Σχετικά με την αρνητική δημοσιότητα που έχει πάρει τις τελευταίες μέρες το θέμα των ΜΚΟ στην Ελλάδα, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας έχει να δηλώσει:

Η οργάνωσή μας έχει τη μορφή Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές, δεν υπάρχουν αμειβόμενα στελέχη και η δράση της είναι γνωστή, όχι μόνο στη Μαγνησία αλλά και Πανελλαδικά. Εκδίδει τη μοναδική οικολογική εφημερίδα στην Ελλάδα με Πανελλαδικό χαρακτήρα, την ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, με συντάκτες αποκλειστικά μέλη της. Δεν δέχεται χορηγίες από Κράτος, Περιφέρειες, Δήμους κλπ. Μοναδική σχέση με το Κράτος είχε σε δύο προγράμματα του Υπουργείου Απασχόλησης που δόθηκαν αποκλειστικά σε ΜΚΟ για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι δαπάνες για τα προγράμματα αυτά έτυχαν εξονυχιστικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.). Οι επιστήμονες που εργάστηκαν σε αυτά τα προγράμματα, που αφορούσαν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρήγαγαν εξαιρετικό έργο, το οποίο αξιοποιείται συνεχώς από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Θεωρούμε θετικό γεγονός ότι γίνεται έλεγχος στις ΜΚΟ, για χρήματα που έλαβαν με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος. Δεν είναι όμως σωστή η ισοπέδωση που γίνεται και αφορά όλες τις ΜΚΟ. Έχουμε γνώση ότι υπάρχουν οργανώσεις, κυρίως στον οικολογικό χώρο, καθαρά εθελοντικού χαρακτήρα, που παράγουν πλούσιο και σημαντικό έργο. Ας ξεχωρίσει επομένως η ήρα από το σιτάρι. Ας μη τα ισοπεδώνουμε όλα!