Βόλος 04/07/2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τον Ιούλιο του 2020, κατόπιν αιτήματος της ΑΓΕΤ (αρ πρωτ 8422/21-7-2020), ο ΕΔΣΝΑ με την απόφασή του 276/31.7.2020, αποφάσισε να της διαθέσει 5.000 τόνους CLO, από το ΕΜΑΚ που λειτουργεί στη Φυλή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πειραματικά ως καύσιμο στην διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, τόσο στο Βόλο, όσο και στο Μηλάκι. Το υλικό αυτό είναι τα υπολείμματα από την επεξεργασία των   στερεών  αστικών αποβλήτων και έχει τον κωδικό ΕΚΑ 19.03.05 στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων. Χαρακτηρίζεται επίσημα ως απόβλητο λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών. Η μόνη ως τώρα επιτρεπτή χρήση του είναι για αποκατάσταση παλαιών ορυχείων.

Η απόφαση εκείνη, που ελήφθη με τηλεφωνική περιφορά, χωρίς εισήγηση και πληροφόρηση για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών που ζουν σε αστικές ζώνες, εντός των οποίων λειτουργεί και εκπέμπει τα καυσαέριά της η ΑΓΕΤ, ξεσήκωσε στο Βόλο κύμα αντιδράσεων από το σύνολο των μαζικών φορέων, με εξαίρεση το Δήμο Βόλου.

Με επιστολή μας έχουμε ρωτήσει τον ΕΔΣΝΑ αν τελικά διέθεσε στην ΑΓΕΤ την συγκεκριμένη ποσότητα CLO και επίσης την ΑΓΕΤ αν  έλαβε και έκαψε αυτή την ποσότητα και σε ποιο εργοστάσιο;

Όταν πάρουμε αυτές τις απαντήσεις θα επανέλθουμε για το σοβαρό αυτό θέμα.