Βόλος 22/02/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για μια ακόμα φορά βιομηχανικά λύματα, μέσω του χειμάρρου Ξηριά,
κατέληξαν στον Παγασητικό. Η ρύπανση του ευαίσθητου οικοσυστήματος του
κλειστού αυτού κόλπου, είναι δεδομένη. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται
συχνά όταν βρέχει και λύση δεν δίνεται. Τα πρόστιμα, τα οποία δεν
γνωρίζουμε αν εισπράττονται, φαίνεται πως δεν έχουν συνετίσει τους
ρυπαντές. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Πρέπει οι βιομηχανίες να
κατασκευάσουν επαρκείς βιολογικούς καθαρισμούς και να τους λειτουργούν ή
να κλείσουν. Οι ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι μεγάλες. Επιτέλους
ας υπάρξουν λύσεις.