Προς: α) Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό
         β) Τον Πρόεδρο του Περιφ. Συμβουλίου κ. Γρ. Παπαχαραλάμπους
         γ) Τους επικεφαλής των παρατάξεων στο Περιφ. Συμβούλιο

Κοιν. ΜΜΕ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας επιθυμώντας να συμβάλει στην διατύπωση γνώμης και απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που πραγματοποιείται στο Βόλο την Τρίτη 30 Μαΐου, σας στέλνει ένα σχέδιο απόφασης ευελπιστώντας ότι θα το λάβετε υπόψη σας, προκειμένου για τη συζήτηση και την έκδοση απόφασης του Π.Σ..

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΠΜ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χρήση Εναλλακτικών Καυσίμων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο

Γενικά

Στην Ελλάδα η καύση του RDF-SRF και γενικά των επονομαζόμενων «εναλλακτικών καυσίμων», σε οιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουμε εικόνα για τις ακριβείς συνέπειες. Όπως δε αποδεικνύεται από πλείστες μελέτες εξειδικευμένων επιστημόνων και μεταξύ άλλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η καύση του από τις τσιμεντοβιομηχανίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον κάθε περιοχής. Το RDF προκύπτει από την επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων και εμποροβιομηχανικών απορριμμάτων και περιέχει κυρίως χαρτί, πλαστικό και ύφασμα, ενώ το SRF περιλαμβάνει και βιογενές κλάσμα. Επιπλέον στα «εναλλακτικά καύσιμα» συγκαταλέγεται ένα πλήθος αμφιλεγόμενων υλικών όπως κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες (MDF), καπλαμάδες, γλυκερίνη, λάσπη απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού, λυματολάσπη υγρή ή αποξηραμένη αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, υλικά φίλτρων και άλλες ουσίες που ελέγχονται για την ποιότητά τους και τις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών.

 

Ιστορικό

Στις 29-7-2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, ενώ στις 10-1-2014 δημοσιεύθηκε η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από το ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Ακολούθησαν και άλλες ΑΕΠΟ οι οποίες αναφέρονταν τόσο στη χρήση επιπλέον υλικών προς καύση όσο και στη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων για τη διακίνηση του υλικού. Η κοινωνία του Βόλου αν και πληροφορήθηκε καθυστερημένα για αυτή τη μελέτη, αντέδρασε αποφασιστικά στην καύση αυτών των υλικών από μία τσιμεντοβιομηχανία που είναι κυριολεκτικά μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου. Σε 2 ενημερωτικές συγκεντρώσεις και μία πορεία πολιτών στο κέντρο του Βόλου, δήλωσε την αντίθεσή της στην καύση του RDF και άλλων ανάλογων υλικών.

Συνέπειες από την καύση των «εναλλακτικών καυσίμων»

Οι παραγόμενες ουσίες, που θεωρούνται άκρως επικίνδυνες κατά την καύση των εναλλακτικών καυσίμων, είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, ο πτητικός υδράργυρος, το θάλειο και πλήθος βαρέων μετάλλων.

Οι διοξίνες έχουν επανειλημμένα χαρακτηριστεί από επιστήμονες ευθέως ως οι πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες στο περιβάλλον. Η επιβάρυνση είναι σωρευτική τόσο στο ανθρώπινο σώμα όσο και στην τροφική αλυσίδα ανθρώπων και ζώων. Οι επιστήμονες επανειλημμένα έχουν υποστηρίξει ότι για τις διοξίνες δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η λογική των επιτρεπόμενων ορίων. Δηλαδή λόγω της εξαιρετικής τοξικότητας, σε απειροελάχιστες συγκεντρώσεις, κανένα όριο δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό, αλλά πρέπει να επιδιώκεται η μηδενική παρουσία και στο περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα. Ως μόνη αποδεκτή λογική από επιστημονικής πλευράς προκρίνεται η αρχή της πρόληψης.

Κατά την καύση του RDF, εξίσου επικίνδυνα παραγόμενα, είναι ο υδράργυρος και το θάλειο τα οποία, κατά ένα μέρος, συμπυκνώνονται στην επιφάνεια σωματιδίων και κατακρατούνται στα φίλτρα αντιρρύπανσης, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος τους απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σε αέρια μορφή.

Από την καύση του RDF προκύπτει αύξηση της περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος (τσιμέντο) σε βαρέα μέταλλα (χαλκό, μόλυβδο, χρώμιο, ψευδάργυρο) και σε χλώριο. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέρεται στις κατασκευές. Επομένως θα πρέπει να δοθούν στοιχεία του όλου κύκλου ζωής τους και των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Περίπτωση Εργοστασίου ΑΓΕΤ

Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, όπως έχουν υποστηρίξει αρκετοί χημικοί μηχανικοί αλλά και επιστημονικοί φορείς, δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ασφαλή καύση αυτών των υλικών στους περιστροφικούς καμίνους της. Επιπλέον είναι αμφίβολο αν θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των ρύπων κατά τη διάρκεια αυτών των καύσεων, ενώ προβλέπονται και χρονικά διαστήματα που θα επιτρέπονται υπερβάσεις των ορίων. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα σχετικά με τον συνεχή έλεγχο του προς καύση υλικού. Δημιουργείται λοιπόν μία ωρολογιακή βόμβα μέσα σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας εγκυμονώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Με βάση τα παραπάνω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας:

Αποφασίζει τη διατύπωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΑΓΕΤ, με βάση τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη RDF και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα, ζητάει την ανάκλησή τους και την έκδοση νέων αποφάσεων, με βάση τα νεότερα επιστημονικά και πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα.