Βόλος 09/03/2022                                                              ΠΑΝΔΟΙΚΟ2021-22/515

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

               Στις αρχές Δεκεμβρίου 2021 το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) απέστειλαν Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης του Βόλου και την απαράδεκτη άδεια που έχει δοθεί στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, που βρίσκεται μέσα στην πόλη του Βόλου, να καίει σκουπίδια που αποδεδειγμένα εκλύουν καρκινογόνες ουσίες. Η διεθνής εμπειρία και για τα δύο αυτά ζητήματα δείχνει τους κινδύνους για την υγεία των πολιτών του Βόλου. Κάτι εξάλλου που έχει φανεί από αλλεπάλληλες επιδημιολογικές έρευνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων επιστημονικών φορέων.

               Αναμένοντας τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και η ΠΠΜ απευθύνθηκε στους Έλληνες Ευρωβουλευτές ζητώντας τη συνδρομή τους. Από αυτούς έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής ο Ευρωβουλευτής κ. Πέτρος Κόκκαλης και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρης Παπαδημούλης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόκκαλης ενημέρωσε πως είναι πλήρως ενημερωμένος και αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ήδη από το 2020, έχει αναδείξει το πρόβλημα της παραγωγής απορριμματογενών καυσίμων όπως το RDF και SRF από την ΟΕΔΑ Βόλου και ακολούθως την καύση τους στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή αν συνάδει η παραγωγή RDF και SRF και ακολούθως η αποτέφρωσή τους με τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία και την αρχή της ιεράρχησης αποβλήτων, αν οι παραπάνω πρακτικές είναι συνδυαστικά συμβατές με τους σκοπούς της οδηγίας για την ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα, την ώρα που η πόλη «πνίγεται» από τους ρύπους και αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για να μειωθεί η επικινδυνότητά τους για την ανθρώπινη υγεία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επίσης ενημέρωσε τους αρμόδιους ευρωβουλευτές που είναι μέλη της επιτροπής αναφορών καθώς και το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία τους προκειμένου η αναφορά να γίνει παραδεκτή και να λάβει προτεραιότητα για συζήτηση, ενώ ζητήθηκαν σχετικές πληροφορίες από την Επιτροπή Περιβάλλοντος λόγω αρμοδιότητας  και γνώσεων.

Στην απάντησή του προς τον κ. Κόκκαλη ο αρμόδιος Επίτροπος, στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ανέφερε ότι η παραγωγή RDF και SRF πρέπει να προέρχεται από μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, αφού τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συλλέγονται χωριστά (σ.σ. πράγμα που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα), ανακυκλώνονται και δεν αποτεφρώνονται. Τα καύσιμα από απορρίμματα που υπόκεινται σε αποτέφρωση ή συναποτέφρωση εμπίπτουν στις αυστηρές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED), ενώ οι σχετικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που βασίζονται στη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Αναφέρεται επίσης στις ευθύνες των κρατών για την τήρηση των προτύπων της Ε.Ε. για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Τέλος η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία ή να βλάπτεται το περιβάλλον.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλης ενημέρωσε το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και την ΠΠΜ ότι έχει προωθήσει το μήνυμά που έλαβε στο γραφείο του κ. Γεωργούλη, λόγω αρμοδιότητας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του κ. Κόκκαλη, λόγω αντικειμένου και αρμοδιότητας σε θέματα περιβάλλοντος.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και η ΠΠΜ αναμένουν τη συνέχεια της Καταγγελίας και Αναφοράς που έκαναν προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τα προβλήματα, που εμπεριστατωμένα επισήμαναν, είναι πολύ σοβαρά για την ανθρώπινη υγεία. Παρόλα αυτά μόλις ανακοινώθηκε άλλος ένας κίνδυνος για την πόλη του Βόλου από την άδεια που δόθηκε από τη ΡΑΕ για εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Βόλου και τους μεγάλους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Και αυτό αφού παράνομα αγνοήθηκε σχετική ένσταση της ΠΠΜ στη ΡΑΕ (καμία απάντηση δεν δόθηκε ποτέ) για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Για το ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Η Επταμελής  Γραμματεία