ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας έχει, από πολύ καιρό τώρα, επισημάνει τα προβλήματα που υπάρχουν στα πόσιμα νερά, όχι μόνο στη Μαγνησία, αλλά σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας. Το πρόβλημα των νερών είναι μια ωρολογιακή βόμβα που κάποια στιγμή θα ξεσπάσει και θα φανερωθεί το πρόβλημα σε όλη του την έκταση.

Στην περιοχή της Μαγνησίας, ακόμα και στο Πήλιο, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του πόσιμου νερού, που μερικά είναι δυσεπίλυτα. Έχουμε εμπιστοσύνη στη Διεύθυνση Υγιεινής και στις προσπάθειες τις οποίες κάνει για τη διαπίστωση και τον έλεγχο της κατάστασης. Φοβούμαστε όμως ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα και παρά τις προσπάθειές της, δε μπορούν να λυθούν χωρίς τη συνδρομή, την ευαισθησία και τις ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι υποχρέωση όλων, Δήμων και Υπηρεσιών, να ενημερώνουν τους πολίτες για τα προβλήματα που υπάρχουν, ή εμφανίζονται, ώστε να λαμβάνουν τα μέτρα τους για την προστασία της υγείας τους. Η λύση δεν είναι το εμφιαλωμένο νερό, αλλά η αντιμετώπιση της ρύπανσης πηγών και δικτύων. Σε κάθε περίπτωση πληρώνουμε τις αμαρτίες και τις συνέπειες των δικών μας λαθών.