ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σούρπη, Βόλος,  28.04.2021
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο για αποστολή,  από την Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας, μιας «νέας» τεχνικής έκθεσης που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης 3000 περίπου στρεμμάτων στις Νηές της Σούρπης στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, επισημαίνουμε ότι αν και έγινε αίτηση από μέρους μας, τόσο στην Κτηματική όσο και στη Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας, εδώ και 4 μήνες, για να μας χορηγηθεί η έκθεση αυτή, οι εν λόγω υπηρεσίες αρνήθηκαν πεισματικά να χορηγήσουν τα ζητηθέντα έγγραφα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, είναι είκοσι (20) ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο προγενέστερες εκθέσεις καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω έκταση ανήκει στο δημόσιο. Πρόκειται για το από 2009 πόρισμα της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας και την από 2010 πορισματική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας. Αυτά αποτελούν επίσημα και πρωτοκολλημένα δημόσια έγγραφα και μέχρι να ανατραπούν αιτιολογημένα κατά περιεχόμενο είναι δεσμευτικά για τη διοίκηση.

Είναι γεγονός ότι οι φορείς μας έχουν συνεισφέρει, στο μέγιστο βαθμό, στη πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης, υποβάλλοντας πλήθος τεκμηριωμένων στοιχείων διαχρονικά, και εκ των πραγμάτων είναι και παραμένουν  ο φυσικός σύμμαχος της Κτηματικής Υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος,  επί 12 συναπτά έτη, αφού έχουν ως σκοπό και την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας. Κατά συνέπεια έχουν όχι μόνο δικαίωμα στην ενημέρωση και περιβαλλοντική πληροφόρηση, αλλά και έννομο συμφέρον να πληροφορηθούν την αιτιολογημένη θέση της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις Νηές. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η Κτηματική και η Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας δεν μας έχουν απαντήσει, παρά την εκ του νόμου υποχρέωσή τους. Έχουν άραγε κάτι να κρύψουν;

Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση των αρμόδιων αυτών υπηρεσιών και ενάντια σε κάθε έννοια δικαίου. Από τη μεριά μας η απάντηση σε αυτή τη συμπεριφορά είναι η παραπομπή του θέματος τόσο στο Συνήγορο του Πολίτη όσο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (τ. επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης), ενώ το λόγο στη συνέχεια θα έχει και η δικαιοσύνη.
Γιώργος Παπανικολόπουλος για την Κίνηση Πολιτών Σούρπης – ΚΙΠΟΣ
Κώστας Βολιώτης για την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας