ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Αυθαίρετοι 3 σταθμοί διοδίων

Το Δημόσιο και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) βαρύνονται με αυθαίρετες κατασκευές, όπως η κοινοπραξία που κατασκευάζει το τμήμα Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας.

Οι περιβαλλοντικοί όροι δεν τηρήθηκαν από τους εργολάβους στις Αφίδνες Είναι μάλιστα υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα για παρανομίες στους σταθμούς διοδίων στη Μαλακάσα, τις Αφίδνες και το Καπανδρίτι.

Η επιτροπή κρίσης αυθαιρέτων της Πολεοδομίας Καπανδριτίου, με αποφάσεις της με ημερομηνία 30/11/2010 που έχει στα χέρια της η «Ε», απέρριψε τις ενστάσεις των εργολάβων και αποφάνθηκε ότι οι σταθμοί, οι νέοι αλλά και προϋπάρχοντες, καθώς και το κτήριο διοίκησης, έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς την άδεια του αρμόδιου δασαρχείου. Επιπλέον δεν τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και στην περίπτωση των Αφιδνών οι εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα στη ζώνη απόλυτης προστασίας του Πεντελικού όρους.

«Οι κατασκευές είναι αυθαίρετες», επισημαίνεται στις αποφάσεις, στις οποίες υπογραμμίζεται ότι «είναι αυθαίρετα μεγάλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης» και επομένως με βάση τη νομοθεσία ο υπολογισμός των προστίμων γίνεται με την υψηλότερη τιμή ζώνης που ισχύει στην Ανατολική Αττική, και είναι αυτή του Διονύσου, δηλαδή 3.359 ευρώ ανά τετραγωνικό παράνομης επιφάνειας.

Από τις αποφάσεις της επιτροπής προκύπτουν τα εξής:

* Στο σταθμό της Μαλακάσας η κατασκευή του πλευρικού σταθμού διοδίων έγινε με βάση το πιστοποιητικό του ανεξάρτητου μηχανικού για την οριστική μελέτη οδοποιίας και τα στέγαστρα, σημειώνεται ωστόσο ότι «δεν επέχει θέση νόμιμης οικοδομικής άδειας». Δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση από το δασαρχείο Καπανδριτίου και επιπλέον βρίσκεται σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, όπως σημειώνεται και στο χάρτη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργολάβου.

* Στην περίπτωση του κτηρίου διοίκησης του αυτοκινητόδρομου στις Αφίδνες επισημαίνεται ότι είναι παλιό, αλλά αποδείχθηκε ότι έχει κατασκευαστεί με ευθύνη του Δημοσίου και του ΤΕΟ, χωρίς να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη οικοδομική άδεια! Το ίδιο και η ανακαίνιση στα τέλη του 2009. Σημειώνεται μάλιστα ότι, επειδή πρόκειται για ειδικό κτήριο με πρόσοψη σε εθνικό δρόμο, έπρεπε να εγκριθεί από αρχιτεκτονική επιτροπή, να συνοδεύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από έγκριση του δασαρχείου, γιατί βρίσκεται σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Το πρόστιμο θα υπολογιστεί στα περίπου 110 τετραγωνικά του κτίσματος και θα καταλογιστεί στο Δημόσιο, το ΤΕΟ και τους κατασκευαστές των έργων.

* Στους πλευρικούς σταθμούς Καπανδριτίου οι αυθαιρεσίες έγιναν στην ανατολική πλευρά από το ΤΕΟ και στη δυτική από τους εργολάβους, που θα μοιραστούν τα πρόστιμα.

Η κοινοπραξία θεωρεί ότι οι κατασκευές έγιναν με βάση τη σύμβαση παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο και ετοιμάζει προσφυγές στη Δικαιοσύνη κατά των αποφάσεων της επιτροπής αυθαιρέτων.

Χ.ΤΖ.

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2010