Εφημερίδα των Συντακτών 27/11/2013

Στο ΣτΕ οι δασολόγοι για το κτηματολόγιο

 

 

Να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος με τις οποίες προκηρύχθηκε διαγωνισμός, αλλά και εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης, με σκοπό τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας (δηλαδή στις περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηματολόγιο), ζητάει με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων.

Χαρακτηρίζει τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις «αντισυνταγματικές και παράνομες, αλλά και αντίθετες στη νομολογία (προγενέστερες αποφάσεις) της Ολομέλειας του ΣτΕ».

Ειδικότερα, οι δασολόγοι υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

● Η έκδοση των συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες αρχίζει η διαδικασία κτηματογράφησης σε ορισμένες περιοχές της χώρας, χωρίς να έχει καταρτιστεί δασολόγιο ή έστω δασικοί χάρτες, είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Συντάγματος.

● Η διαδικασία που ακολουθείται θα έχει αποτέλεσμα τη μη καταγραφή ή την ελλιπή καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων που υπάρχουν στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, λόγω της έλλειψης ορθής και ακριβούς αποτύπωσης των εκτάσεων σε δασικούς χάρτες.

Μαρ.Δ.