• Ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Α’ και Β’
  Θεσσαλονίκης προς την εταιρεία Τιτάν για τη χρήση
  απορριμματογενών εναλλακτικών καυσίμων.
  Την απόσυρση της τροποποίησης της άδειας του εργοστασίου της εταιρείας
  Τιτάν στην Ευκαρπία, για τη χρήση απορριμματογενών εναλλακτικών
  καυσίμων ζητούν με ανοιχτή επιστολή προς την εταιρεία πέντε βουλευτές του
  ΣΥΡΙΖΑ της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, χαρακτηρίζουν απαράδεκτο
  γεγονός της έναρξη αυτής της διαδικασίας εν μέσω πανδημίας.
  Οι βουλευτές Αμανατίδης Γιάννης, Γιαννούλης Χρήστος, Ζουράρις
  Κωνσταντίνος, Νοτοπούλου Κατερίνα και Φάμελλος Σωκράτης, αναλύουν
  «την αδιαφάνεια και την άρνηση διαβούλευσης που δημιουργεί η επιλογή του
  ΥΠΕΝ και της Περιφέρειας για έναρξη της διαδικασίας δημοσιοποίησης, εντός
  της πανδημίας, που συμβάλλουν στην δικαιολογημένη ανησυχία και
  αντίδραση πολιτών και φορέων. Επισημαίνουν επίσης την υποχρέωση της
  βιομηχανίας και του ΥΠΕΝ να υλοποιήσουν αναλυτική ενημέρωση και
  διαβούλευση με συμμετοχή της κοινωνίας,αφενός για τα αποτελέσματα
  χρήσης εναλλακτικών καυσίμων από το 2014 έως σήμερα και αφετέρου για τη
  νέα πρόθεση τροποποίησης, πριν από οποιαδήποτε αίτηση τροποποίησης»,
  όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
  Οι βουλευτές αναφέρονται επίσης «στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση των
  δράσεων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, με ευθύνη της κυβέρνησης
  και των Δήμων, και στην υποχρέωση η παραγωγή απορριμματογενών
  εναλλακτικών καυσίμων να έπεται της ισχυρής ανακύκλωσης και της ύπαρξης
  σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και όχι να προηγείται. Το
  αποτέλεσμα όλων αυτών των λανθασμένων επιλογών είναι οι δράσεις
  διαχείρισης απορριμμάτων, η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία να
  καθυστερούν, αποδεικνύοντας το πραγματικό έλλειμμα της κοινωνίας και της
  Αυτοδιοίκησης, ενώ η χώρα μας οδηγείται σε νέα πρόστιμα λόγω απόκλισης
  από τις ευρωπαϊκές οδηγίες».
  Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι με τις μέχρι σήμερα επιλογές «θίγεται η
  αξιοπιστία διοίκησης και επιχειρηματικότητας αλλά και η αποτελεσματικότητα
  του θεσμικού πλαισίου. Η αναξιοπιστία τροφοδοτείται και από τις
  τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών της κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης στη
  Θεσσαλονίκη, που αναδεικνύουν μονομερή προσήλωση στην ενεργειακή
  αξιοποίηση απορριμμάτων, ενώ αρνούνται να εφαρμόσουν τις μεγάλες
  νομοθετημένες μεταρρυθμίσεις για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην
  πηγή».
  Συμπερασματικά οι βουλευτές τονίζουν την αντίθεση της διαδικασίας με το
  Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη Στρατηγική για την
  Κυκλική Οικονομία και την εθελοντική συμφωνία ΥΠΕΝ-Ένωσης
 • Τσιμεντοβιομηχανιών του 2019, που έθεσε αυστηρότερες ρυθμίσεις από το
  θεσμικό πλαίσιο, και για το λόγο αυτό προτείνουν :
  • Ανάκληση της δημοσιοποίησης της τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
  • Προώθηση των δράσεων διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
  • Προώθηση δημόσιων μονάδων μηχανικής επεξεργασίας, μόνο για το μη
  αξιοποιούμενο τμήμα των αποβλήτων.
  • Προτεραιότητα στην κυκλική οικονομία
  • Δημόσιος διάλογος για τα αποτελέσματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
  της περιόδου 2014-2019.
  • Παρουσίαση των προτάσεων επέκτασης χρήσης των εναλλακτικών
  καυσίμων στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης με δημόσιο διάλογο, πλήρη
  διαβούλευση και ξεκάθαρη αναφορά στην πηγή προέλευσης των
  εναλλακτικών καυσίμων.
  Κλείνοντας οι βουλευτές καλούν την επιχείρηση ΤΙΤΑΝ, «αναγνωρίζοντας τη
  μάχη ζωής που δίνει η χώρα μας, να αναλάβει την πρωτοβουλία ανάκλησης
  της διαδικασίας δημοσιοποίησης της τροποποίησης της ΑΕΠΟ του
  εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, παρά το ότι την πολιτική ευθύνη έχει το
  ΥΠΕΝ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επισημαίνουν δε ότι, πιθανή
  ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης σε αυτή τη στιγμή θα πληγώσει
  την αξιοπιστία του επιχείρησης, της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας»
  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανοιχτής επιστολής :
  Ανοιχτή Επιστολή Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης,Αμανατίδη Γ, Γιαννούλη
  Χ., Ζουράρι Κ., Νοτοπούλου Κ. και Φάμελλου Σ.,προς ΤΙΤΑΝ (εργοστάσιο
  Ευκαρπίας)
  «Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες
  Σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2020 επιστολή σας, αλλά και δημοσιευμάτων
  σχετικών με το θέμα σε ΜΜΕ της περιοχής μας, σας επισημαίνουμε ότι
  αποφύγατε να λάβετε θέση σχετικά με τη δημόσια καταγγελία που έχουμε
  καταθέσει για τη διαδικασία τροποποίησης της Περιβαλλοντικής άδειας
  (ΑΕΠΟ) του εργοστασίου Ευκαρπίας, εν μέσω πανδημίας, και την πρότασή
  μας για απόσυρση της πρότασης τροποποίησης.
  Η πρότασή μας βασίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των
  αποβλήτων, τη Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και την εθελοντική
  συμφωνία ΥΠΕΝ-Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, που προωθήσαμε ως
  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στα οποία αναφέρεστε, και οφείλουμε να σας
  διευκρινίσουμε αλλά και να δημοσιοποιήσουμε τα κάτωθι :
 • 1. Η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, δίνει τη μεγάλη μάχη για την
  αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχει οδηγήσει σε ορθά
  μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και των συναθροίσεων και διακοπής
  συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και κοινωνικών φορέων. Αυτές οι
  ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν στους φορείς της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης
  αλλά και στους λοιπούς κοινωνικούς φορείς, να συμμετέχουν σε μια διάφανη
  και δημοκρατική συζήτηση για την τροποποίησης ΑΕΠΟ που επιδιώκετε, σε
  αντίθεση με το άρθρο 7 της εθελοντικής συμφωνίας που έχετε συνυπογράψει.
  Το έλλειμμα αυτό δημιουργεί δικαιολογημένη ανησυχία για τα τεχνικά και
  περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της τροποποίησης που επιχειρείται και για την
  σκοπιμότητα της διαδικασίας και της τροποποίησης, αυτή τη χρονική στιγμή.
  2. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 της εθελοντικής συμφωνίας
  ΥΠΕΝ – Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών προβλέπεται ουσιαστική πλήρης
  ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας και των φορέων της στις
  περιπτώσεις αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων. Εφόσον στην επιστολή
  σας δηλώνετε «υπεύθυνος πολίτης» οφείλατε να υλοποιήσετε ουσιαστική
  διαβούλευση, όπως έχετε δεσμευτεί, ώστε να μην υπάρχει θέμα κοινωνικής
  ανησυχίας, αλλά αντίθετα να επιτευχθεί αξιοπιστία, μέσω διευρυμένου
  διαλόγου και διαβούλευσης και της πρόσβασης του κοινού στην
  περιβαλλοντική πληροφορία, για την οποία εξάλλου έχετε υποχρέωση.
  Δυστυχώς περιοριστήκατε στη δυνατότητα της απλής δημοσιοποίησης, που
  σας δίνει η νομοθεσία, και επιπλέον σε συνθήκες περιορισμού μετακινήσεων
  και απαγόρευσης συνεδριάσεων.
  3. Με βάση τα άρθρα 6 και 7 της εθελοντικής συμφωνίας, οι επιχειρήσεις που
  αξιοποιούν εναλλακτικά καύσιμα οφείλουν να προχωρούν σε ετήσιες εκθέσεις
  προς το ΥΠΕΝ και την Περιφέρεια, για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, να
  ενισχύουν τους ελέγχους και να πολλαπλασιάζουν τις μετρήσεις αέριων
  ρύπων, με συχνότερες μελέτες διασποράς, κλπ. Άρα θα έπρεπε ήδη να έχετε
  ενημερώσει εντός του 2019 την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της
  Θεσσαλονίκης για τα αποτελέσματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων από το
  2014 μέχρι σήμερα, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, και ειδικότερα για τα
  αποτελέσματα όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά
  κυρίως των ατμοσφαιρικών ρύπων σε συσχέτιση με τις συνθήκες ποιότητας
  της ατμόσφαιρας στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
  4. Για τους ίδιους λόγους θα έπρεπε να έχετε ενημερώσει, ΠΡΙΝ την υποβολή
  της μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και τους
  αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς φορείς, για τα χαρακτηριστικά της
  τροποποίησης ΑΕΠΟ, με αναλυτικά στοιχεία για τα εναλλακτικά καύσιμα, την
  προέλευσή τους και τη διαδικασία αξιοποίησής τους, τα προβλεπόμενα
  αποτελέσματα ως προς τις εκπομπές αέριων ρύπων και τα αέρια του
 • θερμοκηπίου, τη συμβολή τους σε θέματα αέριας ρύπανσης τοπικά στην
  Ευκαρπία αλλά και ευρύτερα σε όλο το Πολεοδομικό συγκρότημα
  Θεσσαλονίκης, την εθελοντική εκ μέρους σας αύξηση της συχνότητας των
  μετρήσεων αέριων ρύπων αλλά και την πρόσβαση των πολιτών και των
  φορέων και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών καυσίμων και στις
  μετρήσεις των αέριων ρύπων.
  5. Δεν υπάρχει επιστημονικός κανόνας ότι τα εναλλακτικά καύσιμα δεν
  περιλαμβάνουν ανακυκλώσιμα απόβλητα. Αυτό ισχύει ΜΟΝΟ στις
  περιπτώσεις, χωρών και περιοχών, που έχουν εξαντληθεί ΟΛΕΣ οι
  διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, είτε
  με διαλογή στην πηγή είτε με μηχανική επεξεργασία, ΠΡΙΝ την παραγωγή των
  εναλλακτικών καυσίμων. Στη χώρα μας και στην Μητροπολιτική Ενότητα
  Θεσσαλονίκης καταγράφονται πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, και αν
  σήμερα υπήρχε παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων πολλά ανακυκλώσιμα
  απορρίμματα θα κατέληγαν σε αυτά. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα
  και την πολιτική της ΕΕ οι δράσεις ανάκτησης και διαλογής στην πηγή,
  δηλαδή ανακύκλωσης απορριμμάτων, οφείλουν να προηγούνται εξαντλητικά
  ώστε να ΜΗΝ περιλαμβάνονται ανακυκλώσιμα και χρήσιμα υλικά σε
  εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό διατυπώνεται ρητά και στις αρχές και στη
  στρατηγική της κυκλικής οικονομίας. Εξάλλου στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
  Απορριμμάτων, το οποίο ήταν από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις της
  διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λήφθηκαν υπόψη οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες
  υιοθετήθηκε η ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση απορριμμάτων και
  διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων.
  6. Η Μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στην
  Ευκαρπία δεν δηλώσατε την προέλευση προμήθειας εναλλακτικών καυσίμων,
  αδυναμία που συνδυάζεται με την μη παραγωγή τους στην Ελλάδα αλλά και
  την ανυπαρξία δράσεων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή και
  ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Τα ανωτέρω θέτουν σοβαρά
  ερωτήματα για τη χρονική στιγμή της τροποποίησης ΑΕΠΟ και τη
  σκοπιμότητα της επιλογής σας, εφόσον η εθελοντική συμφωνία αναφέρεται
  κατά προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων.
  Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η διαδικασία τροποποίησης που
  ακολουθείτε είναι αντίθετη και με τους όρους αλλά και με το πνεύμα της
  Εθελοντικής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος
  και Ενέργειας και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, όπως αυτή
  ανανεώθηκε στις 03/07/2019, και ιδιαίτερα με το Άρθρα 6 (Υποχρεώσεις
  Τσιμεντοβιομηχανίας) και 7 αυτής (Εταιρική Ευθύνη/Τοπική Κοινωνία). Η
  συμφωνία αναφέρεται ρητά σε υποχρέωση διασφάλισης της πλήρους
  ενημέρωσης και συμμετοχής της κοινωνίας με όρους διαφάνειας, μέσω της
  δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων και στοιχείων.