Βόλος 26/04/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) παρακολούθησε την Ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σχετικά με τον ταμιευτήρα της Κάρλας και τα υδατικά αποθέματα της Θεσσαλίας. Η Ημερίδα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και φώτισε την στάσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγάλο αυτό και πολύπαθο περιβαλλοντικό έργο. Είναι δυσοίωνο το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στα αρδευόμενα χωράφια επειδή  η μείωση των χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων είναι συνεχής και τα φαινόμενα ερημοποίησης αλλά και ακραίων καιρικών φαινομένων, απειλούν άμεσα την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. Από τα συμπεράσματα της Ημερίδας προκύπτει η ανάγκη να επιταχυνθούν τα προγραμματισμένα έργα, όπως το φράγμα του Ενιπέα, αλλά και να σχεδιαστούν νέοι ορεινοί ταμιευτήρες όσο ακόμη είναι καιρός.

Η δημιουργία κλειστών κυκλωμάτων μεταφοράς νερού άρδευσης και η προσεκτική χρήση του, θα δώσουν μια παράταση της ικανότητας να αρδεύονται επαρκώς οι ποτιστικές καλλιέργειες. Αναπάντητα και με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα ημιτελή έργα του Θεσσαλικού Αχελώου σε Μεσοχώρα, Πύλη και Μουζάκι.

Μεγάλα όμως  ερωτηματικά δημιουργούνται σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου της Κάρλας, γιατί:

1. Δεν γνωρίζουμε αν η τροφοδοσία της γίνεται επαρκώς από τον Πηνειό ή μέρος των υδάτων αυτών οδηγείται σε άλλους ταμιευτήρες, με σκοπό την καταχρηστική  άρδευση.

2. Είναι εμφανές ότι η στάθμη του ταμιευτήρα δεν έχει το προβλεπόμενο ύψος.

3. Οι  φυτεύεις δένδρων  που επιβάλλει η μελέτη του έργου είναι λιγότερες από 10%.

4. Η βόσκηση μεγάλου  πληθυσμού βοοειδών δίπλα στη λίμνη ρυπαίνει το νερό της και σε συνδυασμό με την επιβάρυνση από τους ψεκασμούς και τα λιπάσματα πεθαίνουν κάθε τόσο μεγάλοι πληθυσμοί έμβιων όντων και ψαριών, όπως αυτές τις μέρες.

5. Σε ότι αφορά τα συνοδά έργα (2 παρατηρητήρια, 4 θέσεις στάθμευσης, 24 χλμ. περιμετρικοί ποδηλατόδρομοι, 5 πλατείες αθλοπαιδιών, μονοπάτια περιπάτου, θέσεις θέασης κλπ.) δεν υπάρχει τίποτε που να τα δείχνει.

6. Δεν γνωρίζουμε αν ολοκληρώθηκαν και αν λειτουργούν  οι προβλεπόμενες 33 νέες  γεωτρήσεις που θα υδροδοτήσουν την πόλη του Βόλου, έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι υπάρχουσες επιβαρυμένες που φέρνουν νερό από την ευρύτερη περιοχή του Ριζομύλου.

7. Δεν γνωρίζουμε αν έχει τεθεί σε λειτουργία η άρδευση των 93.000 στρεμμάτων πέριξ του ταμιευτήρα από το προβλεπόμενο δίκτυο που θα αντλεί νερό από αυτόν.

Για όλα αυτά  τα άλυτα προβλήματα η ΠΠΜ θα ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα ενημερώσει την τοπική κοινωνία και αν είναι αναγκαίο θα ενημερώσει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδότησαν ένα στάσιμο πλέον έργο.