Βόλος 02/05/2017

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στις 17.45 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη Ενημερωτική Εκδήλωση της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας στην αίθουσα Κορδάτος του κτιρίου Παπαστράτου. Με το δεδομένο των δύο προηγούμένων επιτυχημένων εκδηλώσεων στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ και στους δρόμους της πόλης του Βόλου με τη σιωπηλή πορεία, οι πολίτες του Βόλου καλούνται να συμμετέχουν, για να ενημερωθούν με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, σχετικά με την καύση σκουπιδιών από τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ.

 

Θα αναλυθούν από επιστήμονες οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην πόλη του Βόλου από την εκπομπή διοξινών και άλλων καρκινογόνων ουσιών από το Γιάννη Γερόπουλο, μέλος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας. Από τον καθηγητή του δικαίου του περιβάλλοντος στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ. Γιώργο Μπάλια, εξειδικευμένο στο δίκαιο των αποβλήτων και των χημικών ουσιών, το θεσμικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση με τους κινδύνους από την καύση σκουπιδιών στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ. Από το δικηγόρο και πρώην νομικό σύμβουλο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Δήμο Νικόπουλο, επίσης εξειδικευμένο στο περιβαλλοντικό δίκαιο, θα εκτεθούν συγκεκριμένα νομικά ζητήματα που γεννά η πρόσφατη ιδίως Απόφαση για τη χρήση «εναλλακτικών καυσίμων» από την ΑΓΕΤ. Τα τεχνολογικά προβλήματα στην καύση RDF και λοιπών υλικών θα αναλυθούν από τον καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ειδικό στην επεξεργασία αποβλήτων και στην περιβαλλοντική τεχνολογία, κ. Πέτρο Σαμαρά.

Όλο αυτό το διάστημα, που η κοινωνία του Βόλου είναι σε αναστάτωση, η ΑΓΕΤ δεν ένοιωσε την ανάγκη να κάνει οποιαδήποτε ενημέρωση για το θέμα της καύσης RDF κλπ από το εργοστάσιο του Βόλου, ενώ είχε αρνηθεί μάλιστα την πρόσκληση να συμμετέχει στην Ενημερωτική Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ στις 15/3/2017.

Τους πολίτες επίσης ανησυχεί η δεδομένη αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών σε ότι έχει σχέση με τους ελέγχους, όχι μόνο για την ΑΓΕΤ, αλλά και άλλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής του Βόλου. Πολύ περισσότερο αφού αποκαλύφθηκε ότι τα καταγραφικά των ρύπων της ΑΓΕΤ ήταν εκτός λειτουργίας από το 2011!

Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό! Δεν είναι ένα συνηθισμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αν το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ αρχίσει να καίει αυτές τις τεράστιες ποσότητες RDF και άλλων καρκινογόνων υλικών, κανείς δεν θα εμποδίσει και τις άλλες βιομηχανίες της περιοχής να κάνουν το ίδιο, μετατρέποντας την όμορφη πόλη του Βόλου σε κόλαση.

Ακόμα και ο υπέρμαχος τη καύσης εναλλακτικών καυσίμων κ. Σωτηρίου είπε επιγραμματικά στη συγκέντρωση στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ ότι: «η εκπομπή ρύπων από καύση RDF είναι θέμα εξοπλισμού, ελέγχου και μετρήσεων». Έχει όμως η ΑΓΕΤ τον κατάλληλο εξοπλισμό; Φυσικά ΟΧΙ! Γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους; Φυσικά ΟΧΙ! Γίνονται μετρήσεις; Φυσικά ΟΧΙ! Εξάλλου δεν υπάρχει όργανο online μέτρησης διοξινών, φουρανίων και πτητ. υδραργύρου.

Επομένως οι κίνδυνοι για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά είναι σοβαροί.

Για το λόγο αυτό η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας μετά την Ενημερωτική Συγκέντρωση του Σαββάτου 6 Μαΐου, εφόσον δεν αποσυρθούν οι αποφάσεις για την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, θα οργανώσει αγωνιστική κινητοποίηση, μέσα στο Μάιο.