ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ (ΚΙΠΟΣ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπ. αρ. 7/2021 οριστική γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έκταση εμβαδού 843.114,42 τ.μ. στις Νηές της Σούρπης, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο πλήρως και αποκλειστικά από διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου. Η έκταση αυτή είχε πουληθεί παλιότερα από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος (ΙΜΔ) στην εταιρεία GOLFING DEVELOPMENTS. Μετά την παραπάνω Γνωμοδότηση η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε έγγραφο στις 27.12.2022 προς τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, βάσει του οποίου οφείλουν να διαχειρίζονται «εφεξής τις εν λόγω δασικές εκτάσεις ως δημόσιες…». Το εμβαδόν των συγκεκριμένων όμορων εκτάσεων είναι 1.612.576,06 τ.μ. και έχουν χαρακτηρισθεί δασικές με πράξη χαρακτηρισμού του 2008 του Δασαρχείου Αλμυρού, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη. Για άλλη μια φορά δικαιώνονται οι κοινές προσπάθειες των τοπικών οργανώσεων οι οποίες από το 2008 υποστήριζαν ότι η έκταση των 3000 περίπου στρεμμάτων στις Νηές ανήκει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι στην ΙΜΔ και βοήθησαν ώστε το δημόσιο να μην απεμπολήσει τελικά τα περιουσιακά του δικαιώματα στην περιοχή αυτή. Σε εκκρεμότητα παραμένει, για σχετική γνωμοδότηση και άλλη μία όμορη καλλιεργήσιμη έκταση 484.867,27 τ.μ.

     1.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗ

  Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                       

  2.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Κ. ΒΟΛΙΩΤΗΣ