μέγιστης δικαστικής φυσιογνωμίας του κ. Μιχαήλ Δεκλερή και στην ανεκτίμητη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος, κάθε φορά που η Διοίκηση είχε εμφανιστεί, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ιδίως στο Ε΄ Τμήμα), με τρόπο όμοιο ή παρόμοιο με αυτόν που εμφανίστηκε στις 26 Μαΐου 2021.
Με αυτές τις συνθήκες γίνεται κατανοητή η μεγάλη σημασία που έχει η κινητοποίηση φορέων και πολιτών το Σάββατο 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 7 το απόγευμα στην παραλία του Βόλου.Η πόλη του Βόλου θα πρέπει να δείξει την απόφασή της να πάψει να είναι πειραματόζωο για τα κέρδη της ΑΓΕΤ