Βόλος 06/10/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιστολή της προς το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου κυρία Dolors Montserrat ευχαριστεί για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της Επιτροπής, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, όταν εξετάστηκε η εμπεριστατωμένη αναφορά τους των 22 σελίδων και 37 συνημμένων και τις γραπτές και προφορικές πληροφορίες που έδωσαν εκεί. Σημειώνουμε ότι η Αναφορά αφορούσε την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης του Βόλου, που αναμένεται να ενταθεί το φετινό Χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης και την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Η κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και την ΠΠΜ ότι η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να παραπέμψει την αναφορά τους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για γνωμοδότηση. Μόλις λάβει δε τις απαραίτητες πληροφορίες, θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς τους και θα τους ενημερώσει έγκαιρα.