Βόλος 03/03/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΠΜ

Εκδήλωση της ΠΠΜ την άλλη Παρασκευή

Την επόμενη Παρασκευή, στις 10 Μαρτίου 2023, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας οργανώνει εκδήλωση στο Βόλο με τη συμμετοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Η εκδήλωση θα αφορά σε τρία ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες του Βόλου. Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της καύσης σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. Το πρόβλημα της κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης LNG στον Παγασητικό και την ενημέρωση σχετικά με δίκη στις 17 Μαρτίου 2023 τριών συμπολιτών μας μετά από μήνυση της Lafarge-ΑΓΕΤ.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) έχουν αποστείλει εμπεριστατωμένη Aναφορά για τα ζητήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης του Βόλου στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Αναφορά έγινε δεκτή σε σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 και αναμένεται η απάντησή της.