ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε  χθεσινή του ανακοίνωση, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε ότι θα γίνει αντικατάσταση του παλαιού και ελλιπούς σταθμού μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας της πόλης του Βόλου, με ένα νέο σταθμό και ικανό να μετράει και άλλους ρύπους, χωρίς να αναφέρει ποιους. Για την ανακοίνωση αυτής της αντικατάστασης χρειάστηκαν πέντε χρόνια και δεν γνωρίζουμε πόσα ακόμα θα χρειάζονταν αν δεν ήταν να συζητηθεί σύντομα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου η Αναφορά του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και της ΠΠΜ για την ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου και την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Στην οποία καύση ετοιμάζεται να συμβάλει και ο Δήμος Βόλου με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που πρόκειται να κατασκευάσει. Οι ανάγκες όμως για μετρήσεις όσων ρύπων προβλέπει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να ικανοποιηθούν με ένα σταθμό μέτρησης. Χρειάζεται δίκτυο σταθμών και επισήμανση και αντιμετώπιση των πηγών ρύπανσης. Χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις διοξινών, φουρανίων και βαρέων μετάλλων, επί του εδάφους, πέριξ του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με τις υποσχέσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μετρήσεις πέριξ και άλλων εργοστασίων. Είναι γελοίο να μετράει η ΑΓΕΤ του δικούς της ρύπους. Πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει αυτό από μια εταιρεία μάλιστα στην οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα για χρηματοδότηση του ISIS.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και η ΠΠΜ θα υποστηρίξουν, πάλι τεκμηριωμένα, την Αναφορά που θα συζητηθεί σύντομα στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν θα πάψουν να αγωνίζονται για καθαρό αέρα στην πόλη του Βόλου.

Αναμένουμε βέβαια και την εξέλιξη της μήνυσης, κατά παντός υπεύθυνου, για παράβαση καθήκοντος, που κατατέθηκε από το Νοέμβριο του 2020.