ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιτζή, διατάχθηκε έλεγχος για όλες τις ΜΚΟ που είχαν κατά οποιοδήποτε τρόπο λάβει χρήματα, από κρατικές πηγές και για την ορθότητα της διαχείρισης αυτών των χρημάτων. Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε εντολή ελέγχου και για την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ). Ο έλεγχος αφορούσε την περίοδο 2000-2011(!!), ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και περαιώθηκε τον Αύγουστο του 2014! Σημειώνουμε: α) Η μόνη χρηματοδότηση που έλαβε ποτέ η ΠΠΜ αφορούσε προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας (2007-2009), β) Κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκε το παραμικρό που να δείχνει προσπορισμό οφελών από στελέχη της ΠΠΜ ή οτιδήποτε επιλήψιμο, από αυτά που έχουν γραφεί για άλλες ΜΚΟ.

Ο έλεγχος, κατά τρόπο απαράδεκτο, με σωρεία λαθών και αυθαιρεσιών, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τo επισυναπτόμενo, καταλόγισε στην ΠΠΜ να πληρώσει συνολικά ποσό 23.762,71€!!! Συγκεκριμένα:6.429,16€ για φόρους,12.645,55 € για μη απόδοση ΦΠΑκαι4.688€ για πρόστιμα!!!

Πιστεύουμε ότι όλα τα λάθη που διαπιστώθηκαν δεν είναι τυχαία, αλλά στοχεύουν να πλήξουν την οργάνωσή μας, με την πλούσια προσφορά στα κοινά.

Σημειώνουμε ότι το πλέγμα που έχει στήσει το Κράτος, σε υποχρεώνει, πριν φτάσεις στο δικαστήριο, να κάνεις τη λεγόμενη ενδικοφανή προσφυγή (στο Υπουργείο Οικονομικών-Γιάννης κερνάει… δηλαδή) με καταβολή του 50% του καταλογισθέντος ποσού!!! Μπορείς βέβαια, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή, να καταθέσεις και αίτηση αναστολής (πληρωμής του 50%), αλλά αν αυτή δε γίνει δεκτή; Μετά τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής και μόνο δικαιούσαι μετά να προσφύγεις σε δικαστήριο!

Συνημμένα θα βρείτε περίληψη της ενδικοφανούς προσφυγής, με το όργιο των λαθών και αυθαιρεσιών. Τα συμπεράσματα δικά σας…

Για το πώς αντιμετωπίζει αυτό το Κράτος την κοινωνία των πολιτών, κυρίως τις εθελοντικές οργανώσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας

 

 

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχουν καταλογιστεί:

Α) Φόροι 6.429,16€.

Β) ΦΠΑ 12.645,55 €

Γ) Πρόστιμα 4.688€.

ΣΥΝΟΛΟ: 23.762,71€


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μοναδική παράβαση που «ανακάλυψε» η Φορολογική Αρχή ήταν η μη έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών για «διαφημίσεις» που δημοσιεύονταν στην ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, αλλά απλές αποδείξεις είσπραξης.

Ο λόγος από τη μεριά μας ήταν ότι η εφημερίδα ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δεν πωλείται, αλλά διανέμεται ταχυδρομικά δωρεάν μόνο στα μέλη της (οπότε δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία η έκδοση ΤΠΥ), οι συνδρομές αυτές προορίζονται για τους σκοπούς της οργάνωσης, η έκδοση είχε παθητικό και η διαφορά καλύπτονταν από συνδρομές μελών. Τα ποσά που καταλόγισε ο έλεγχος θα οδηγήσουν σε κλείσιμο της εφημερίδας και της οργάνωσης.

Επισημαίνουμε την προχειρότητα και την έλλειψη προσοχής με την οποία πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.

Χαρακτηριστικά:

Υπήρξαν λάθη σε απλές μαθηματικές πράξεις, λανθασμένη μεταφορά δεδομένων και παραλείψεις:

Α) Για το φόρο εισοδήματος που καταλογίστηκε επισημαίνουμε ότι η διάταξη του 2013 στην οποία στηρίχτηκε δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Αυθαίρετα ο έλεγχος δεν αναγνωρίζει το σύνολο των εξόδων της εφημερίδας, που έχει μέσα ετήσια εκτυπωτικά έξοδα 8.928€.Τα εισοδήματα από διαφημίσεις, εφόσον το έντυπο διανέμεται δωρεάν στα μέλη, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2238/1994.Επίσης τα έσοδα από τις διαφημίσεις υπολείπονται κατά πολύ από τα αντίστοιχα έξοδα, οπότε δεν υφίσταται φόρος.

Συγκεκριμένα:

Ως προς τον καταλογισθέντα φόρο για το έτος 2000, οι εμφανιζόμενες δαπάνες, στο συνημμένο πίνακα, είναι ύψους 2.207.032 δρχ. (6.476,98 ευρώ). Επομένως και για το λόγο αυτό δεν υφίσταται θέμα επιβολής φόρου, δεδομένου ότι τα διαπιστωθέντα από τον έλεγχο έσοδα είναι τελικά 946.000 δρχ. (2.776,23€).

Ομοίως:

Το 2001 έξοδα 2.680.494 δρχ. (7.866,45 ευρώ) αντί εσόδων 1.288.000 δρχ (3.779,90€).

Το 2002 έξοδα 16.598.96€ αντί εσόδων 3.515.38 €.

Το 2003 έξοδα 13.739,58€ αντί εσόδων 3.395€.

Το 2004 έξοδα 15.208,28€ αντί εσόδων 2.160€.

Το 2005 έξοδα 13.024,10€ αντί εσόδων 2.560€.

Το 2006 έξοδα 19.250,59€ αντί εσόδων 3.820€.

Β) Για τον καταλογισμό ΦΠΑ: Όσοι επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις ήθελαν να ενισχύσουν οικονομικά την έκδοση της εφημερίδας μας, δίναμε, κάθε μήνα, ένα μεγάλο αριθμό τευχών (π.χ. 50 ή 100) για να μοιράζουν στους πελάτες τους και εκδίδαμε διπλότυπες μη θεωρημένες αποδείξεις εισπράξεως για συνδρομές, σύμφωνα με την με αριθμ. 1010983/21-2-1992 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Κ.Β.Σ για το σύνολο των συνδρομών αυτών. Υπάρχουν πολλά λάθη αφού θεωρούνται «διαφημίσεις» απλές συνδρομές και μάλιστα από πρόσωπα που απαγορεύεται η διαφήμιση (γιατροί, δικηγόροι κλπ.). Στους υπολογισμούς της Φορολ. Αρχής, όλος ο ΦΠΑ των εξόδων της εφημερίδας υπολογίζεται με 4% ενώ υπάρχουν και έξοδα με ΦΠΑ 18%.

Στους υπολογισμούς κατ’ έτος:

Το 2000 υπάρχουν 7 λάθη και το ποσό που θα έπρεπε να καταλογιστεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 294,83€, αντί 1.496,45€, που καταλογίστηκε.

Το 2001 υπάρχουν 5 λάθη και το ποσό που θα έπρεπε να καταλογιστεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 671,25€, αντί 2.012,43€.

Το 2002 υπάρχουν 7 λάθη και το ποσό που θα έπρεπε να καταλογιστεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 133,45€, αντί 2.015,99€.

Το 2003 υπάρχουν 4 λάθη και το ποσό που θα έπρεπε να καταλογιστεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 131,96€, αντί 1.714,54€.

Το 2004 υπάρχουν 2 λάθη και το ποσό που θα έπρεπε να μαςεπιστραφεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 244,24€, αντί να πληρώσουμε 1.314,70€.

Το 2005 υπάρχει 1 λάθος και το ποσό που θα έπρεπε να μαςεπιστραφεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 97,65€, αντί να πληρώσουμε 1.147,12€.

Το 2006 υπάρχουν 5 λάθη και το ποσό που θα έπρεπε να καταλογιστεί (με τη λογική της εφορίας) είναι 236,06€, αντί 1.684,32€.

Τέλος για το 2011 δεν υφίσταται θέμα καταλογισμού ΦΠΑ, λόγω λανθασμένης εκτίμησης του ελέγχου. Ενδεχομένως να προκύπτει θέμα για μη ακριβή φορολογική δήλωση.

Ζητήσαμε, εάν ο έλεγχος επιμένει στην άποψή του, ότι αποτελούν «διαφημιστικές» καταχωρήσεις όσα εμείς τεκμηριωμένα αμφισβητούμε, οφείλει να επισυνάψει φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας του αντίστοιχου τεύχους της εφημερίδας ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και τη σελίδα με την επίμαχη «διαφήμιση».

Τέλος ο Νόμος που υποχρέωνε έκδοση ΤΠΥ στις ΜΚΟ ίσχυε από 1/1/2003 και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως δεν υφίσταται κανένας καταλογισμός, φόρου, ΦΠΑ, προστίμων για τα έτη 2000,2001,2002.

Γ) Για τα πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) (4.688€), δεν υφίστανται, εφόσον εκδίδονταν απλές αποδείξεις συνδρομών.

Με την αίτηση αναστολής ζητούμε τη μη καταβολή του 50% των καταλογισθέντων ποσών γιατί συνιστούν για εμάς τεράστια οικονομική καταστροφή και ανεπανόρθωτη βλάβη. Εξάλλου τα ποσά που έπρεπε να καταλογίσει ο έλεγχος, όπως καταγράψαμε παραπάνω, δεν έχουν καμία σχέση με τα καταλογισθέντα.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα ανασταλεί η έκδοση της εφημερίδας ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, μετά 17 χρόνια ευδοκίμου παρουσίας στα περιβαλλοντικά πράγματα της χώρας μας, αλλά και η λειτουργία της ίδιας της οργάνωσής μας.

Ιδού λοιπόν το «κράτος δικαίου» που φροντίζει για την εξόντωση και του εθελοντισμού.