Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την «καθαρή» ενέργεια

Το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμη πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), παρουσίασε ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη. Θεσμοθετείται εθνικός στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ κατά 20% στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας το 2020.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και όχι μία αποσπασματική πολιτική, ώστε να πραγματοποιηθεί η στροφή της οικονομίας προς την πράσινη ανάπτυξη. “Ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δημοσιονομικής κρίσης και της μείωσης της ανταγωνιστικότητας, η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη στρατηγική που μπορεί να δώσει μακροχρόνια προοπτική ευημερίας”, αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μέσω του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ:

  • Θα διασφαλισθεί η ταχύτερη δυνατή έκδοση αδειών
  • Θα προσφερθούν στην αγορά ιδιαίτερα επικερδής επενδυτικές ευκαιρίες
  • Θα διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον με την είσπραξη εσόδων από τους διαγωνισμούς
  • Θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ενεργειακής ισχύος από ΑΠΕ
  • Θα πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις και θα διασφαλισθεί η μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας στη χώρα μας.