Βόλος 22/03/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τουεκπροσώπου της εταιρείας FiveDevelopment (Hellas) SA κ. Γιάννη Πέτσα, όπως δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο, η εταιρεία αυτή διατηρεί το ενδιαφέρον της για επένδυση στη νησίδα Αλατάς. Η επένδυση δηλώθηκε ότι θα γίνει «με σεβασμό στις παραμέτρους της πρόσφατης απόφασης καθορισμού του χωροταξικού πλαισίου» και «θα ανταποκρίνεται στη φέρουσα ικανότητα της νησίδας και θα διασφαλίζει το χαρακτήρα ήπιας τουριστικής αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης».

Χαιρόμαστε που η εταιρεία αυτή, έστω και αργά, δηλώνει ότι ενδιαφέρεται πλέον για «ήπια τουριστική ανάπτυξη», πράγμα που αποτελούσε και θέση όσων ήταν αντίθετοι με τις προηγούμενες διαθέσεις της για άγρια τουριστική ανάπτυξη, αφού σχεδίαζε τουριστικές εγκαταστάσεις χιλίων κλινών με τη μορφή τριών χωριών σε ένα μικρό νησάκι λιγότερο από 500 στρέμματα. Μένει όμως να φανεί πώς εννοεί η εταιρεία την «ήπια τουριστική ανάπτυξη».

Εκτός αυτού υπάρχουν ορισμένα θέματα που τίθενται. Όπως το πώς θα ξεπεραστεί ο περιορισμός που υπάρχει από την Agenda ’21 και τη Νομολογία του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με το ότι τα νησιά αυτά θεωρούνται ως ευαίσθητα ή ευπαθή οικοσυστήματα των οποίων επιβάλλεται η αυστηρή περιβαλλοντική προστασία και επιτρέπεται μόνο η ήπια διαχείριση (Δεκλερής 2000, σελ. 517 επ.). Επίσης πώς θα ξεπεραστεί η απόφαση του ΣτΕ που απέρριψε την επένδυση αυτή για συγκεκριμένους λόγους.

  • Σύμφωνα με μελέτη που ζητήσαμε και συνέταξε το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, σχετικά με το θέμα αυτό, η κατασκευή της μονάδας αυτής θα οδηγήσει στη βέβαιη καταστροφή του νησιού (σελ. 7). Αναφέρεται επίσης ότι η μίσθωση της νησίδας από την Κοινότητα Τρικερίου είναι άκυρη σελ. 9) γιατί δεν είχε το προς τούτο δικαίωμα.
  • Από την Ειδική Χωροταξική Μελέτη Πηλίου και Βορείων Σποράδων, που συντάχθηκε το 1987 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκύπτει ότι το νησί Αλατάς και τα νησάκια Πιθού (Μικρά) είναι χαρακτηρισμένα ως περιοχές προστασίας της φύσης με πράσινο χαρακτηριστικό χρώμα, όπως λίγες περιοχές του Πηλίου. Αυτό καταδεικνύει και το ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό της περιοχής αυτής.
  • Κάθε δραστηριότητα και ιδιαίτερα στα νησιά, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα του χώρου στον οποίο θα αναπτυχθεί (ΔΕΚΛΕΡΗΣ).
  • Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις των σκαφών τροφοδοσίας και αναψυχής και του βιολογικού καθαρισμού; Ας σημειωθεί ότι ο κόλπος στο σημείο αυτό είναι κλειστός.
  • Η περιοχή είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ορατή από πολλά σημεία του Πηλίου και επομένως πώς η δραστηριότητα αυτή δεν θα αλλοιώσει το τοπίο;
  • Η μεγάλη κατανάλωση νερού είναι ασύμβατη με τις δυνατότητες της περιοχής (προβλέπονταν ιδιαίτερες πισίνες στα οικήματα υψηλών προδιαγραφών). Επομένως πού θα βρεθούν αυτές οι μεγάλες ποσότητες νερού; Εάν επιλεγεί η λύση της αφαλάτωσης, αυτή θα είναι ολέθρια για ένα κλειστό κόλπο, όπως ο Παγασητικός.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δεν είναι κατά των επενδύσεων και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά κάθε επένδυση θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής εγκατάστασης.