Βόλος 03/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 επρόκειτο να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η προσφυγή της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας (ΠΠΜ) και του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) κατά της Απόφασης του τέως αν. υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλου με την οποία επιτράπηκε η καύση από την ΑΓΕΤ 200.000 τόνων σκουπιδιών με μεταφορά δια θαλάσσης από το εξωτερικό και άλλω ρυπογόνων ουσιών. Τους παραπάνω φορείς εκπροσώπησε στο ΣτΕ ο νομικός τους σύμβουλος κ. Γιώργος Νικόπουλος. Επειδή οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και η ΑΓΕΤ, δεν κατέθεσαν γραπτές τις προτάσεις τους, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό των δικαστηρίων λόγω κορωνοϊού, η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 26 Μαΐου 2021.