Βόλος 11/12/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέσα στο καταχείμωνο αποφάσισε να κάνει διαφημιστική καμπάνια η ΔΕΥΑΜΒ, για την εξοικονόμηση νερού, με ανάθεση σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα, για το ποσό των 24.725 ευρώ! Χάθηκαν οι Βολιώτικες; Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας αποφάσισε να κάνει καμπάνια, για το ίδιο θέμα, μόνο με 24,73 ευρώ, δηλαδή μόνο το 1/1000 από αυτά που θα πληρώσει στην εταιρεία αυτή και μάλιστα χωρίς να απαιτεί το ποσό αυτό από τη ΔΕΥΑΜΒ. Αν θέλει το δίνει, αν θέλει δεν το δίνει. Επισυνάπτουμε την καμπάνια της ΠΠΜ.