Βόλος 17/09/2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΤΗΣ ΠΠΜ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ), ως έχουσα εκ του καταστατικού της έντονο ενδιαφέρον για την προστασία και  την αειφορία του ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, τοποθετείται εξ αρχής συνολικά ενάντια στον σχεδιασμό και την κατασκευή, εντός του κλειστού και ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος, πλωτού  τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.

 Τα σχέδια που ανακοίνωσε η εταιρεία Mediteranean Gass προσκρούουν αρχικά – και τυπικά- στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένος χωροταξικός σχεδιασμός για τα θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

Αυτό, εκτός του ότι παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία, εξισώνει τους κλειστούς, αβαθείς και ευαίσθητους οικολογικά  κόλπους, όπως ο Παγασητικός και ο Αμβρακικός, με τις ανοικτές θάλασσες από τις οποίες περιβάλλεται το σύνολο της χώρας μας.

            Πέραν όμως του σοβαρού αυτού εμπόδιου, η καθημερινή λειτουργία ενός τέτοιου σταθμού δημιουργεί αθροιστικά σοβαρές επιπτώσεις στην αειφορία της θαλάσσιας ζωής.

1. Η καθημερινή  ανακύκλωση  του θαλασσινού νερού που θα θερμαίνει το υγρό LNG (από τους  -163°c, σε θερμοκρασία αλλαγής της υγρής φάσης σε αέρια) θα δημιουργήσει ευρεία ζώνη χαμηλών θερμοκρασιών με απρόβλεπτες συνέπειες.

2. Η διαρκής διαφυγή στον ατμοσφαιρικό αέρα, αερίου (μεθανίου κυρίως) ως  μέρος της διαδικασίας διατήρησης των χαμηλών θερμοκρασιών εντός των δεξαμενών αποθήκευσης, θα επιβαρύνει το μικροκλίμα της περιοχής με επικίνδυνους ρύπους, οι οποίοι αποδεδειγμένα συμβάλουν έντονα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

3. Η τροφοδοσία του σταθμού με LNG, θα γίνεται με δεξαμενόπλοια μήκους 350 μ. και πλέον, θα παραμένει ως διαρκής απειλή για πιθανό επεισόδιο θαλάσσιας ρύπανσης με μη αναστρέψιμα δυσμενή αποτελέσματα για την θαλάσσια ζωή στον Παγασητικό. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που θα εισέρχονται στον Παγασητικό, προκειμένου να εφοδιαστούν από τον πλωτό σταθμό με LNG για τις ανάγκες της κίνησης τους.

4. Αφήσαμε για το τέλος την πιθανότητα ενός ατυχήματος που θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και στο οικοσύστημα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να  μην προχωρήσει ο σχεδιασμός αυτός εντός του Παγασητικού κόλπου.