Βόλος 20/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αριθμό πρωτοκόλλου 8955/20.9.2021 κατέθεσε προς το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ), έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν τα εξής:
1.α) Πλήρη αντίγραφα από το βιβλίο εργασιών – συμβάντων της ΕΕΛ για το διάστημα 20/8/21 έως 20/9/21
β)  Όλες τις μετρήσεις που διενέργησε το χημείο σας στο εξερχόμενο (προς  Παγασητικό), επεξεργασμένο, προϊόν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

2.α) Πόσα κυβικά μέτρα (m3) αστικά λύματα ανά μήνα εισέρχονται στη μονάδα.
β) Πόσα m3 ανά μήνα εξέρχονται από το σύστημα βιολογικού καθαρισμού προς τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον Παγασητικό.
γ) Πόσα m3 βιομηχανικών λυμάτων εισέρχονται στην ΕΕΛ κάθε μήνα; Από ποιες βιομηχανίες προέρχονται και σε ποια ποσότητα, ανά μήνα, για κάθε μία εξ αυτών;

3.α) Γίνεται στην ΕΕΛ τριτοβάθμια επεξεργασία για δέσμευση βαρέων μετάλλων; 3.β) Αν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι καταφατική, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα αυτής της διεργασίας καθώς και τον τρόπο διάθεσης τους στη συνέχεια.

4.α) Αφού η ΔΕΥΑΜΒ παραδέχεται ότι γνώριζε τη βλάβη από το μεσημέρι της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2021, πότε ενημέρωσε τους πολίτες και πότε τις αρχές, όπως έχει υποχρέωση.
β) Γιατί από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 που διαπιστώθηκε η βλάβη το συνεργείο επενέβη τρεις μέρες αργότερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου;