ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Οι προτάσεις της Κομισιόν  για  τις αλιευτικές δυνατότητες του 2011. Προτάσεις, που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα  και έχουν στόχο την αειφορία.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε τις προτάσεις της σχετικά με τις δυνατότητες αλιείας το 2011.  Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα επίπεδα για τα συνολικά ποσοστά αλιείας στον Ατλαντικό, Βόρια θάλασσα και τα Διεθνή Ύδατα. Είναι βασισμένες στα επιστημονικά δεδομένα  σχετικά  με τις ποσότητες των ψαριών που μπορούν να αλιεύονται με κριτήριο την αειφορία Η Κομισιόν συζήτησε για τις μεθόδους εργασίας με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους και συνυπολόγισε τη γνώμη τους σε συνδυασμό με το στόχο να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση σε αειφορία το 2015.

Σχολιάζοντας αυτήν την πρόταση η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας  Μαρία Δαμανάκη δήλωσε: « Δεν πρέπει να χάσουμε από τον ορίζοντα μας τα βασικά δεδομένα. Ο συνολικός αριθμός των ψαριών στη θάλασσα μειώνεται. Ομοίως μειώνεται και ο συνολικός αριθμός των ψαριών, που μπορούν να αλιεύονται κάθε χρόνο, χωρίς να τίθεται  σε κίνδυνο ο αριθμός των αποθεμάτων. Κάθε χρόνο ζητάμε από τους επιστήμονες να μας πουν ποια είναι τα όρια. Η Κομισιόν βασίζει τις προτάσεις της σε αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Προσδοκώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στην παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη  αειφόρο ανάπτυξη εκμεταλλευόμενη τα αλιευτικά της αποθέματα σύμφωνα με τη μέγιστη αειφόρο απόδοση ως το 2015. Αυτό το χρονικό όριο δεν είναι μακριά και είναι ανάγκη να αρχίσουμε να φροντίζουμε από τώρα. Είναι ξεκάθαρο πως οι αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα είναι ο μόνος δρόμος που βοηθά στην ανάκαμψη των αποθεμάτων που απαιτείται για να παραμείνει υγιής και κερδοφόρα η αλιευτική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι να πω ότι έχουμε αποθαρρυντικά νέα  για ορισμένα επίπεδα ποσοστώσεων, αλλά η εμπειρία του παρελθόντος μας έχει δείξει ότι εκείνοι που νομίζουν ότι μπορούν να διαπραγματευτούν με τη φύση δεν θα έχουν μεγάλη προοπτική στην αλιεία.»

 

Η πρόταση της Κομισιόν για το 2011 συστήνει αύξηση των ποσοστώσεων για 6 είδη , μείωση των ποσοστώσεων για 64 είδη και διατήρηση της ίδιας ποσόστωσης για 23 είδη . Οι αλλαγές οδηγούν σε συνολική μείωση ποσοστώσεων 10%. Στη Σύνοδο των υπουργών Αλιείας  με την Κομισιόν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί αυτή η πρόταση και θα καθοριστούν τα αλιευτικά επίπεδα για το 2011.

 

Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις μόνο το 40% των ειδών, που έχουν αξιολογηθεί ,βρίσκονται σε υγιή επίπεδα