Βόλος 01/06/2021
Δελτίο Τύπου
Μετά από πολλά χρόνια αναβολών, υποσχέσεων και αδιαφορίας, η κατασκευή του τμήματος του νέου, σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου που θα αποτελεί την προέκταση του περιφερειακού του Βόλου, προς τα Καλά Νερά, επανέρχεται με μια επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης που θα εκπονήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η πρόταση αυτή χαρακτηρίζεται από την επιλογή της διέλευσης του δρόμου μέσα από το πεδινό τμήμα της διαδρομής Αγριά- Μαλάκι, το οποίο είναι ήδη δομημένο με κατοικίες και ταυτόχρονα αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας.
Η επιλογή αυτή γίνεται μόνο για λόγους που έχουν σχέση με το κόστος κατασκευής του έργου.
Από την αρχή αυτή ςτης ιστορίας, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τεκμηριωμένα προτείνει την ημιορεινή χάραξη και κατασκευή του έργου, ως την πιο ενδεδειγμένη λύση η οποία χαρακτηρίζεται από οικολογική λογική και αποφέρει την μικρότερη αναστάτωση στον ζωτικό αυτό χώρο. Η ποιότητα κατασκευής ενός του έργου δεν μπορεί να κρίνεται με μοναδικό κριτήριο το κόστος του.
Η ΠΠΜ εκτιμά ότι υπάρχει χρόνος επανεξέτασης αυτής της επιλογής. Μια συγκριτική προμελέτη των δύο επιλογών, θα έδειχνε την διαφορά όχι μόνο ως προς την οικονομική πλευρά του θέματος, αλλά και την κοινωνική, την οικολογική, αλλά και αυτή των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να διέπουν τα σύγχρονα οδικά έργα στην Ευρώπη. Ας μη ξεχνάμε ότι η τελική κατασκευή του περιφερειακού δρόμου του Βόλου έγινε μέσα από πυκνοδομημένες περιοχές, με κατάργηση των ανισόπεδων κόμβων που προέβλεπε η αρχική μελέτη, λόγω κόστους,όπως και η απαράδεκτη  στένωση που δημιουργεί το τούνελ της Γορίτσας, όπου οι τέσσερις βασικές λωρίδες κυκλοφορίας συστέλλονται σε δύο, με συχνές αναγκαστικές εκτροπές της κυκλοφορίας, μέσα από τις συνοικίες της πόλης. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την κατασκευή του, κατ’ όνομα, περιφερειακού δρόμου της πόλης του Βόλου, είναι τα συχνά τροχαία ατυχήματα, οι καθυστερήσεις λόγω των φαναριών στους πολλούς ισόπεδους κόμβους, η διαρκής ηχορύπανση από βαριά  οχήματα και τα καυσαέρια που αφήνουν αυτά μέσα στην πόλη. Επιτέλους η πολιτεία ας υψώσει τον πήχη στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτεί μια σύγχρονη, ασφαλής, αποτελεσματική και θελκτική λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει ακόμη καιρός.