ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

                    ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216,  382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 24210-38387/ 6977-686838

ppmvolos1977@gmail.com/ www.oikoen .gr

       Βόλος 03/05/2017                                                             περ.48p/17/1732π

Προς τους φορείς της Μαγνησίας

Κοιν. ΜΜΕ

Αγαπητοί φίλοι/ φίλες

Συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις, σχετικά με την άδεια που έχει λάβει η ΑΓΕΤ για να καίει μεγάλες ποσότητες RDF και άλλων επικίνδυνων υλικών, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας αποφάσισε την πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συγκέντρωσης και αγωνιστικής κινητοποίησης μέσα στο Μάιο.

Η Ενημερωτική Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στις 17.45 στην αίθουσα Κορδάτου, στο κτίριο Παπαστράτου.

Η αγωνιστική κινητοποίηση θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Παρακαλούμε να δηλώσετε με δελτίο τύπου τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση και ενημερώσετε τα μέλη σας για να συμμετάσχουν.

Η καύση καρκινογόνων υλικών από την ΑΓΕΤ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών. Είναι δε γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ δεν έχουν τις προϋποθέσεις για καύση τέτοιων υλικών. Οι δε ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως έχει φανεί και από το παρελθόν, δεν έχουν καμία συνέπεια.

Για πολλούς λοιπόν λόγους πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για την αποτροπή του σοβαρού αυτού κινδύνου για την πόλη του Βόλου.

Παρακαλούμε να μας κρατήσετε ενήμερους για τις αποφάσεις σας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

         Γιάννης Γερόπουλος                                               Κώστας Βολιώτης