Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

10 εκτάσεις φιλέτα στα σαγόνια του fast track

Τουλάχιστον 10 μεγάλες εκτάσεις-φιλέτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα μπουν στη διαδικασία του fast track, ώστε να μπουν άμεσα στα ταμεία του κράτους χρήματα.

Η υποβολή αιτήσεων θα αφορά επενδύσεις άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με τη γεωργία ή με ήπιες μορφές ενέργειας (γεωθερμικά πάρκα, αιολικά πάρκα κ.ά.). Παρότι δεν έγινε εκτενής αναφορά, μεταξύ αυτών υπάρχουν έκταση 1.600 στρεμμάτων που ανήκει στο ΕΘΙΑΓΕ στη Χαλκιδική, μία ακόμη στη Ρόδο και άλλες.

Η παραχώρηση αυτών των στρεμμάτων, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, θα γίνει με κανονική τυπική μίσθωση και με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Εάν το τίμημα είναι άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ ή ζητείται η παραχώρηση ακινήτου από άλλο φορέα του Δημοσίου (π.χ. κτήριο για σχολείο), τότε αποφασίζουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο συναρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος. Σε διαφορετική περίπτωση, η παραχώρηση ακινήτων του υπουργείου μπορεί να γίνει από τις κατά τόπους περιφέρειες.

Για την προστασία των εκτάσεων αυτών θα γνωμοδοτεί δευτεροβάθμια επιτροπή, σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με μέλος και νομικό σύμβουλο του κράτους, ενώ προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για επίδοξους καταπατητές.

Α.ΣΤ.