ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – μηνιαία οικολογική εφημερίδα

Πληροφόρηση στην πράξη Η εφημερίδα μας εφαρμόζει την απλή αρχή: “αξιόπιστη πληροφορία σε περισσότερους συμπολίτες”. Γιατί το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι δικαίωμα του καθενός. Η “ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” δεν χρηματοδοτείται – ανήκει σε σάς. Η...