Βόλος 06/06/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κάποιοι αποφάσισαν να διασπάσουν την «Επιτροπή Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ» και να δημιουργήσουν νέο σχήμα με τίτλο: «Πρωτοβουλία Πολιτών Βόλου Ενάντια στην Καύση Σκουπιδιών NoBurn». Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε δικαιολογία προβάλλεται, η διάσπαση αυτή τους μόνους που μπορεί να χαροποιήσει είναι τους εχθρούς του περιβάλλοντος και κυρίως την ΑΓΕΤ.
Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) παρακολουθεί με λύπη της την εξέλιξη αυτή. Δεν θα είχαμε λόγο να τοποθετηθούμε δημόσια στο ζήτημα αυτό αν, στην αναγγελία της δημιουργίας της ομάδας αυτής, δεν αποδίδοντανευθύνες σε μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας, τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Πολιτών, με την έννοια ότι έχει ευθύνες και η ίδια η οργάνωσή μας. Η πραγματικότητα είναι ότι η ΠΠΜ αγκάλιασε από την αρχή την Επιτροπή Πολιτών και τη βοήθησε με κάθε τρόπο και όποτε της ζητήθηκε, αφού τα προβλήματα είναι κοινά και ο εχθρός επίσης κοινός. Ουδέποτε θέλησε να αναμειχθεί στα εσωτερικά της Επιτροπής Πολιτών. Απλώς αυτοί που τη διέσπασαν έπρεπε να βρουν κάποια δικαιολογία.
Η ΠΠΜ έχει μια μακρά ιστορία αγώνων για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει δε ξεκινήσει, πρώτη αυτή, τον αγώνα για να μην καίει σκουπίδια η ΑΓΕΤ, με συγκεντρώσεις και πορείες, ακόμα και ακτιβισμούς. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί με όσες δυνάμεις αντιλαμβάνονται ποιός είναι ο εχθρός και ότι τα προσωπικά και κομματικά συμφέροντα δεν μπορεί να βρίσκονται πάνω από το συμφέρον των πολιτών για την υγεία τους.