Ενώ η ραδιενέργεια από τους ιαπωνικούς αντιδραστήρες “εμπλουτίζει” τον πλανήτη και εύλογα και δραματικά τίθεται το πρόβλημα της πυρηνικής ενέργειας, πετάγονται οι απολογητές του πυρηνικού λόμπυ: “δεν είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για την πυρηνική ενέργεια”. Μάλιστα. Τώρα καταλάβαμε. Τώρα καταλάβαμε γιατί μέχρι χτες βγαίνανε τόσο συχνά και συζητούσανε…