Βόλος 25/09/2019περ.52p/19/1870π
*ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ*
Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας θεωρεί ότι η πρόθεση του Δήμου Βόλου να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Αναύρου, θα πρέπει να δώσει την δυνατότητα σε πολίτες και φορείς να εκφράσουν προτάσεις και ιδέες που θα βοηθήσουν τους μελετητές του έργου, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, λειτουργικά και αισθητικά. Αυτό μπορεί να γίνει στην αρχική φάση σχεδίασης, με δημόσια διαβούλευση που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τους υπεύθυνους.
Η ΠΠΜ πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και να διευρυνθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του μετώπου κατά το παράδειγμα της παραλίας της Θεσσαλονίκης.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο τμήμα από το Ξενία μέχρι τον Αγ.Κων/νο, ώστε ο νέος σχεδιασμός να ενοποιήσει χώρους με παρόμοιες χρήσεις, ένθεν και ένθεν του Ξενία, διασφαλίζοντας την συνέχεια και την προσβασιμότητα. Η απόφαση για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ξενία θα επιβαρύνει τον χαρακτήρα της περιοχής από το πρόσθετο φορτίο που θα επέλθει από κτίρια, οχήματα και υπηρεσίες που θα προκύψουν. Επίσης περιορίζει τον ελεύθερο και κοινόχρηστο χώρο, που θα στερηθούν οι πολίτες και μάλιστα σε μια πόλη με ελάχιστους ελεύθερους χώρους και ελλιπές πράσινο.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να απαλυνθεί αν η περίφραξη του ξενοδοχείου, προς την πλευρά της θάλασσας, μετατοπιστεί προς τα μέσα, παράλληλα προς την ακτογραμμή, αποδίδοντας κοινόχρηστη ζώνη με διαπλάτυνση για την ασφαλή και άνετη διέλευση των πολιτών. Μπορεί μάλιστα να δημιουργηθούν τρεις λωρίδες για χρήση, άθλησης, ποδηλασίας και πεζοπορίας.
Η ΠΠΜ θα είναι παρούσα σε μια τέτοια προσπάθεια και θα συμβάλει μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση της συλλογικής προσπάθειας που γίνεται στους κόλπους της.