Βόλος 17/02/2023                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη καθυστέρηση η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε αποτελέσματα τριών ερευνών που είχε αναθέσει σε εταιρείες, σχετικά με την τους ατμοσφαιρικούς ρύπους της πόλης του Βόλου και τις οσμές που ενοχλούν τους πολίτες για πολύ μεγάλο διάστημα.

Συγκεκριμένα:

α) μετρήσεις βαρέων μετάλλων και διοξινών στο έδαφος από την ENVIROLAB

β) μετρήσεις στον αέρα για εντοπισμό πηγών δυσοσμίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

γ) μετρήσεις ολφακτομετρίας στον αέρα για δυσοσμίες από την ENVIROMETRICS

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών ανεξάρτητων ερευνών είναι η καθυστέρηση ανακοίνωσής τους, πιθανόν για να φτάσουμε λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαπιστωμένες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών της πόλης του Βόλου.

Δηλαδή:

Η πρώτη ανάθεση (στην ENVIROLAB) έγινε στις 4 Μαΐου 2022 και παραδόθηκε υπογεγραμμένη στις 27 Μαΐου 2022

Καθυστέρηση ανακοίνωσης   αποτελεσμάτων 9 μήνες.

Η δεύτερη ανάθεση (στο ΑΠΘ) πήρε παράταση 4 μηνών από την Οικονομική Επιτροπή της Π. Θ. μέχρι 21 Μαρτίου 2022.

Καθυστέρηση ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 11 μήνες.

Η τρίτη ανάθεση (στην ENVIROMETRICS) έγινε τον Αύγουστο 2020 και τελείωσε τις δειγματοληψίες τον Φεβρουάριο του 21. Το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής της παράδοσης από την εταιρεία στην Περιφέρεια. Καθυστέρηση ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, κατ’ εκτίμηση, 22 μήνες.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) θεωρεί ότι η πολιτική αυτή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι απαξιωτική και δόλια  αν και γίνεται με τα χρήματα των φορολογουμένων. Υπάρχουν άραγε και ποινικές ευθύνες στη συμπεριφορά αυτή;

Η ενημέρωση των πολιτών για θέματα που έχουν άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Παρατηρήσεις επί των ευρημάτων των ερευνών αυτών

α) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε δημόσια δεσμευτεί ότι στη διαδικασία δειγματοληψιών θα συμμετείχε και η Επιτροπή Πολιτών και αθέτησε την υπόσχεση αυτή.

β) Τα συμπεράσματα για τις οσμές κάνουν αόριστες αναφορές σε περιοχές ευρύτατες που καλύπτουν τον χώρο από την Άγρια έως το Στεφανοβίκειο χωρίς να επισημαίνονται με ακρίβεια οι πηγές.

γ) Χαρακτηρίζουν τις πτητικές ενώσεις ως ακίνδυνες αλλά ταυτόχρονα διευκρινίζουν ότι αυτό εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις τους.

δ) Δεν διευκρινίζουν αν έγιναν δειγματοληψίες από τις καμινάδες και των 6  των εργοστασίων η μόνο από τον περιβάλλοντα χώρο. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα συμπεράσματα σχετικά με τις διοξίνες.

Για  όλα αυτά η ΠΠΜ ζητάει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σε δημόσια εκδήλωση, ενώπιον των φορέων και των πολιτών του Βόλου, όπου οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις πάνω σε πολλά ερωτήματα που έχουν γεννηθεί.

Αν δεν γίνει αυτό σύντομα θα σημαίνει περιφρόνηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς την τοπική κοινωνία, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα αφού πληρώνει με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Σημείωση: Θα μας πει η Περιφέρεια Θεσσαλίας πότε επιτέλους θα εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ο ένας ελπίζουμε να μπει στη Νέα Δημητριάδα) που έχουν καταντήσει πλέον σαν το φαντομά;