ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ενόψει των εκλογών του 2009

Οι βουλευτικές εκλογές, υπό μια έννοια, είναι μια πρόκληση για το ΤΕΕ. Προεκλογικά για  να υπενθυμίσει προς όλα τα κόμματα τις θέσεις του, προϊόν διαρκούς μελέτης από επιστημονικές επιτροπές, συμπεράσματα Ημερίδων, Διημερίδων και Συνεδρίων, προπαντός ενός εκτεταμένου και διαρκούς διαλόγου με τους άλλους επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας. Θέσεις οι οποίες απηχούν τις απόψεις του τεχνικού κόσμου, αυτές που μετεκλογικά θα ζητήσει να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου με την όποια κυβέρνηση αναδείξει ο ελληνικός λαός.

Κατά την άποψη του ΤΕΕ, υπάρχουν πέντε κρίσιμα σημεία, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση, ώστε να μην επαναληφθούν βασικά λάθη του παρελθόντος:

1. Τα αναγκαία πρώτα μέτρα της νέας Κυβέρνησης, όπως και κάθε σοβαρό επόμενο μέτρο, θα πρέπει να υπηρετούν ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Να μη δημιουργήσουν στερεότυπα και αγκυλώσεις, που θα μπλοκάρουν τις προοπτικές προόδου της χώρας.

2. Χρειαζόμαστε ισχυρή δημόσια διοίκηση, σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να σταθούμε πέρα από διλήμματα του τύπου «λιγότερη ή περισσότερη». Όση είναι αναγκαία και με τις επιβεβλημένες αναδιαρθρώσεις. Ενδεχομένως αυτό να έχει κόστος, οπωσδήποτε πολύ χαμηλότερο από τις σπατάλες που προκύπτουν από την εντεινόμενη απαξίωση της δημόσιας διοίκησης και το κόστος που προκύπτει απ’ αυτό το γεγονός. Άλλωστε, όπως τονίζεται από τις διεθνείς στατιστικές προσεγγίσεις, η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες δαπάνες για τη δημόσια διοίκηση, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε . Νομοθεσία, απλή, κωδικοποιημένη, ενιαία.

3. Χρειαζόμαστε κανόνες, προδιαγραφές, διαφάνεια, διασπορά της απασχόλησης, χρονοδιαγράμματα, ελέγχους ποιότητας παντού.

4. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τον ένα από τους τρεις «εν δυνάμει» πόλους παραγωγής πλούτου στην Ελλάδα, το επιστημονικό και εξειδικευμένο δυναμικό της [οι άλλοι δύο είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός, που υπόκεινται, όμως, στις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας]. Η Ελλάδα, 27η χώρα παγκοσμίως ως προς το ΑΕΠ/κάτοικο, κατρακύλησε από την 33η θέση που κατείχε το 2002, στην 71η θέση στη διεθνή κατάταξη ως προς την ανταγωνιστικότητα, ακριβώς επειδή δεν αξιοποίησε αυτό το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Εμφανίζει μεγάλη υστέρηση ως προς την τεχνολογική ετοιμότητα, την καινοτομία και την οργανωτική ετοιμότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Την ίδια στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα, πάντα σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, δυνητικά κερδίζει πόντους ανταγωνιστικότητας, καθώς βρίσκεται στην 20η θέση ως προς τη διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών, τους οποίους, ωστόσο, συστηματικά απαξιώνει.

5. Έχουμε ανάγκη από το «βάθεμα και το πλάτεμα» της δημοκρατίας και αυτό θα επιτευχθεί εφόσον καταστήσουμε πιο έγκυρες και πλούσιες τις διαδικασίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, των ελέγχων, κάτι που προαπαιτεί την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, την παραχώρηση «έδαφος» στους φορείς οι οποίοι εκφράζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, στους φορείς οι οποίοι, διόλου τυχαία, είναι θεσμοθετημένα σύμβουλοι της Πολιτείας.

Τη δεδομένη στιγμή δεν αποτελεί στοίχημα για το ΤΕΕ η απλή κατάθεση προτάσεων. Στοίχημα για τον επιστημονικό οργανισμό των διπλωματούχων μηχανικών της χώρας είναι ο επηρεασμός των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών επιλογών, με βάση αυτές τις προτάσεις. Με την απαραίτητη υπόμνηση: το ΤΕΕ δεν έχει συμβάλει, ούτε με τις προτάσεις του, ούτε με τη δράση του, στην όξυνση των παθογενειών της χώρας. Αντιθέτως, έχει αγωνιστεί για να αποτραπούν.

Με αυτό τον προσανατολισμό παραθέτουμε κωδικοποιημένα, σε καίρια θέματα, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το ΤΕΕ και μετά τις εκλογές.

ΓΕΝΙΚΑ

Για να γίνει ορθολογικός προγραμματισμός της αντιμετώπισης των αναγκών που γεννώνται σε κάθε κοινωνικό σύνολο απαιτείται η διερεύνηση και η αξιολόγηση των δυνατών εναλλακτικών μορφών και λύσεων των προτεινόμενων παραγωγικών έργων .  Από την αξιολόγηση και διερεύνηση αυτή μπορεί να αποκλεισθούν Τεχνικά Έργα που είναι λιγότερο αποδοτικά, εμποδίζοντας, τόσο την εκτέλεση άλλων έργων που θα εκάλυπταν πλέον επείγουσας φύσης ανάγκες και θα ήταν αποδοτικότερα, όσο και την έγκαιρη επιστροφή των διατιθεμένων οικονομικών πόρων, καθώς και την ορθή κάλυψη αυτών τούτων των αναγκών που καλούνται τα έργα αυτά να καλύψουν.

Οι προϋπολογισμοί του κράτους είναι εικονικοί,  δεν  απαντούν στις σοβαρές χρηματοπιστωτικές κρίσεις, όπως αυτή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί την πραγματική οικονομία, ενώ οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε επικίνδυνη συρρίκνωση του ΠΔΕ, δεν αξιοποιούν τα ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ανατροφοδοτούμενης οικονομικής ανάπτυξης. Συντάσσονται με σκοπιμότητες, οι οποίες εν μέρει απορρέουν από μια διαρκή «προεκλογική» λογική.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οικοδομή

 • Καταγραφή όλου του δομημένου περιβάλλοντος και δημιουργία ταυτότητας (πράσινο κουτί) όλων των κατασκευών με προτεραιότητα στα δημόσια κτίρια
 • Προσδιορισμός της επικινδυνότητας κτηρίων συνάθροισης κοινού. Αντισεισμική προστασία των κτηρίων, με πιλοτικές εφαρμογές σε δημόσια κτήρια.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στα δημόσια κτήρια προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση.
 • Κίνητρα για την κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων.
 • Έμφαση στη συντήρηση του υπάρχοντος δομικού πλούτου [η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία πρώτη στην ιδιοκατοίκηση στην Ε.Ε.]. Υποχρεωτικός έλεγχος – συντήρηση του όλου κτιρίου.
 • Υιοθέτηση μέτρων στήριξης της «παράλληλης» βιομηχανίας (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, χάλυβας, αλουμίνιο, μια σειρά εξειδικευμένων καινοτόμων υλικών)
 • Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων του Ελληνικού μοντέλου παραγωγής του χώρου.
 • Μέτρα στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας, με κίνητρα απόκτησης πρώτης κατοικίας και προς τους οικονομικά ασθενέστερους.
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές – κατεδαφίσεις.

Υποδομές- Δημόσια Έργα

Ο τομέας παραγωγής των δημοσίων έργων αναδεικνύεται η ατμομηχανή εξόδου από την οικονομική κρίση στις περισσότερες χώρες. Για την Ελλάδα, που προσπαθεί να αναβαθμίσει τις υποδομές της, έχει ανάγκη από μικρά και μεσαία έργα στην περιφέρεια, έχει ανάγκη από μέτρα πρόληψης των συνεπειών, μελέτες και  έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές,  έχει μεγάλη σημασία η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων.

 • Αύξηση και αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ανακατανομή πόρων κα επενδυτικών προτεραιοτήτων, εκσυγχρονισμό του θεσμικού και διαδικαστικού πλαισίου και εξυγίανσή του με τη διαγραφή μη επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 • έργα τεχνικών υποδομών : εκτός από τα δρομολογημένα εθνικής κλίμακας μεγάλα έργα υποδομής και υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης -τεκμηριωμένα- των αναθεωρημένων στόχων των Προγραμμάτων, ένταξη έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Π/Υ μικρότερου των 5 εκ. € και αναθέρμανση των περιφερειακών κατασκευαστικών αγορών που έχουν συρρικνωθεί δραματικά την τελευταία διετία.
 • κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ
 • ενεργοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς(Ν. 3614/2008) με κατεύθυνση -εκτός από τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές με μικρά έργα μη επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ – και στις Περιφέρειες Στ. Ελλάδας και Ν. Αιγαίου που δεν καλύπτονται πλέον από την πολιτική της συνοχής (Περιφέρειες με Ακαθάριστο Προϊόν μεγαλύτερο του κοινοτικού μ.ο.)
 • Έμφαση σε έργα κοινωνικής υποδομής, αστικών αναπλάσεων, ΟΤΑ.

 

 

 

Τιμολόγηση των έργων – Γενικοί και ειδικοί όροι

Να προωθηθεί η εφαρμογή συστήματος που περιλαμβάνει :

· πλήρεις αναλύσεις εργασιών

· κατάλογο εγκεκριμένων τεχνικών οδηγιών

· κατάλογο προτύπων για υλικά και διαδικασίες

· αξιόπιστο σύστημα εφαρμογής στην τιμολόγηση της κάθε εργασίας

Συστήματα Δημοπράτησης και ανάθεση έργων -ΣΔΙΤ

· Το σημερινό σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης έργων χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις – εξειδικεύσεις.

· Για τη δημοπράτηση των έργων να υπάρχουν πλήρεις και εφαρμόσιμες τεχνικές μελέτες.

 • Άμεση χρηματοδότηση της σύνταξης των φακέλων έργων στο αρχικό τους στάδιο (αντίστοιχο μιας προκαταρκτικής μελέτης) και από τη φάση της σύλληψης της ιδέας υλοποίησης ενός έργου. Αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξουν ιεραρχήσεις, προτεραιότητες και ασφαλής χρηματοδότηση.
 • Η κατασκευή έργων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) δεν πρέπει να αφαιρεί πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Να γίνει άμεση απεμπλοκή μιας σειράς μικρομεσαίων δημοσίων έργων (ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σχολικά κτίρια) από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ και η επανένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
 • Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων να ισχύει καθολικά για όλα τα έργα που κατασκευάζονται για λογαριασμό του δημόσιου τομέα.

Η διαφάνεια στα δημόσια έργα

· Να καθιερωθεί δελτίο ταυτότητας έργου που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες μέσω του διαδικτύου.

· Να συσταθεί παρατηρητήριο για τα έργα που εκτελούνται, καθώς και την έγκαιρη δημοσιοποίηση κυλιόμενου προγράμματος μελετών που θα προκηρύσσονται ανά εξάμηνο.

 

Υλοποίηση των συμβάσεων. Επίβλεψη-Παρακολούθηση των έργων. Ευθύνες και θεσμική προστασία

· Να  ενισχυθεί η δημόσια διοίκηση ώστε να παίξει ενεργητικά το ρόλο της στην παραγωγή του δημοσίου έργου

· Να  ενισχυθεί η επίβλεψη των έργων με τη παρουσία του μελετητή στη διάρκεια του έργου με συμβουλευτικό – βοηθητικό ρόλο, αλλά και ευθύνη για τις οικονομικές προβλέψεις της μελέτης του

· Να τροποποιηθούν οι εξοντωτικοί για τους μικρούς και μεσαίους κατασκευαστές όροι συμμετοχής τους σε έργα που δεν συνδέονται με την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-13

Ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)

Με έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων (επιβαλλόμενες από διεθνή οικονομική κρίση), ολοκληρωμένη πολιτική στην Ψηφιακή Σύγκλιση και μεσο -μακροπρόθεσμη πολιτική και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ΜΜΕ στην πλειονότητά τους.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Περιφερειακών ανισοτήτων που προβλέπεται και θεσμικά.

Αναθεώρηση-τροποποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραμμάτων

α)  Τροποποίηση του Ν. 3614/2008 για τα ΣΔΕ

Το ΤΕΕ είχε εξ αρχής επισημάνει το βαρύ, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σε έναρξη εφαρμογής αλλά και σε λειτουργία νέο Σύστημα Διαχείρισης 2007-13 : διαχειριστικές αρχές 1ου και 2ου επιπέδου, νέοι Ενδιάμεσοι Φορείς, νέες Α.Ε., αλληλο-εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κεντρικούς φορείς και φορείς κέντρου -περιφέρειας, μεγάλο διαχειριστικό κόστος, κ.α.

 • Ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα με σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και τους φορείς
 • Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο
 • Διασφάλιση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στις επί μέρους επιλογές και αποφάσεις
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης συνολικά και σε μόνιμη βάση

β)  Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 την αντιμετώπιση, για πρώτη φορά, της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ για απλούστευση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο (μέχρι την θέση σε ισχύ των προτύπων επάρκειας του ΕΛΟΤ), με την οποία καταστρατηγούνται τα παραπάνω.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση για τη συντήρηση του λοιπού Εθνικού δικτύου πλην Αυτοκινητοδρόμων
 • Ψήφιση νόμου για τη σύγχρονη διοικητική και λειτουργική κατάταξη των οδών (σν βρίσκεται στα συρτάρια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από το 2000).
 • Λειτουργία των δέκα επτά ΣΕΑ (Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών) που προβλέπονται βάσει του προγραμματισμού της ΕΟΑΕ για την Εγνατία Οδό η οποία σε μήκος 670 χλμ. δεν διαθέτει ούτε ένα.
 • Επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης έργων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας και μείωσης της επικινδυνότητας των Μελανών Σημείων στα υπόλοιπα 6.000 χλμ του Εθνικού δικτύου, πέραν αυτών που έχουν υλοποιηθεί σε μήκος 2.000 χλμ.
 • Λειτουργία των πρώτων Σταθμών Ελέγχου Οχημάτων Επικινδύνων Εμπορευμάτων στο Διευρωπαϊκό Οδικό δίκτυο (με δεδομένες τις υποχρεώσεις μας προς την Ε.Ε. από το 2003).
 • Μέτρα για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας, το οποίο επιδεινώνεται ραγδαία με την είσοδο 150.000 νέων οχημάτων κατ’ έτος. Οι ρυθμοί αυτοί οδηγούν μαθηματικά στο “πλήρες μποτιλιάρισμα” σε 2-3 χρόνια.
 • Μέτρα για την ενθάρρυνση της πεζής κυκλοφορίας καθώς και των ποδηλάτων.
 • Δημιουργία:

– πεζοδρόμων

– οδών ήπιας κυκλοφορίας

– ποδηλατοδρόμων

– αναπλάσεων και αύξησης των χώρων πρασίνου σε συνδυασμό με περιοχές ήπιας κυκλοφορίας.

 • Άμεση σύνταξη Προδιαγραφών Ισόπεδων και Ανισόπεδων Κόμβων για να σταματήσουν να παρατηρούνται άστοχες ή πλημμελείς διαμορφώσεις Κόμβων (πάνω από 25% των ατυχημάτων συμβαίνουν στους Κόμβους βάσει διεθνών στοιχείων). Λήψη μέτρων σε υφιστάμενους Ισόπεδους Κόμβους στους οποίους σημειώνονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
 • Αποκατάσταση των ελλείψεων σε επίπεδο πληροφοριακής και οριζόντιας Σήμανσης και Ασφάλισης στο υπόλοιπο, πλην αυτοκινητοδρόμων, οδικό δίκτυο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ως βιομηχανία ορίζουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην ύπαρξη και την ανάπτυξη του βασικού παραγωγικού ιστού της χώρας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην αγορά οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις στη σύμμειξη προϊόντων της μεταποίησης και υπηρεσιών και στην αναδιάρθρωση προς την κατεύθυνση ανάδειξης νέων κλάδων και νέων επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες (συμβουλευτικές, μελετητικές, σχεδιαστικές, χρηματοοικονομικές κ.α.).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού που συντελείται στη δομή της βιομηχανίας και της οικονομίας είναι η αύξηση του ειδικού βάρους της γνώσης στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.

 • Να διευρυνθεί ο εκσυγχρονιστικός πυρήνας της σημερινής βιομηχανίας και να αναδειχθούν νέες οικονομικές δραστηριότητες και νέοι κλάδοι που αξιοποιούν τη γνώση και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Χρειάζεται εντατικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας, προκειμένου η ελληνική παραγωγή να απεγκλωβιστεί από τη διπλή ανταγωνιστική πίεση που δέχεται – από «φθηνούς παραγωγούς» (δηλαδή από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες φθηνού κόστους εργασίας που δεν είναι πια μόνον ανειδίκευτη) και από ποιοτικά υπέρτερους παραγωγούς. Να υποστηρίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη, σε σχέση με την οργάνωση, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση.
 • Να υποστηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακοί κλάδοι.
 • Αξιοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγοεπισκευαστικής) με ανάθεση εθνικών προγραμμάτων προμήθειας, όπως κάνουν οι άλλες χώρες της Ε.Ε.
 • Ενίσχυση και στήριξη της απασχόλησης με διασφάλιση των εργασιακών κεκτημένων.
 • Να δοθεί βαρύτητα στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων από τις βιομηχανικές/επιχειρηματικές δραστηριότητες, να γίνονται τακτικοί συστηματικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και οδηγιών.
 • Να εφαρμόζεται και να ελέγχεται η εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών σε όλα τα στάδια των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι βασικές δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας κατά 20% και μερίδιο των ΑΠΕ στο 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020, πρέπει να αποτελούν και τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Χρειάζεται προσδιορισμός ενός  θεσμικού πλαισίου που θα οριοθετεί πλήρως το σύνολο των ενεργειών, από τους κανονισμούς έως τα χρηματοοικονομικά πλαίσια και δεν θα παραπέμπει σε παράλληλα κείμενα χρηματοδοτήσεων, αδειοδοτήσεων κλπ. Οι ΑΠΕ και γενικότερα η ενέργεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ένα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας για άμεσο και εύκολο πλουτισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας (όπως και νερού, η ανακύκλωση υλικών) είναι λίθος μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Η τιμολογιακή πολιτική δεν πρέπει να αγνοεί το εντεινόμενο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχιας, στα όρια της οποίας εντάσσονται όλο και μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες. Το Ελληνικό Δημόσιο να έχει τον στρατηγικό έλεγχο του τομέα.

Για την υλοποίησή τους προτείνονται για κάθε ενεργειακό τομέα συγκεκριμένα μέτρα:

Πετρέλαιο

 • Προώθηση μαζικών επιβατικών μεταφορών σε βάρος των ιδιωτικών αυτοκινήτων-επέκταση και ευρεία χρήση ηλεκτροκίνητων τραίνων
 • Διείσδυση αποδοτικότερων κινητήρων – υβριδικών τεχνολογιών – χρήση φυσικού αερίου (προτεραιότητα στα λεωφορεία Φ.Α. και στην αντικατάσταση των βαρέων φορτηγών παλαιάς τεχνολογίας)
 • Διείσδυση βιοκαυσίμων στο 10% των πετρελαιοειδών το 2020
 • Προώθηση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση- ψύξη (τριπλασιασμός έως το 2020)
 • Εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση στα κτίρια (εφαρμογή ΚΕΝΑΚ κλπ). Η παραγωγή θερμότητας και ψύξης με χρήση ΑΠΕ πρέπει να έχουν καθολική εφαρμογή, ιδιαίτερα στο κτηριακό τομέα. Η απαίτηση για μετά το 2018 είναι το μηδενικό ισοζύγιο για τα κτήρια.

Φυσικό Αέριο

 • Επέκταση δικτύων για την ευρύτερη δυνατή χρήση του στις πόλεις και βιομηχανίες (από το σημερινό 30% στο 55%)
 • Μείωση του ποσοστού χρήσης του στην ηλεκτροπαραγωγή (από το σημερινό 70% στο 45%, όπως όλες σχεδόν οι άλλες χώρες της Ε.Ε.)
 • Αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης LNG

Ηλεκτρισμός

 • Προώθηση του προγράμματος κατασκευής των νέων μονάδων της ΔΕΗ για την απόσυρση των παλαιών ρυπογόνων και αντιοικονομικών μονάδων της (περίπου 2500MW) το ταχύτερο δυνατόν
 • Προώθηση ΑΠΕ (προτεραιότητα στα αιολικά) μέχρι τα όρια ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος (Διασύνδεση Κυκλάδων και άλλων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα- ενίσχυση γραμμών μεταφοράς και δικτύων προς τις περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού). Ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας.
 • Αξιοποίηση του σημαντικού αναξιοποίητου υδροδυναμικού με ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων πολλαπλού σκοπού. Κατασκευή αντλητικών υδροηλεκτρικών έργων που επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ
 • Ο Διαχειριστής Δικτύου να εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές στο δίκτυο για να διευκολυνθεί η διείσδυση των ΑΠΕ.

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο χωρικός σχεδιασµός περιλαµβάνει µέτρα συντονισµού των χωρικών επιπτώσεων άλλων τοµεακών πολιτικών, ώστε να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη µεταξύ των περιφερειών και να ελεγχθεί η αλλαγή χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Στον χωρικό σχεδιασµό περιλαµβάνονται στοιχεία εθνικού και διακρατικού σχεδιασµού, περιφερειακής πολιτικής και σχεδιασµού, καθώς και λεπτοµερή σχέδια χρήσεων γης.

 • Ανάγκη συµµετοχής της χώρας µας στις διαδικασίες και στα όργανα διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της χωροταξίας και του χωρικού σχεδιασµού, σε διακρατικά και διαπεριφερειακά δίκτυα της ευρύτερης περιφέρειάς µας.
 • ανάπτυξη διασυνοριακών / διακρατικών συνεργασιών σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος.
 • αύξηση της εξουσίας και των αρµοδιοτήτων των περιφερειακών διαχειριστικών αρχών, µε παράλληλη διατήρηση της ελεγκτικής δράσης στην κεντρική εξουσία. Στήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, της υλικοτεχνικής υποδοµής και της ποιότητας ζωής των τοπικών περιφερειακών κοινωνιών.
 • βελτίωση της εφικτότητας του σχεδιασµού.
 • δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς τις εξής κατευθύνσεις:
 • Ενεργή διαχείριση υφιστάµενων προστατευόµενων ζωνών και προσδιορισµός νέων περιοχών για ειδική περιβαλλοντική προστασία, συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών στις οποίες το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον υφίσταται πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. ακτές, παραποτάµιες και παραλίµνιες ζώνες, περιοχές αρχαιολογικών χώρων, περιοχές φυσικού κάλλους, κλπ.)
 • Ανακύκλωση, µείωση παραγωγής αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων. Συνδυασµός φορολογικών, ρυθµιστικών και χωρικών µέτρων.
 • Σχεδιασµός προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης. Συντονισµένη χωρική προσέγγιση µε έµφαση στο τοπικό επίπεδο, ειδικότερα στον τοµέα της χρήσης του εδάφους.
 • Ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, µε έµφαση στις υποβαθµισµένες βιοµηχανικές και τουριστικές περιοχές, στις αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές, στις ορεινές, νησιωτικές και παραµεθόριες περιοχές.
 • Αστική ανανέωση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων πόλης και των εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών ζωνών. Προώθηση της επαναξιοποίησης του εγκαταλελειµµένου και κενού αστικού εδάφους.
 • Συµµετοχή των πολιτών
 • Συνεργασία µεταξύ κεντρικών πόλεων και γύρω δήµων για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, ή τη χωροθέτηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.
 • Προώθηση πολυκεντρικότητας σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ιεραρχηµένων αστικών δικτύων. Ενίσχυση, πέρα από τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, και των µεσαίων και µικρών πόλεων.
 • Αντιµετώπιση των ελλείψεων στο στεγαστικό τοµέα, µέσω προώθησης της οργανωµένης κατασκευής νέων κατοικιών. Προώθηση και στήριξη των σχετικών φορέων.
 • Ανακούφιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τον τοµέα της κυκλοφορίας, µέσω µεταξύ άλλων βελτίωσης της αλληλεξάρτησης των περιοχών κατοικίας και των θέσεων εργασίας, προώθησης της χρήσης των ΜΜΜ στον αστικό και περιφερειακό χώρο και µετατόπισης των υπεραστικών µεταφορών σε µέσα σταθερής τροχιάς και σε θαλάσσιες οδούς.
 • Παρακολούθηση με αυτόματο τρόπο και χρήση δορυφορικών εικόνων της δόμησης και εντοπισμό της αυθαίρετης.
 • Διαρκής έλεγχος των κατασκευών, με πρόβλεψη σύστασης υπηρεσίας ελέγχου των κατασκευών σε επίπεδο περιφέρειας ή και δήμου. Υποχρεωτικός έλεγχος όλων των νέων κατασκευών στη φάση των τοιχοποιιών και στη φάση οριστικής παραλαβής για την αποφυγή και νέας γενιάς αυθαιρέτων.
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και τις άδειες δόμησης.
 • ΠΔ για το ΜΗΚΙΕ (Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων)
 • Διάταξη για τον έλεγχο οικιστικής νομιμότητας των μεταβιβαζομένων δομημάτων
 • Επιτάχυνση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων
 • Κωδικοποίηση νομοθεσίας, επιτελικός – ερμηνευτικός ρόλος της ΔΟΚΚ
 • Αναθεώρηση του ΓΟΚ
 • Υπηρεσία κατεδαφίσεων.

Σε προτεραιότητα και ως προϋπόθεση:

 • Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέχρι το 2025.
 • Καμία περιοχή εκτός σχεδιασμού και προσδιορισμού χρήσεων γης.
 • Μέχρι τότε κατάργηση των παρεκκλίσεων και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
 • Ρεαλιστικά, ειλικρινή και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.
 • Ολοκλήρωση/ επικαιροποίηση ρυθμιστικών σχεδίων μεγάλων πόλεων και Αθήνας.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 • Εκσυγχρονισμός του κράτους σε θέματα Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών.
 • Επίσπευση των εργασιών μετάφρασης των Ευρωπαϊκών Προτύπων.
 • Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης για πρόσβαση στα πρότυπα του ΕΛΟΤ μέσα από ευέλικτες μορφές διάθεσης αυτών (π.χ. και μέσω της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ).
 • Ενίσχυση των Φορέων του Δημοσίου, που έχουν σχετικές με την ποιότητα εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες.
 • Συστηματική εκπαίδευση των φορέων υλοποίησης των τεχνικών έργων με έμφαση αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και προσαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και εξασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες βεβαίωσης προσόντων φυσικών προσώπων.
 • Βελτίωση της υποστήριξης των ΜΜΕ παραγωγών σε θέματα εφαρμογής της Τυποποίησης, ιδιαίτερα στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
 • Άμεση σύσταση Φορέα Εποπτείας της Αγοράς. Να εξασφαλίζεται η συμφωνία των κυκλοφορούντων προϊόντων και υλικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα όπου αυτό απαιτείται.
 • Προβολή των προτύπων που αναφέρονται στα επιτρεπτά όρια ρύπων, μεθοδολογιών μέτρησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ορθών τακτικών διαχείρισης απορριμμάτων. Το ίδιο για τα πρότυπα που αναφέρονται στα τρόφιμα.
 • Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού που κυριαρχεί στην ελληνική αγορά, καθώς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων δομικών προϊόντων με μέτρα όπως:

ü Επιτάχυνση του ρυθμού της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ιδιαίτερα της Οδηγίας των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ.

ü Άμεση προώθηση της πιστοποίησης των δομικών προϊόντων.

ü Εξασφάλισης ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικά πρότυπα όπως π.χ.  στους Ευρωκώδικες.

ü Οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των πολιτών, των φορέων των μηχανικών και των αρμοδίων υπηρεσιών, κυρίως για την σήμανση CE.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ø Στην 15ετία από την έναρξη σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου έχει ολοκληρωθεί μόνο το 17% του έργου (σε έκταση της χώρας το 6%), ενώ με βάση το τρέχον πρόγραμμα κτηματογράφησης των αστικών κέντρων θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2012 μόνο το 40% του έργου (σε έκταση της χώρας το 10%)

Ø Στην 30ετία και πάνω από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου  – «περί οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δημοσίων δασικών εκτάσεων» (Ν. 248/76), «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει διατάξεων της χώρας» (Ν. 998/79) – δεν έχει τελεσίδικα οριοθετηθεί καμία δημόσια δασική έκταση, δεν έχει κυρωθεί ούτε ένας δασικός χάρτης στο σύνολο της χώρας

Ø Στην 70ετία από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου καθορισμού αιγιαλού και παραλίας υπάρχει θεσμοθετημένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας μόνο για το 20% της ελληνικής ακτογραμμής

Ø Στην 5ετία λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων ως Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε ως μεταβατική λύση στο θεσμό αλλά αντίθετα το όλο σύστημα έχει προσθέσει στις συναλλαγές κόστος χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσμα και αρκετές φορές μάλιστα «εκσυγχρονισμένη» γραφειοκρατία

1. Ίδρυση Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς της χώρας

Το προϋπολογιζόμενο  συνολικό κόστος λειτουργίας των Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων (μισθοδοσία, τεχνικό τμήμα, ενοίκια, κλπ) μπορεί να καλυφθεί από το σύνολο των εσόδων, όπως αυτά μέχρι σήμερα έχουν καθοριστεί και εισπράττονται, χωρίς να υπολογίζονται στα έσοδα οι παρακρατήσεις υπέρ τρίτων π.χ. ΤΑΧΔΥΚ.

2. Οργάνωση του ΟΚΧΕ ως φορέα λειτουργίας του ψηφιακού Εθνικού Κτηματολογίου στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας.

Επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις ΟΚΧΕ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ώστε ο ΟΚΧΕ να οργανώσει την εκ του νόμου αρμοδιότητά του για την υποστήριξη και τον συντονισμό της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

3. Σύνταξη Δασικών Χαρτών και θεσμοθέτηση της γραμμής αιγιαλού στο σύνολο της χώρας στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου την επόμενη 4ετία.

Επανεπιβεβαίωση ή αποσαφήνιση από την νέα Βουλή του νομοθετικού πλαισίου σύνταξης δασικών χαρτών. Δασοκτόνοι έχουν αποδειχτεί όχι κυρίως οι νόμοι αλλά η θεσμική ασάφεια και κάθε εμπόδιο ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.

4. Προγραμματισμός ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου έως το 2016

Προαπαιτήσεις για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου προγράμματος αποτελούν:

I. Η ύπαρξη θεσμικών γραμμών (δασικός χάρτης και γραμμή αιγιαλού)

II. Η ολοκλήρωση και αξιοποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, αναγκαίου για  την αποφυγή περαιτέρω καταλογισμών σε βάρος της χώρας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση

III. Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας της κτηματογράφησης. Με τα σημερινά δεδομένα δεν θα απαιτηθεί η χρηματοδότησή του από την Πολιτεία, αν όλοι οι ανταποδοτικοί πόροι αξιοποιηθούν για τη σύνταξη του, όπως και προβλέπεται. μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τα δημόσια οικονομικά περίοδο της χώρας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στη Ελλάδα παρατηρείται η εξής διεθνής πρωτοτυπία, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια. Η χώρα είχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,  η ανεργία των νέων επιστημόνων αυξήθηκε ραγδαία.

Η βάση του προβλήματος προέρχεται από το μοντέλο ανάπτυξή της το οποίο, αν και έχει ιστορικές ρίζες, τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στο δανεισμό και την υπερχρέωση του κράτους και των νοικοκυριών, στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις χωρίς σχέδιο και όραμα, στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας και στην εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος.

Οι ανάγκες για αξιοποίηση των μηχανικών και των επιστημόνων είναι δεδομένες. Η χώρα υστερεί στις υποδομές, στην τεχνολογική της ετοιμότητα, στην καινοτομία και στην οργάνωση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 • Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση του ρόλου και των συνθηκών απασχόλησης των μηχανικών και των επιστημόνων αποτελεί τον καταλύτη για την πανθομολογούμενη αλλαγή που απαιτείται στο μοντέλο ανάπτυξης της Χώρας. Δηλαδή, από το μοντέλο του μεταπρατισμού και της κατανάλωσης προς το μοντέλο της παραγωγικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 • Το κριτήριο απασχόλησης και αναβάθμισης του ρόλου των επιστημόνων πρέπει να αποτελεί οριζόντια απαίτηση για όλες τις στρατηγικές και τα μέτρα ανάπτυξης της Χώρας.
 • Μόνιμη και όχι περιστασιακή απασχόληση μηχανικών, χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η ανταποδοτικότητα και η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξαρτάται από την εξασφάλιση σταθερότητας στην απασχόλησή.
 • Προστασία και αναβάθμιση του ρόλου των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών. Ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Χώρας. Είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν μόνιμα πολλαπλά κίνητρα για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, για εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού, για εταιρικές συνεργασίες. Αναβάθμιση του επιπέδου των μελετών, διατήρηση των ελαχίστων ορίων αμοιβών. Υπεράσπιση ενός φορολογικού συστήματος που είναι αποδοτικό για το κράτος και δίκαιο για τους μηχανικούς. Αύξηση του ατομικού αφορολόγητου ορίου.
 • Στρατηγική ανάπτυξης και επιστήμονες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί με μόνο πιλότο την ελεύθερη αγορά και το κέρδος των επιχειρήσεων. Απαιτείται να συγκεντρώσει την προσπάθειά της σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο δεν προέκυψε ούτε από τα 4 ΚΠΣ που σχεδιάστηκαν.

Ένα παράδειγμα – Τουριστική Ανάπτυξη

Η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό προορισμό και διαθέτει πολλαπλά τουριστικά πλεονεκτήματα. Η ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει οργανωμένες παρεμβάσεις οι οποίες διασφαλίζουν τον φυσικό και ανθρωπογενή πλούτο της. Ενδεικτικές δράσεις οι οποίες θα πρέπει να σχεδιαστούν / χρηματοδοτηθούν και αφορούν κυρίως μηχανικούς:

 • Πολεοδομικές – Χωροταξικές μελέτες
 • Αναβάθμιση κτιρίων αλλά και εγκαταστάσεων κτιρίων (αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων, προσαρμογή πρόσοψης καταλυμάτων στο περιβάλλον, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, προληπτική συντήρηση)
 • Έργα συλλογής και εξοικονόμησης νερού
 • Βιολογικοί καθαρισμοί, επεξεργασία στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση
 • Έργα προστασίας – ανάδειξης δασικού πλούτου, παραλίων κλπ. Αναβάθμιση Πρόσβασης (δρόμοι, Λιμενικά έργα, Αεροδρόμια, Ελικοδρόμια, προσαρμογή – συντήρηση σκαφών για περιηγήσεις κλπ)
 • Τυποποίηση, πιστοποίηση, ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων

Οι παραπάνω επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη ενεργοποίηση  πολλαπλών άλλων επιστημονικών τομέων (Τουριστικό Management, Πολιτιστικό management, Εκπαιδευτικοί – σχολεία με στόχο την επιμόρφωση του πληθυσμού σε ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία και αναβάθμιση τουριστικής συνείδησης κλπ) μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλού επιπέδου και να αναβαθμίσουν τον τουριστικό προορισμό.

Ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα. Η Πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίσει αξιοπρεπή ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα μέσα από ειδικά προγράμματα όπως:

 • Επιδότηση για εξοπλισμό έναρξης επαγγέλματος (λογισμικό, συσκευές, όργανα μετρήσεων κλπ)
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης / εξειδίκευσης
 • Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών
 • Επιδοτούμενες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας με πλήρη δικαιώματα, ιδιαιτέρως σε ΜΜΕ επιχειρήσεις

 

Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

 • Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας, επαναπροσδιορισμός του ως συμβούλου και αποποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων του.
 • Επανακατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας, με βάση τους κινδύνους που ενέχουν.
 • Απαίτηση για υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των τεχνικών ασφαλείας.
 • Επιμόρφωση των Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Ενοποίηση των 3 κλάδων (κοινωνικού, τεχνικού, υγιειονομικού) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Προτυποποίηση των διαδικασιών πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Υιοθέτηση ενιαίου δελτίου αναγγελίας εργατικού ατυχήματος για όλες τις επιχειρήσεις, με ταυτόχρονη ίδρυση και λειτουργία ειδικού φορέα, επιφορτισμένου με την μελέτη και ανάλυσή τους.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία
 • Αλλαγές σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
 • Πλήρης μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της τεχνικής εκπαίδευσης. Για όλες να υπάρχει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Να μην υπάρχουν κενά στην παραγωγή του αναγκαίου τεχνικού δυναμικού.
 • Χωροταξική και θεματική αναδιάταξη και σύμπτυξη των ΑΕΙ σε όλη τη χώρα. Σύνδεση τους με τις ανάγκες και προοπτικές προόδου της χώρας.
 • Μία ταχύτητα μηχανικών από τα ΑΕΙ με πέντε χρόνια ενιαίων σπουδών, εργαστήρια, επίπεδο καθηγητών, χρηματοδότηση αντίστοιχη των Πολυτεχνικών Σχολών. Μεταβατικές διατάξεις που δεν θα αδικούν κανένα.
 • Το τεχνικό έργο παράγεται συνήθως, πλέον, από ομάδα όπου συνεργάζονται όλες οι βαθμίδες τεχνικών. Για όλους πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, ρόλων και ευθυνών. Για όλους η εργασία είναι ενδιαφέρουσα, σημαντική και σύνθετη, αφού απαιτεί ένα επίπεδο αλληλο-συνεννόησης και αφομοίωσης της νέας τεχνολογίας.
 • Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι αντίστοιχες των αναγκών που θα κληθούν να καλύψουν, της απασχόλησης που θα έχουν.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπορεύονται για τους αποφοίτους ΑΕΙ από το γνωστικό τους υπόβαθρο.
 • Στήριξη των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος.
 • Να μην υπάρχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα νησίδες όπου δεν μπορεί να παρέμβει το ελληνικό κράτος.
 • Δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρξουν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που να παρέχουν σπουδές μηχανικών, αντίστοιχες αυτών που επιτάσσει το Δημόσιο Συμφέρον και η ασφάλεια των κατασκευών.
 • Διαρκής αναβάθμιση των Πολυτεχνικών Σχολών, αντιπαλότητα σε κάθε μέτρο που οδηγεί στην υποβάθμιση τους.
 • Η ανάπτυξη, αφομοίωση και εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών τεχνολογιών είναι απόρροια της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 • Ανθρώπινες συνθήκες ζωής και πρόνοιας για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση, ικανή για να στηρίξει την κοινωνική πολιτική σε κρατικό επίπεδο και την καταβολή των εισφορών σε ατομικό.
 • Δημόσιος, κοινωνικός, αναδιανεμητικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος.
 • Εφαρμογή τριμερούς χρηματοδότησης.
 • Το ΤΣΜΕΔΕ υπήρξε το πλέον υγιές Ταμείο έχοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες. Να επεκταθούν αυτές και στα άλλα ταμεία.
 • Τα αποθεματικά των ταμείων να αξιοποιούνται υπέρ αυτών.
 • Απαιτείται σαφής και νομοθετημένη εγγύηση, από την Πολιτεία, του συνόλου των κατατεθειμένων στο τραπεζικό σύστημα (κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος) διαθεσίμων των ασφαλιστικών Ταμείων.
 • να απαγορευθεί η ρευστοποίηση, σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της κρίσης, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, μετοχικών η ομολογιακών αξιών.
 • Να μη χρησιμοποιηθούν τα ταμιακά διαθέσιμα οποιουδήποτε τομέα των 13 νέων (υπερ)Ταμείων, για την κάλυψη αντίστοιχων ταμιακών αναγκών άλλου τομέα του ίδιου (υπερ)Ταμείου.
 • Καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.
 • Οικονομίες κλίμακας. Έλεγχος στην τιμολόγηση των φαρμάκων και των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ενιαίος κλάδος υγείας σε πρώτη φάση όλων των επιστημόνων με πλήρη μηχανογράφησή του στη φάση λειτουργίας του, με στόχο την ενοποίηση του κλάδου για όλους τους ασφαλισμένους
 • Καμία αύξηση σε περίοδο κρίσης των εισφορών των ασφαλισμένων.
 • Να κτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή και αυθαιρεσία. Να καταβάλει το κράτος τις υποχρεώσεις και τα χρέη. Όχι με νομοθετικές ρυθμίσεις παράκαμψη των θεσμοθετημένων εισφορών προς τα Ταμεία.
 • Λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με ανακατανομή των υφιστάμενων εισφορών των ασφαλισμένων του.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το περιβάλλον χρειάζεται άμεσες και στοχευμένες δράσεις με χρονοδιαγράμματα και πόρους, με δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων, καθώς και ολόπλευρη ενίσχυση των υπηρεσιών που επιβλέπουν την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως και των μηχανισμών ελέγχου.

Φυσικές καταστροφές

 • Δημιουργία ενός Εθνικού – ενιαίου – Φορέα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης από φυσικές καταστροφές
 • Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας
 • Να κηρυχθούν τα καμένα δάση αμέσως αναδασωτέα, χωρίς παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις και να προχωρήσουν με βάση εθνικό σχέδιο οι αναδασώσεις.
 • Να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες που έχουν ήδη συνταχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου μέσα στο 2008.
 • Να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα άμεσου
  εντοπισμού δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας έρευνες και μεθόδους που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα (πανεπιστημιακά ιδρύματα, Αστεροσκοπείο κλπ.)..
 • Παράλληλα να συσταθεί Μόνιμη Επιτροπή για τη συλλογή, σύνθεση, ερμηνεία και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για τις μεγάλες πυρκαγιές, την τεκμηρίωση και εφαρμοσμένη έρευνα. κ.ά.

Κλιματική Αλλαγή

 • Προστασία των ελεύθερων χώρων, της πρόσβασης στις δασικές εκτάσεις και τους αιγιαλούς.

· Αξιοποίηση ως πάρκων των χαρακτηρισμένων Μητροπολιτικών πάρκων.

 • Yπουργείο Περιβάλλοντος, ως αναγκαία αλλά όχι, από μόνη της, και ικανή συνθήκη για τη χάραξη και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

Βιοποικιλότητα

 • ίδρυση ανεξάρτητου κρατικού Επιστημονικού Φορέα Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας
 • οργάνωση κρατικού Δικτύου Καταγραφής – Μελέτης – Παρακολούθησης Οικοσυστημάτων και Υγροτόπων, καθώς και της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, καθορισμός κανόνων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Προάσπιση της  Συνταγματικής ρύθμισης για  το περιβάλλον (άρθρο 24)

Διαχείριση υδατικών πόρων

 • συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη εξοικονόμησης νερού ύδρευσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης από τις ΔΕΥΑ
 • μέτρα για την λειψυδρία με την διαχείριση της ζήτησης
 • ενίσχυση της υδατικής έρευνας
Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Σήμερα παράγονται περί τους 4,8 εκατομμύρια τόνους Α.Σ.Α. ετησίως, που περιλαμβάνουν κυρίως τα απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες, καθώς και ένα μέρος των στερεών αποβλήτων που παράγονται από εμπορικές δραστηριότητες, με προοπτική να φθάσουν τα 5,2 εκατομμύρια τόνους το 2016.

 • Να υιοθετηθούν διαφανέστερες και πλέον αξιόπιστες στάσεις για το ξεπέρασμα εμποδίων όπως αυτά της κοινωνικής αποδοχής.
 • Να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των μελετητών στο έργο τους χωρίς παρασκηνιακές παρεμβάσεις καθοδήγησης των τελικών αποτελεσμάτων, κύρια ως προς το ζήτημα των χωροθετήσεων.
 • Να συνεκτιμάται η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.
 • Να αναπτυχθούν προγράμματα (από τους ΟΤΑ) με διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.

Ερημοποίηση – λειψυδρία

Μείζονες ρυπάνσεις (π.χ.  Ασωπός – Μαλιακός)