Βόλος 02/05/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα έργο δεκάδων χιλιάδων ευρώ έγινε, πριν λίγους μήνες στο Βόλο  (για λογαριασμό του Δήμου Βόλου) και υποτίθεται ότι θα αποτελούσε μια μικρή όαση  στην ανυπαρξία δικτύου ποδηλατόδρομων στην πόλη μας. Το έργο δέσμευσε, σε αρκετούς δρόμους, μια λωρίδα από τη μια τους πλευρά. Το τμήμα αυτό βάφτηκε κόκκινο και με κατάλληλη σήμανση έδειχνε ότι πρόκειται για ποδήλατόδρομο. Στη συνέχεια όμως, όταν δόθηκε σε χρήση, αποδείχθηκε ότι το έργο εξελίχθηκε σε νέες θέσεις στάθμευσης οχημάτων! Ήταν η μοιραία κατάληξη ενός ακόμη πρόχειρου και λανθασμένου έργου, που έγινε προεκλογικά και μόνο για εντυπωσιασμό.

Το έργο αυτό για να λειτουργήσει ως ποδηλατόδρομος θα πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς από διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και να αστυνομεύεται συνεχώς. Μόνο έτσι θα μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια τα παιδιά και οι άλλοι χρήστες του. Βεβαίως η ασφαλής και ορθή κατασκευή θα έπρεπε να προβλέπει την κατασκευή αυτή μερικά εκατοστά υψηλότερα σε σχέση με το ασφάλτινο οδόστρωμα. Με την κατασκευή των ποδηλατόδρομων σε διαφορετικό υψόμετρο και την κατάλληλη σήμανση, το έργο θα ήταν ποιοτικά ανώτερο και η ασφάλεια των χρηστών εξασφαλισμένη.

            Τελικά όχι μόνο σπαταλήθηκαν χρήματα αλλά το κυριότερο είναι ότι ποδήλατόδρομους δεν έχουμε!