ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όλοι οι μετρητές για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό πολύ αυξημένες, επικίνδυνες θα λέγαμε, τιμές. Αυτό δείχνει ο σταθμός μέτρησης της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας (βλέπε εικόνα, μετράει PM1, PM2,5, PM10) και οι 12 σταθμοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλέπε εικόνα). Τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ευπαθείς ομάδες αλλά και οι αθλούμενοι σε τέτοιες συνθήκες ρύπανσης. Παρατηρείται όμως απόλυτη αδράνεια από όσους ορίζουν τις τύχες μας για να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Καμία ενέργεια δεν είδαμε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Βόλου, ακόμα και το Κράτος. Εμφανίζονται παρατηρητές ενώ έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν και να ενεργούν για την προστασία της υγείας των πολιτών. Η κατάσταση στην ατμόσφαιρα της πόλης επιδεινώνεται από τις ρυπογόνες βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα την ΑΓΕΤ η οποία επιμένει να καίει σκουπίδια που εκλύουν καρκινογόνες ουσίες και να βομβαρδίζει την πόλη με ποικίλους ρύπους.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι θερμοκρασίες είναι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή και αναρωτιόμαστε τί θα γίνει όταν εμφανιστούν τα πρώτα κρύα, οπότε φέτος, λόγω της ενεργειακής κρίσης, η κατάσταση θα επιδεινωθεί πάρα πολύ. Έχουν οι ιθύνοντες σκοπό να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών ή θα παρακολουθούν την κατάσταση αυτή ως απαθείς θεατές, απλώς μετρώντας τους ρύπους και κάνοντας συστάσεις;
Πάντως ευθύνη υπάρχει και στους ίδιους τους πολίτες που πρέπει να ενεργούν συλλογικά και όχι ατομικά. Προτείνουμε να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών μέσω των μαθητών των σχολείων. Να υπάρξει επιτέλους έλεγχος των ρυπογόνων βιομηχανιών, ιδιαίτερα όσων κάνουν καύση σκουπιδιών, μαζούτ ή κάρβουνου. Να γίνεται ενημέρωση των πολιτών όταν υπάρχουν εξάρσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση για την προστασία των ευπαθών ομάδων και των αθλητών.

Γρηγορείτε, ενεργείτε και μην αδρανείτε!

Πολίτες κουνηθείτε!