To KEMEBO για το Μουσείο της Κάρλας

Στις 22-9-2010 στο Δημαρχείο της Ν. Ιωνίας Βόλου  έγινε συνάντηση μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου  κας. Ιφ. Καγκάλου με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Ν. Μαγνησίας και Ν. Λάρισας που δρουν στην παρακάρλια περιοχή. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να διαφανεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι Μ.Κ.Ο. στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον και τον πολιτισμό στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα. Αποφασίστηκε τελικά να καθιερωθεί ένα κοινωνικό συμβούλιο που θα  συγκαλείται κατά τακτά διαστήματα και παρεμβαίνει , γνωμοδοτώντας για θέματα που σχετίζονται με το έργο της επανασύστασης της λίμνης Κάρλας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. – ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ, της μοναδικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται ενεργά από το 2003 στην περιοχή της Κάρλας ,  κ. Σ. Γκανάτσιος εξέθεσε τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου ανασύστασης της λίμνης Κάρλας με την ύπαρξη πολυάριθμων νεκρών αγελάδων και νεκρών ψαριών στην περιοχή και τόνισε το ρόλο που διαδραματίζει το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. ως εκφραστής της τοπικής κοινωνίας  και ζήτησε τη συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Κάρλας σε ό,τι αφορά τον τομέα παρακολούθησης και γνωμοδότησης των τεχνικών έργων και στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι που στο παρελθόν δεν είχε γίνει. παρά τις προσπάθειες του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

Επίσης, υπέβαλε υπόμνημα  με έγγραφα που αποδεικνύουν τις δραστηριότητες του Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας ,που βρίσκεται στα Κανάλια, ζητώντας από την κα Πρόεδρο να παρέμβει και να ενεργήσει έτσι ώστε να διευθετηθεί το πολύ σοβαρό ζήτημα που προκύπτει από την ύπαρξη στα Κάνάλια  δύο θεματικά όμοιων Μουσείων , δηλ. του Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας που διαχειρίζεται η Μ.Κ.Ο. ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. -το οποίο ήδη υφίσταται και λειτουργεί με μεγάλη δράση και επισκεψιμότητα από το 2005  -και του υπό κατασκευή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Πόλιτισμού που κατασκευάζει το Υπουργείο Υποδομών και θα το διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας. Το έγγραφο του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.  αναλυτικά έχει ως εξής:

Η εταιρεία ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ., Αστική μη Κερδοσκοπική, ιδρύθηκε το 2003 από ανήσυχους και δημιουργικούς ανθρώπους με σκοπό να αναδεχθεί η πλούσια μνημειακή και γενικά πολιτιστική παράδοση της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κάρλας.  Αξιοποίησε με σεβασμό και «μεράκι» όσο το δυνατό περισσότερες πηγές και συνέλεξε υλικό, αναπαράστησε μέσα που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια πριν, για να εξοπλιστεί το μουσείο που αποτελούσε όνειρο.

Ο ζήλος και η προσπάθεια απέδωσαν.  Ο σύλλογος ενέταξε στο Leader ΙΙ, το έργο μετατροπής ενός παλαιού κινηματογράφου που λειτούργησε στα Κανάλια από το 1973 έως το 1984, σε ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ.  Έκτοτε και μέχρι σήμερα στο χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων ενώ οι επισκέψεις ανέρχονται στα 7.000 και πλέον άτομα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας σχεδιάστηκε από το 2008 και βρίσκεται σε εξέλιξη στα Κανάλια Μαγνησίας (δηλ. στο ίδιο χωριό που έχει την έδρα και τις δραστηριότητές του το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας)  η κατασκευή ενός αντίστοιχου έργου που αφορά τη δημιουργία Μουσείου, το οποίο σύμφωνα με τη Μελέτη και την Τεχνική Έκθεση ονομάζεται Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι δράσεις και οι λειτουργίες που αναφέρονται στη μελέτη για το υπό σύσταση Μουσείο  είναι ταυτόσημες και αντίγραφο των δράσεων ,σκοπών και εκθεμάτων του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ, πέραν και της ονομασίας του υπό δημιουργία Μουσείου, η οποία σχεδόν ταυτίζεται με την ονομασία του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση στους επισκέπτες (μικρούς και μεγάλους) και στους φορείς, καθώς  οι δραστηριότητες του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. και του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ  από πολλούς ήδη και τώρα θεωρούνται δράσεις του υπό σύσταση Μουσείου. Η συμπεριφορά  αυτή με την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Μουσείου στον ίδιο χώρο αντιβαίνει τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι με την ίδια ως άνω μελέτη και τεχνική έκθεση του 2008 σχεδιάζεται στον οικισμό Στεφανοβίκειο, παρακείμενο των Καναλίων , η κατασκευή και η ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης με ταυτόσημες δραστηριότητες με αυτές του υπό ίδρυση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού στα Κανάλια (βλ. σελ. 18-19 & 26-27 της άνω μελέτης).

Την ευθύνη υλοποίησης κατασκευής του υπό σύσταση Μουσείου έχει το Υπουργείο Υποδομών ενώ τη λειτουργία του Μουσείου έχει ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κάρλας- Κεφαλόβρυσου- Μαυροβουνίου που συστάθηκε το 2002 με το Ν. 3044/2002.

Παρ’ όλες τις επίμονες προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για τη συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλας- Κεφαλόβρυσου- Μαυροβουνίου, ώστε να υπάρξει συνέργια με στόχο τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος, υπήρξε αδιαφορία. Σας κάνουμε δε γνωστό ότι με το με αρ, πρωτ. 24/21-06-2006 έγγραφό μας που συνοδευόταν από τεύχος ενημερωτικού υλικού σας προτείναμε συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη λίμνη Κάρλα ( προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξη, οικοτουρισμό και πολιτιστικό τουρισμό).

Πρόκειται ,λοιπόν, για δύο έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους των Ελλήνων και Ευρωπαίων Πολιτών και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άγονους ανταγωνισμούς και κονταροχτυπήματα, τη στιγμή που η ονομασία, οι σκοποί και οι δράσεις μας είναι ταυτόσημοι  και η δραστηριότητά μας εκδηλώνεται στον ίδιο χώρο.

Είναι πολυτέλεια ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που περνάει η χώρα μας να μην αξιοποιείται η δύναμη του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών και να κατασπαταλούνται πόροι για ταυτόσημες δράσεις και έργα.

Απευθυνόμαστε σε σας ως Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλας- Κεφαλόβρυσου- Μαυροβουνίου που έχετε και τελική ευθύνη του αποτελέσματος, ενός τόσο σημαντικού και φιλόδοξου έργου για την περιοχή μας, να λάβετε υπόψη την ύπαρξη και τις δραστηριότητες του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. , καθόσον στη μελέτη και την τεχνική έκθεση του Υπουργείου Υποδομών αγνοείται πλήρως η ύπαρξη του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ, υποχρέωση απαραίτητη από τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ,να μεριμνήσετε ώστε να γίνει τροποποίηση της άνω μελέτης, με το δεδομένο ότι ήδη υφίσταται και νομίμως λειτουργεί, έχοντας το Βραβείο Καλής Πρακτικής υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος και   προσφέροντας τα μέγιστα στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής της Κάρλας το ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

Εμείς ως κοινωνία πολιτών, μοναδικός φορέας που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κάρλας, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο, δεχόμαστε να γίνει  με την πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας θεσμός η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία , την οποία εμείς αφουγκραζόμαστε και εκφράζουμε , προκειμένου , έστω και τώρα, να έχουμε διαρκή ενημέρωση από σας, να καλούμαστε να έχουμε λόγο και πρόταση, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού.

Καλούμε και σας να  συμβάλλετε ,ώστε να συντονιστούν όλες οι δυνάμεις των φορέων και να ληφθούν υπόψη όλες οι προσπάθειες απ’ όπου και αν προέρχονται για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Σας επισυνάπτουμε τεύχος με όλη τη δραστηριότητα του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ., καθώς και έντυπα του Μουσείου μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.& του ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ