ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναγκαία η θέσπιση της «περιβαλλοντικής ενημερότητας» για ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κώστας Καρτάλης στην εισήγηση του στην Ημερίδα του ΤΕΕ «Περιβαλλοντική ευθύνη – Πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών» πρότεινε τη θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής ενημερότητας σε αντιστοιχία της φορολογικής ενημερότητας και ως προϋπόθεση για την έκδοση της δεύτερης.

Όπως ανέφερε «Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μία νέα γενιά γραφειοκρατίας αλλά να διασφαλίσουμε το περιβάλλον και την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης που ενδεχομένως οδηγήσει σε εκπτώσεις σε βάρος του περιβάλλοντος.» Όπως σημείωσε η περιβαλλοντική ενημερότητα θα εκδίδεται όταν η επιχείρηση θα έχει καταβάλλει τα περιβαλλοντικά πρόστιμα που της έχουν καταλογισθεί, διαθέτει άδεια λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ, έχει ασφαλισθεί για την περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας, διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει, κ.α.

Ο Κ. Καρτάλης πρότεινε επίσης την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με τη δυνατότητα προανακριτικού έργου, την ενσωμάτωση του Αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος στη λειτουργία του αλλά και τη στελέχωση του με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό και επεσήμανε επίσης ότι θα πρέπει τα συναρμόδια Υπουργεία να καταρτίσουν μελέτες υποβάθρου («αναφοράς») ώστε να είναι δυνατή η αποτίμηση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλείται με τη σύγκριση της αρχικής με τη διαμορφωθείσα κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, δύσκολος ή και νομικά αστήρικτος ο καταλογισμός της δαπάνης της ζημιάς. Τέλος αναφέρθηκε στο νέο ρόλο που καλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες να καλύψουν, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστούν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υποεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές ζημίες.