ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για Κυριακή 02/08/2009

Η αλήθεια για την «επένδυση» στις Νηές

Με αφορμή την Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «επένδυση» στις Νηές, η Ομάδα μας έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

Την επόμενη ημέρα της απόφασης, το θέμα αποτυπώθηκε στον τοπικό τύπο ως εξής: «ενώ όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι υπέρ της «επένδυσης» στα χαρτιά, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί και ενδεχομένως να σταλεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ για μια εκ νέου αξιολόγηση». Στην πραγματικότητα, αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει υποβάλει εξαιρετική μελέτη, οι ελλείψεις είναι σοβαρότατες. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνει η αρμόδια Υπηρεσία, η Αντινομάρχης υπεύθυνη για θέματα περιβάλλοντος, κα Νατάσα Οικονόμου αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη  ο οποίος και τονίζει στην οχτασέλιδη έκθεσή του ότι «θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της συνολικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής προστασίας. Η συνολική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον δεν συμποσούται με τις εκτιμώμενες συνέπειες των επιμέρους τεχνικών έργων, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τα δεδομένα κορεσμού της …».

Σε όλη αυτή την αντιπαράθεση, ποια είναι η ουσία του θέματος; Γιατί τόση φασαρία για μια «εξαιρετική» ΜΠΕ; Η ουσία του θέματος λοιπόν είναι η τεράστια προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλει κάποιος να διαβάσει 7 τόμους ΜΠΕ, να συγκρίνει στοιχεία με την κείμενη νομοθεσία, να αξιολογήσει και τελικά να αποφασίσει. Η γνώση και δή η εμπεριστατωμένη γνώση, η ενδελεχής έρευνα, η πολύ προσεχτική αντιμετώπιση του θέματος είναι αυτά που θα επιτρέψουν στον ενδιαφερόμενο να πάρει την σωστή απόφαση. Αυτά όλα προϋποθέτουν βεβαίως ατελείωτες ώρες μελέτης/διαβάσματος. Στη περίπτωσή μας, αυτό έπραξαν υπεράνω καθήκοντος, οι υπάλληλοι, αρμόδιοι για το θέμα, της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΜ,  η αντινομάρχης κα Νατάσα Οικονόμου και η ομάδα εθελοντών ειδικών επιστημόνων της ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.  ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ. Όλοι όμως έχουν άποψη για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Έχουν άποψη χωρίς να έχουν «ξοδέψει» μισή ώρα να μελετήσουν την ΜΠΕ. Απλώς και μόνο επειδή είναι μια «επένδυση» στην Νοτιοδυτική Μαγνησία από «μεγάλους και τρανούς επενδυτές», πρέπει να υπακούσουμε αμέσως και να συμφωνήσουμε με τις επιταγές των «επενδυτών». Είναι γεγονός ότι ο ημιμαθής είναι περισσότερο επικίνδυνος από αυτόν που έχει παντελή άγνοια ενός θέματος. Και αυτό, γιατί νομίζει ότι ξέρει τα πάντα γύρω από το θέμα ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι του γίνεται. Με αποτέλεσμα να λαμβάνει λάθος αποφάσεις σε λάθος χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις να κινδυνολογεί αδικαιολόγητα.

Που καταλήγουμε; Όλοι αναφέρονται στην εν λόγω «επένδυση» ως την απάντηση στα προβλήματα όλης της Μαγνησίας. Όταν όμως η συζήτηση και η αντιπαράθεση προχωρήσει σε βάθος τότε κανείς διαπιστώνει το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί όχι, ας γίνει η επένδυση με 25, 50, 75% έκπτωση στα περιβαλλοντικά είναι η κύρια γραμμή αντιμετώπισης αυτών που επιθυμούν διακαώς την «επένδυση». Έχουμε ανάγκη από δουλειές. Και φυσικά εάν η όποια συζήτηση προχωρήσει περαιτέρω τότε το 75% μπορεί να γίνει και 100% έκπτωση στα περιβαλλοντικά. Δηλαδή η «επένδυση» να γίνει με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που θέτει η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Έχουμε δηλ. το οξύμωρο σχήμα: η φαραωνική αυτή «πράσινη επένδυση» να υλοποιηθεί μόνο εάν και εφόσον τηρηθούν κατά γράμμα οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Αυτή είναι και η ουσία του θέματος. Εάν τηρηθούν κατά γράμμα οι σχετικές περιβαλλοντικές διατάξεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το έργο για πολλούς και διάφορους λόγους.

 

Άλλωστε και το κεντρικό ΤΕΕ αναφέρει στην από 23.12.08 γνωμοδότησή του ότι «η όποια επίμονη αναφορά σε τουριστικού χαρακτήρα εν προκειμένω, σε κα γενικά σε ποικίλες δραστηριότητες, δεν προσδίδει, αφ’ εαυτής οικολογική προσέγγιση ως προς το αφορώμενο έργο ή δραστηριότητα».

Τέλος είναι γνωστό της πάσι, ότι οι Οικολογικές Οργανώσεις και οι Ενεργοί Πολίτες, ούτε αδειοδοτούν, ούτε σταματούν επενδύσεις και μάλιστα πράσινες και αυτή η καραμέλα για τους Ενεργούς Πολίτες πρέπει να σταματήσει. Απλώς διαβάζουν, μελετούν και το κυριότερο αναδεικνύουν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την οποία κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να καταστρατηγήσει.

Θέλουμε δε να τονίσουμε ότι με την  απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, απλώς κερδίσθηκε  μία μάχη για τους ΠΟΛΙΤΕΣ, αλλά ο πόλεμος της ενημέρωσης και πληροφόρησης των Πολιτών συνεχίζετε.

 

Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «Εν Δράσει»