Βόλος 24/02/2022

Δελτίο Τύπου
Συμμετοχή της ΠΠΜ στη δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τον υδράργυρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τον υδράργυρο μέσω της οποίας θα εξεταστούν οι τελευταίες εναπομείνασες σκόπιμες χρήσεις της πολύ τοξικής αυτής χημικής ουσίας στα προϊόντα. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) συμμετείχε στη διαβούλευση αυτή διατυπώνοντας τις απόψεις της σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην πόλη του Βόλου με τις εκπομπές υδραργύρου της ΑΓΕΤ. Συγκεκριμένα. Πριν την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ οι εκπομπές τοξικού πτητικού υδραργύρου από τις καμινάδες της ήταν πολύ μεγάλη και συγκεκριμένα 30 κιλά το χρόνο! Η ποσότητα αυτή έχει αυξηθεί, κατά μη υπολογίσιμη ποσότητα, μετά την εκτεταμένη καύση μεγάλων ποσοτήτων σκουπιδιών από το 2017. Η ΠΠΜ πρότεινε να απαγορευθεί η καύση πλαστικών υλών σε βιομηχανίες τσιμέντου, κεραμοποιίες και ασβεστοποιίες, στις περιπτώσεις που οι μονάδες αυτές βρίσκονται σε επαφή ή εντός αστικών, κατοικημένων περιοχών, με ελάχιστη απόσταση από τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τα 6 km. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με σχετική μελέτη του θέματος από την ΠΠΜ, η απόσταση ασφαλείας είναι 2-3 χιλιόμετρα τουλάχιστον.

Στο κείμενο συμμετοχής της ΠΠΜ στη διαβούλευση αναφέρονται τα εξής:

Η συνθήκη της Μιναμάτα για τον περιορισμό χρήσης και βιομηχανικών εκπομπών υδραργύρου, είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα από τον πτητικό υδράργυρο. Η καύση πλαστικών υλών, τα οποία περιέχονται σε μεγάλα ποσοστά στα απορριμματογενή καύσιμα (rdf), είναι η βασική αιτία των εκπομπών αυτών. Ιδιαίτερη επιβάρυνση προκαλείται  από τις βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου. Αυτό θα πρέπει να απαγορευθεί στις περιπτώσεις που η διασπορά των ρύπων από  τις καπνοδόχους  των κλιβάνων τους συντελείται ολοκληρωτικά μέσα σε αστικές κατοικημένες πολεοδομικές ζώνες.

Μία τέτοια περίπτωση είναι η πόλη του Βόλου, όπου εντός του αστικού ιστού και σε επαφή σχεδόν με σπίτια, λειτουργεί το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ – Lafarge. Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνέταξε η ίδια η εταιρεία και ενέκρινε το αρμόδιο υπουργείο το έτος 2016, το εργοστάσιο αυτό εκπέμπει ετησίως 30 kg πτητικού Hg, μετά τον αντιρρυπαντικό του εξοπλισμό. Αυτό το επικίνδυνο για την υγεία απόβλητο, το οποίο διαχέεται ανεξέλεγκτα εντός του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσω του ατμοσφαιρικού αέρα, εκπέμπεται από μια μόνο γραμμή παραγωγής, ενώ το εργοστάσιο έχει την άδεια να λειτουργήσει μέχρι και 4 (τέσσερις) τέτοιες γραμμές, αν αυξηθούν οι παραγγελίες του. Στη δυσμενέστατη αυτή περίπτωση, η Οδηγία 75/2010/ΕΕ δεν προβλέπει την άθροιση των ρύπων από το σύνολο των γραμμών παραγωγής του εργοστασίου, αλλά η κάθε γραμμή του θεωρείται και ελέγχεται ως  αυτοτελής.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να απαγορευθεί η καύση πλαστικών υλών σε βιομηχανίες τσιμέντου, κεραμοποιίες και ασβεστοποιίες, στις περιπτώσεις που οι μονάδες αυτές βρίσκονται σε επαφή ή εντός αστικών, κατοικημένων περιοχών, με ελάχιστη απόσταση από τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τα 6 km.