ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Βόλος  15/04/2010                                               περ.37p/10/1358π

Προς το Δήμο Τρικκαίων

Α) Δήμαρχο κ. Ταμήλο Μιχαήλ

Β) Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρικκαίων

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Αξιότιμοι Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Πληροφορηθήκαμε ότι το σεβαστό Δημοτικό σας Συμβούλιο αποφάσισε την λειτουργία Τσίρκο με ζώα. Είναι γνωστό ότι τα όποια «θεάματα», που πραγματοποιούνται στα τσίρκο αυτά, προκύπτουν μετά από βάναυση εκπαίδευση των ζώων, πού πολλές φορές καταλήγει και στο θάνατο. Για το λόγο αυτό το «θέαμα» αυτού του είδους είναι βάρβαρο, κατακριτέο και θα πρέπει επί τέλους να απορριφθεί ως από όλους.

Είναι βέβαιο πώς τη βασική ευθύνη έχει η Πολιτεία, που επιτρέπει αυτού του είδους τα θεάματα τα οποία να σημειωθεί πως δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά, που κυρίως απευθύνονται, παρά μόνο μαθήματα για τον εξευτελισμό και τη  βαρβαρότητα απέναντι στα ζώα.

Σε κάθε περίπτωση ευθύνη έχουν και όσοι, με τον όποιο τρόπο, διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση, ακόμα και οι Δήμοι που παρέχουν χώρους, αλλά και όσοι πολίτες συμμετέχουν.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Να είστε βέβαιοι πώς τα όποια ΕΥΡΩ του ενοικίου του χώρου που παραχωρήσατε είναι ελάχιστα μπρος στην στάση σας απέναντι σε αυτού του είδους τα «θεάματα» και τους νέους και τις νέες.

Έχετε τη δυνατότητα με νεότερη απόφασή σας να αποτρέψετε την εγκατάσταση του τσίρκο στην πόλη σας, όπως έχει γίνει και σε άλλες πόλεις, όπως στο Βόλο και στη Ν. Ιωνία την Κοζάνη και αλλού.