ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας παρακολουθεί τις παλινωδίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου. Αφού επί χρόνια τώρα δεν έχει φροντίσει για την τοποθέτηση συστήματος μετρητών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με διάφορες προφάσεις, τώρα «την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιήσασα» εξήγγειλε την τοποθέτηση σταθμών που δήθεν θα δίνουν «online» τις μετρήσεις, πράγμα που δε συμβαίνει. Για να φτάσει όμως στην ανάγκη αυτή, έστω και ελλιπώς, η χώρα μας έχει φτάσει σχεδόν στο σημείο μηδέν από τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινδυνεύει με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ένας από τους λόγους είναι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚγια την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.Το εθνικό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία σχετικά με τη σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την αναποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων για την ανάσχεση αυτής της ρύπανσης».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ελλάδα δεν γνωστοποίησε στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της επικράτειάς της σε συγκεκριμένα έτη, αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στο διοξείδιο του αζώτου και σε «ανεπάρκεια των σημείων δειγματοληψίας».

Επίσης ότι «τον Ιανουάριο του 2019 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή» και τώρα αποστέλλει «αιτιολογημένη γνώμη», η οποία αν δεν απαντηθεί εντός δύο μηνών πιθανόν η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου σε άρθρο του στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 31/12/2019 αναφέρει: «Στο σχετικό μηχανισμό, για πόλεις με σοβαρό πρόβλημα, όπως π.χ. ο Βόλος, παρουσιάζονται στοιχεία που δεν είναι ενημερωμένα, σε αντίθεση με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή τη Λάρισα».

          Αυτή είναι η πραγματικότητα και για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν μπορεί πλέον να «κρύβει τα σκουπίδια κάτω από το χαλί» ή να καίγονται (τα σκουπίδια) στην ΑΓΕΤ!

Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, πράγμα που απέδειξε η επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία χρηματοδότησε η ίδια η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ερώτημα όμως είναι αν οι μελέτες αυτές είναι μόνο για να γίνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στη λήψη μέτρων.

Τέλος η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και ο Δήμος Βόλου δεν πρέπει να παρακολουθούν απαθείς την υποβάθμιση της υγείας των πολιτών μια μεγάλης πόλης, όπως είναι ο Βόλος, αλλά έχουν υποχρέωση να λάβουν μέτρα και να παλέψουν μαζί με τους πολίτες για τη λύση του σοβαρού αυτού προβλήματος.