Βόλος 20/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.Με έγγραφό της η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ), στις 22 Νοεμβρίου 2021, προς την Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Κολυνδρίνη και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, έθετε συγκεκριμένα ερωτήματα για την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης του Βόλου. Συγκεκριμένα:Γιατί στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ο Βόλος εμφανίζεται να μετράει μόνο τα PM 10 και όχι τους υπόλοιπους ρύπους, όπως SO2, O3, NO2, PM 2,5 και CO; Γιατί στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα PM 2,5 στο Βόλο; Γιατί οι πολίτες του Βόλου δεν μπορούν να ενημερώνονται online σε realtime για τις μετρήσεις στα PM 10 και τα PM 2,5 για το Βόλο; Γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα μετρήσεις επί εδάφους για διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα; Γιατί, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων (πάνω από 2 χρόνια), για εγκατάσταση δικτύου μετρητών αέριας ρύπανσης, αυτοί δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα;
1.Στην απάντησή της,προς την ΠΠΜ, η Περιφέρεια ανέφερε, με συντομία, τα εξής:
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας διαθέτει Σταθμό Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μεταδίδει τις μετρήσεις για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2,5 μέσω της οnline εφαρμογής του στο Υπουργείο. Η Περιφέρεια στέλνει τις ετήσιες τιμές, μέσω του Υπουργείου προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Παράλληλα, με δεύτερο Σταθμό Μέτρησης, λαμβάνει δεδομένα μετρήσεων για O3, CO, SO2, NOX, PM10, BENZ. Οι ετήσιες τιμές αυτών στέλνονται, με τον ίδιο τρόπο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για αντικατάσταση του υφιστάμενου σταθμού και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης με προϋπολογισμό 148.000 ευρώ. Έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις αναστολής κατά της απόφασης αυτής. Επιπρόσθετα, ο Βόλος θα αποκτήσει άλλους δύο Σταθμούς Μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω του ΕΣΠΑ με ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Έχουν και για αυτό, κατατεθεί δύο προδικαστικές προσφυγές και δύο αιτήσεις αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας. Σε ότι αφορά στη δειγματοληψία βαρέων μετάλλων και διοξινών – φουρανίων, αυτή θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο σε κοινόχρηστους χώρους του Π.Σ. Βόλου και των 2 ΒΙΠΕ, μετά από συνεννόηση με το Δήμο Βόλου και το Φορέα Διαχείρισης των ΒΙΠΕ.
3. Η ΠΠΜ έχει να παρατηρήσει τα εξής:
Α. Η Περιφέρεια παραδέχεται ότι ο ένας πιστοποιημένος μετρητής που διαθέτει, δεν μετράει όλους τους ρύπους που επιβάλει η νομοθεσία.
Μετράει  μόνο μικροσωματίδια και  δεν μπορεί να ενημερώσει τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο.Υπόσχεται δε εργασίες, οι οποίες θα τον αναβαθμίσουν.
Β. Παραδέχεται επίσης ότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίκτυο μετρητών που θα καλύπτει την πόλη μας με αξιόπιστο τρόπο. Μας υπενθυμίζει ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες για αγορά δύο νέων σταθμών, αλλά το θέμα έχει κολλήσει,λόγω ενστάσεων και προσφυγών. Αυτό σημαίνει «ζήσε Μάη μου»…
Γ. Για τις μετρήσεις βαρέων μετάλλων και διοξινών στο έδαφος της πόλης υπόσχεται, για μια ακόμη φορά,ότι ΘΑ το κάνει, αφού γίνει η επιλογή του κατάλληλου εργαστηρίου. Μόνο που αυτό επαναλαμβάνεται μονότονα χρόνια τώρα, χωρίς να γίνεται τίποτα. Οι πολίτες όμως ανησυχούν, ιδιαίτερα όταν έχει γίνει γνωστό ότι στη Λωζάνη η καύση σκουπιδιών, που έχει σταματήσει από το 2005, έχει συνέπεια στο να υπάρχουν περιορισμοί στις επαφές πολιτών με το έδαφος της περιοχής και συστάσεις για την κατανάλωση προϊόντων! Η ΠΠΜ εκτιμά ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, γνωρίζοντας πολύ καλά το  πρόβλημα αυτό, σκόπιμα καθυστερεί αυτές τις μετρήσεις, παρά την υπόσχεση για τακτικές μετρήσεις, για τη δημιουργία βάσης δεδομένων, ενώ έχει υποσχεθεί και τη δική μας παρουσία κατά τη λήψη των δειγμάτων.
Δ. Η προφανής αβελτηρία της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντείνει την ανησυχία των πολιτών και των φορέων της πόλης του Βόλου, που βλέπουν να διαιωνίζεται μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους, αφού υπάρχουν πολλές ενδείξεις και μελέτες που αναδεικνύουν το πρόβλημα αυτό.
Μάλιστα μέσα στο Δεκέμβριο, που έχει σταματήσει τη λειτουργία της η ΑΓΕΤ, και ενώ το κρύο έχει ενταθεί και τζάκια και εστίες θέρμανσης δουλεύουν στο φουλ, οι τιμές μικροσωματιδίων έχουν υποχωρήσει! Τι καλύτερη απόδειξη μπορεί να υπάρχει για τη συμβολή της καύσης σκουπιδιών στην ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης του Βόλου και ακόμα χειρότερα όσον αφορά τις καρκινογόνες ουσίες.
Η ΠΠΜ θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος της περιοχής μας, όπως το έχει δείξει προσβάλλοντας τις δυο τελευταίες ΑΕΠΟ για την καύση σκουπιδιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας,  αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του LNG, ξεσκεπάζοντας τη ρύπανση του Παγασητικού από τη βλάβη του Βιολογικού Καθαρισμού, πιέζοντας και αποκαλύπτοντας την ανεπάρκεια της Περιφέρειας να ασχοληθεί σοβαρά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Βόλου και καταγγέλλοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής Βόλου πάνω στα περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης. Για ζητήματα αυτά θα επανέλθουμε με αναλυτικό απολογισμό πριν την Πρωτοχρονιά.