Προς:

  1. Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δ. Κολυνδρίνη (αρ. πρωτ. 454975/22-11-2021)
  2. Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (αρ. πρωτ. 454976/22-11-2021)

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε, το συντομότερο δυνατό, στα εξής:

  1. Γιατί στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/up-to-date-air-quality-data) ο Βόλος εμφανίζεται να μετράει μόνο τα PM 10 και όχι τους υπόλοιπους ρύπους, όπως SO2, O3, NO2, PM 2,5 και CO;
  2. Γιατί στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer) δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα PM 2,5 στο Βόλο;
  3. Γιατί οι πολίτες του Βόλου δεν μπορούν να ενημερώνονται online σε realtime για τις μετρήσεις στα PM 10 και τα PM 2,5 για το Βόλο;
  4. Γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα μετρήσεις επί εδάφους για διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα;
  5. Γιατί, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων (πάνω από 2 χρόνια), για εγκατάσταση δικτύου μετρητών αέριας ρύπανσης, αυτοί δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα;

Απάντηση: