ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ τ. ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΧΡΕΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΒΟΛΙΩΤΗ ΚΑΙ ΛΗΜΝΙΟΥ

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου με την 17/2018 απόφασή του, έκανε δεκτή εν μέρει αγωγή των κ.κ. Βολιώτη Κ. και Λημνιού Στ. και υποχρεώνει τον κ. Αθανάσιο Θεοδώρου σε καταβολή του ποσού των 2.000 ευρώ σε καθένα από τα μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για δυσφήμιση και εξύβριση εναντίον τους κατά την περίοδο που ασκούσε καθήκοντα Δημάρχου Βόλου. Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν εντόκως από την κατάθεση της σχετικής αγωγής τους εναντίον του κ. Θεοδώρου και μέχρι την ημερομηνία καταβολής των παραπάνω ποσών, Το δικαστήριο καταλόγισε επίσης να καταβάλει ο κ. Θεοδώρου 180 ευρώ στους κ.κ. Βολιώτη και Λημνιό για δικαστικά έξοδα.

Η καταδίκη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι με δύο ανακοινώσεις του Δήμου Βόλου, για τις οποίες έκρινε το δικαστήριο ότι την ευθύνη είχε ο ασκών χρέη Δημάρχου κ. Θεοδώρου, στις 18-08-2016 και στις 02-09-2016, σχετικά με τα επεισόδια που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια κατασκευής του αντλιοστασίου στα Αστέρια Αγριάς, έβλαψε την τιμή και την υπόληψη των δύο αυτών μελών της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας και προσέβαλλε την προσωπικότητα τους.

Ο κ. Θεοδώρου είχε καταθέσει κατά του Δήμου Βόλου «παρεμπίπτουσα αγωγή» με την οποία ζητούσε να μεταφερθεί η ευθύνη και κατ’ επέκταση η υποχρέωση αποζημίωσης, από την παραπάνω αγωγή, στο Δήμο Βόλου σε περίπτωση καταδίκης του. Την αγωγή όμως αυτή απέρριψε το δικαστήριο.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας καταγγέλλει την τακτική μηνύσεων και αγωγών του Δήμου Βόλου κατά πολιτών για ποικίλους και εν πολλοίς αστήρικτους λόγους, την αυθαιρεσία με την οποία ασκείται η Δημοτική εξουσία και τη συστηματική κατασυκοφάντηση κάθε «αντιπάλου» της Δημοτικής Αρχής, με πεζοδρομιακές, πολλές φορές εκφράσεις, που σπιλώνουν υπολείψεις και δεν πρέπει να αφήνονται να κακοφορμίζουν σε μια πόλη με μεγάλη δημοκρατική παράδοση και υψηλό επίπεδο δημόσιου διαλόγου.